Jump to content

ДОБРО И ЗЛО


Recommended Posts

ДОБРО И ЗЛО

 

* Божественият морал означава, че доброто, което правя, трябва да засегне цялото човечество, да внесе нещо ново, всички да се ползуват от него.

 

* Доброто се помни само когато се прави. Доброто, което сега не се прави, не е добро. Минало добро няма.

 

Докато обичаш, си добър. Щом престанеш да обичаш, ти вече си човек на миналото.

 

Доброто е вътрешен непреривен процес.

 

* Доброто е магия, с която човек превръща отрицателните сили в положителни. Един закон гласи: “Когато имаш препятствия, мъчнотии, тежка болест, направи една жертва - и те ще се отстранят.”

 

* Да желаеш доброто на другите хора, както на себе си; да желаеш успеха на ближните си, както на себе си - това значи да съществува между хората вътрешна разумна връзка.

 

* Всичко в живота е определено и е за добро. Добрите хора не че не виждат лошото, но доброто ги изпълва, те са богати, изпълнени с него така, че лошото за тях не е лошо.

 

* Растението, като пусне корени в земята, взема само онази храна, от която има нужда. Доброто, което правиш, то остава, върху него ще градиш в бъдеще.

 

* Лошото не можеш да го изпъдиш с лошо. Тогава то става по-силно. Ти замести лошото с добро. На лошата мисъл противопостави веднага една по-хубава.

 

* Злото няма сила, то използва вашата сила. Не се докосвайте до злото. Стойте настрана! Няма някой, който да се е борил със злото - и да е прокопсал. Не ви трябва да знаете какво нещо е лошият човек.

 

* Всякога, когато направиш едно хубаво дело в света, един хор от светли същества в небето запява: “Слава на Господа, че един човек е направил едно добро дело.”

 

* В послушанието е силата. Послушанието е плод, резултат, изявление на любовта. Злото седи в непослушанието. А непослушен е нетърпеливият и този, който не мисли.

 

* Доброто държи човека в свежо състояние. Ако не, той ще се разложи на своите части.

 

* Ако търсиш злото, ще бъдеш съучастник в него. Ако му реагираш със зло, ще станеш негов слуга и роб. Ако действаш срещу него с принципа на любовта, злото ще стане слуга на доброто.

 

* Ако не признаваш, че злото е космическа сила в битието, няма да имаш мир в душата си.

 

* Злото разкрива престъпленията на хората, а доброто ги изправя.

 

* Щом желаеш повече, отколкото ти трябва, ти създаваш злото в себе си.

 

* Когато гордостта стане господар на всички други състояния, това е злото. Без смирение нагоре не можеш да се движиш.

 

* Доброто е в сила да преобрази злото и да го организира. Инертната материя, макар и мъртва, може да се преобрази.

 

* Всяко нещо, което отдалечава човека от Бога, е зло. Всяко нещо, което съкращава живота му, разбърква мислите и чувствата му, огрубява го, прави го болен, нервен, недоволен, е зло.

 

Злото е чуждото съзнание в човека.

 

* Туй, за което не ни се плаща, то е истинското добро.

 

* Правили ли сте такова добро, което да се отнася до всички хора едновременно? От вашето добро колко хора са доволни?

 

* Злото създава видимите форми, а доброто ги организира и облагородява.

 

* Зло има за този, който не разбира законите. За онзи, който ги разбира и изпълнява, злото се превръща в добро.

 

* Злото парализира волята, ума и сърцето, както и цялата вътрешна сила на човека.

 

* Не трябва да правя всичко, каквото искам, а всичко, което правя, да е добро и красиво.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...