Jump to content

ОТЗИВИ, ВЕСТИ И КНИГОПИС


Recommended Posts

ОТЗИВИ, ВЕСТИ И КНИГОПИС

ИДЕИТЕ НА ВСЕМИРНОТО БРАТСТВО В ЧУЖБИНА НА ГОСТИ У ВЕЛИКИЯ УЧИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ

Пътни бележки и впечатления от члена на естонското метапсихично дружество В. У.

(Продължение)

Дойде Учителят. Насядалите около масата станаха и поздравиха Учителя с дигане на ръка. Така се поздравяват членовете на братството при среща и раздяла. По даден знак от Учителя се прочете кратка молитва, след което започна обядът. Всичко тук ставаше малко по-иначе, отколкото сме свикнали в други среди. Особено силно и възвишено впечатление ми направи кратката като формула молитва и чудно-красивите песни, които бидоха изпети след обяда. Чувствуваш, че се намираш в една особена обстановка, в някакво особено място, сякаш не на земята.

След обяда ме поканиха да си почина някой и други час след умората от дългото пътуване. Заведоха ме в една красива, малка къщица, направена от дърво. Тутакси се появи една сестра и ми предложи топла вода да си измия нозете. С топла вода учениците на Братството си мият нозете след екскурзия, а също и всяка вечер преди лягане. След два часа се яви един брат и ми съобщи, че един от братята може всякога да ми бъде на разположение. Същият той е отишъл в града да донесе вещите ми от хотела.

Ако ме попитат, що е Изгревът, аз без колебание ще отговоря: „Изгревът е една мощна радиопредавателна станция на най-късите духовни вълни. Той е място, където се носят най-тънки трептения". Получавайки, според степента на своята възприемчивост, част от всичките блага, ни един гост не може да остане тук само наблюдател, а трябва по вътрешно влечение да работи през цялото време.

Първата работа на дошлия да поживее известно време на Изгрева е да изучи български език, за да може да се разбира с другите. За тази цел ми дойде на помощ един от братята на Изгрева. Късото време, с което разполагах, не ми даде възможност да изуча напълно езика, но след като се запознах с граматиката, можех вече да чета и да разбирам.

На Изгрева е основана окултна школа, където се учат онези, които искат да се приготвят за живота, да добият истински позна¬ния, и които са си поставили за цел да бъдат полезни на Човечеството. В тази школа Учителят държи беседи четири пъти седмично. (Една от тия беседи е публична и се състои в неделя, 10 часа сутринта). Съставът на слушателите е най-разнообразен. Всред тях има хора с висше образование: писатели, чиновници, учители, лекари, а също и работници от всички категории. Вратата на тая школа е отворена за всички, които искат да се учат и да намерят истина¬та. А такива има много: публичните неделни беседи се посещават от стотици хора.

Последователи на учението на В. В. Братство има не само в България, но и във всички страни. У нас в Естония, също е образуван кръжок от ученици, които работят от няколко години, няма нищо чудно, впрочем, че учението на Учителя Дънов е така разпространено, защото то почива на Любовта, на братството, на мъдростта и светлината, на истинската свобода. Има много окултни школи, но школата на В. В. Братство се отличава по своето възпитателно влияние. В нея хората се напътват преди всичко с добри примери.

Някои от братята, с които имах щастието да поговоря по тия въпроси, ми обясниха, че повечето от учениците, които следват школата, са хора, които са търсили истината, които са минали през много организации и общества, докато станат ученици на Учителя. За да стане човек такъв, необходимо е да има силно желание и дълбок вътрешен стремеж. Само така, по пътя на едно усърдно ученичество, той ще стане истински нов човек. Една нова духовна вълна залива човечеството и подтиква хората напред. Могъща е силата на тази вълна.

В програмата на школата влизат и така наречените паневритмични упражнения. Те се правят сутрин, след изгрев слънце, всред природата, и оставят дълбоки следи както у тия които участвуват, така и у ония, които ги наблюдават. Всяка сутрин преди изгрев слънце, братята и сестрите от Изгрева и от София се събират на една широка поляна, окръжена от борове, с хубав изглед към Витоша, където правят паневритмичните упражнения, придружени със специална музика. В тези упражнения взимат участие средно около 200 души, а при специални случаи техният брой значително пораства.

(Следва)

Боян Боев

Мисията на богомилството във връзка с мисията на славянството. София. 1937 год.

Върху богомилството има вече доста обширна литература. И може с право да се каже че в нея отдавна е преодоляна оная за¬блуда за богомилството, която съзнателно е била насаждана от църквата с течение на векове. Новото и ценното в книгата на Боян Боев е, че изтъква окултния характер на това движение. То е разгледано в перспективите на миналото и бъдещето - във връзка с мисията на славянството - като брънка от един сложен процес за повдигане на човечеството, който е бил направляван, направлява се и ще се направлява по определен план от един велик космичен център - В. В. Братство. Изтъкването действителния характер на богомилството е особено важно, защото без това много негови особености ще останат неразбрани, както това е видно от досегашната литература върху богомилството. В тази смисъл малката, но съдържателна книга на Б. Боев, представя един нов и ценен принос за осветляване на това единствено по рода си, универсално движение, родено на българска почва.

Редакцията доставя книгите:

„ЛИЦА И ДУШИ” (Физиогномични портрети) от ГЕОРГИ РАДЕВ срещу З0 лева.

„ЛЕКУВАНЕ ЧРЕЗ ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ" от А. ОСБОРН ЙИВСТ срещу 20 лева.

Печатница „ЗАДРУГА", ул. Врабча 1 – София

ПР0ДЪЛЖАВА подписката за записване абонати за ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИШНИНА на сп. „ЖИТНО ЗЪРНО"

Продължава подписката за записване абонати за ЕДИНАДЕСЕТАТА годишнина на сп. „ЖИТНО ЗЪРНО", която почна през Януари 1937 г.

Абонаментът остава и за XI-та годишнина пак същия - минималния за този род списания - 80 лв.

Редакционният комитет на сп. „Житно Зърно" ще направи всичко възможно и през единадесетата годишнина за още по-голямото подобрение на списанието. Това ще може да се постигне по-добре при навременното и редовно заплащане на абонамента от страна на нашите абонати.

Вярно на своя път, „Житно Зърно" ще работи и занапред за духовното издигане на човека. Само духовната култура е в състояние да донесе истински блага и да издигне всеки народ и всеки човек.

Ние вярваме, че и за напред „Житно Зърно" ще бъде прието така радушно, както до сега. Вярваме, че нашита абонати ще работят много по-усърдно за разпространението му, отколкото досега.

Нека „Житно Зърно" стане насъщна нужда за всеки дом!

Всичко се изпраща на адрес: „ЖИТНО ЗЪРНО"

Пощенска кутия № 270 - София

Суми се пращат чрез пощ. чекова сметка № 1S97

Всяка изпратена сума трябва да бъде придружавана с писмо.

Частни лица нямат нищо общо със списанието.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...