Jump to content

АУРАТА НА ЧОВЕКА


Recommended Posts

АУРАТА НА ЧОВЕКА

 

* Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека.

 

* Аурата - това е кожата на духовното тяло. Човек трябва да има здравословна аура, за да постигне нещо.

 

* Аурата зависи напълно от човешкия ум. При каквито и условия да сте, не допускайте да ви измъчват. Това, което ви мъчи, е по-силно от вас. А щом станете вие по-силни, то не може да ви измъчва. Една мисъл ви мъчи, докато не я разберете, едно желание и една постъпка ви мъчат, докато не ги разбирате, щом ги разберете, мъчнотиите изчезват. А неразбирането наврежда на аурата.

 

* Доброто е храна за човешката аура.

 

* Концентрираната мисъл и съзнателната молитва са условия за ограждане на човека, за да се запази от лоши външни влияния. Щом е ограден, той не се простудява и заразни болести не го нападат.

 

* В душата си не бива да унижавате никого, никога! Ще почитате всички и няма да се месите в аурата на когото и да било.

 

* Плашите ли се постоянно, вие разстройвате аурата си, тогава и силата ви не може да се прояви. Няма да допускате страх в душата си! Няма да допускате да ви се обели кората!

Някой може да размъти аурата ви. Размъти ли се тя, човешката сила е вече парализирана. Този, който иска да работи, трябва да е спокоен.

 

* Човек е същество, което трябва да се гледа отдалече, от хиляди километри. Щом се приближите много до него, не можете да го видите. Тогава аурите се преплитат. И вместо да си помагате, само ще се спъвате един друг. Затова, когато сядате, поне един метър да има между вас.

 

* Който елемент обичаш, ти го привличаш.

 

* Ако умът е отправен към външния свят, аурата се размътва.

 

* Неуязвим за външните нападки, низшите желания и влияния ще бъдеш само чрез ограждане и молитва. Като повишиш вибрациите на своята аура, никакво зло не може да те нападне. Молитвата е мощен метод за запазване.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...