Jump to content

ЛЮБОВ, ОБИЧ


Recommended Posts

ЛЮБОВ, ОБИЧ

 

* Питате какво трябва да правите, за да ви обичат хората. Правете това, което прави Слънцето. Давайте!

 

* Любовта дава всичко, каквото обещае. Тя не отлага нещата. Щом обещае нещо, още в същия момент тя го дава. Когато приемеш един пътник да нощува в дома ти, това е любов; щом го нахраниш, това е любов. Добрият прием идва от Слънцето, а храната - от Земята.

 

* Има една любов, която е важна. Като кажа на един болен: “Аз те обичам”, и той стане от леглото и оздравее, значи, че наистина го обичам.

 

* “Никой не ме обича” - казва някой. Ти кого обичаш? Свиваш се, стягаш се и гледаш с подозрение на всички хора. Очакваш от тях, те да те обичат, те да ти дадат. Ти дай нещо от себе си! Ти направи услуга! Ти покани някого да обядва с тебе в твоя дом!

 

* Каквото и да вършите, да е проникнато от любов. Престъпление е да вършиш каквото и да е без любов.

 

* Никоя религия не може да ви спаси, ако нямате любов. Религиите са външната страна на живота.

 

* Като обичате някого, само Бог да знае за това.

 

* Разпиляването на енергията не е жертва. Мнозина разпиляват живота си, а мислят, че правят жертва. Без любов жертва не може да има.

 

* Няма друг изходен път освен този: Господ ме обича и аз Го обичам.

 

* Ако обичате един човек, вие ще запомните думите му, ако не го обичате, няма да ги запомните. Колкото е обичта ви, толкова ще бъде и паметта ви.

 

* Ще се обичате, без много да се доближавате, и без много да се отдалечавате.

 

* Светиите и Учителите само разбират Любовта. На Земята се изучават силите на Любовта, но не и законите на Любовта.

 

* Когато двама души се обичат, цялото човечество участва в тази любов. Целият свят обича влюбените. Когато двама души се обичат, на небето настава голяма радост - цялото небе се радва и взема участие в тяхната любов. Единственото нещо, с което човек може да обърне вниманието на невидимия свят, е любовта.

 

* Когато човек възприема всичко с любов, внася живот в себе си. Плодовете, растенията, зърнените храни са все живи души. Когато ги ядете с любов, те ще ви предадат това, което Бог е вложил в тях - това е именно благословението. Така е и със Словото. Като четете Свещените книги с разбиране и любов, ще имате положителни резултати.

 

* Обичайте, без да се влюбвате. Влюбването е подхлъзване в крива посока.

 

* Ако в твоята душа няма любов, това, което направиш отвън, нищо не струва. Не мисли, че като си дал някому сто хиляди лева, си направил добро.

 

* Обезсърчението се дължи на това, че вие сте далеч от любовта, далеч от знанието. Понеже нямате любов, нямате и знания. От любовта идва доброто в света. Може да постигнете това, което искате, само по пътя на доброто.

 

* Ако твоята любов събужда любов към всички живи същества, ако усили твоя идеен живот, ако не търсиш никакви облаги от човека, когото обичаш, тя е Божествена. Ако чрез твоята любов внесеш в хората, които обичаш, живот, светлина и свобода, тя е Божествена.

 

* Любовта поддържа целия Божествен порядък. Всичките добродетели поддържа. Любовта е естественото състояние на духа, на душата, на ума и сърцето, на цялото тяло, на най-малките същества, които съществуват, които са знайни на Бога. Любовта прави малките работи велики.

 

* Можете ли да обичате някого, който никога нищо не е пожертвал за вас?

 

* Всеки импулс, който произтича от любовта, е благословение. Всяка постъпка, направена с любов, е мощна и във вечността пребъдва.

 

* Любовта е космическа сила в света, която може да тонизира човешкия организъм. Любовта даже и в своето ниско проявление е онази сила, която хармонизира всички органи и дава импулс на човешкия живот. Тя е причина за идването на светлината, на топлината, на науката, на хубавите отношения. Тя е велик Божествен импулс, който дава подтик на цялата Природа, а този подтик ще подобри света. И социалните въпроси само любовта може да ги уреди.

 

* Най-големите космически ухания излизат от любовта. Няма в света по-голяма сила, която да дава такава козметика, такива красиви линии! Любовта ще направи жените красиви, а не външните козметични средства. Вътре ли е любовта в човека, той ще има най-хубавото ухание. Но ако само говори за любовта, без тя да е станала негова същност, той все грозен ще бъде.

 

* Всички хора, които са изгубили любовта си, не помнят.

 

* Светлината се движи с голяма бързина, защото изтича от центъра на любовта. Светлината е еманация на любовта. Когато мъдростта и истината искат да предадат по-голяма скорост на силите си, те ги прекарват през центъра на любовта. Всички добродетели прекарват своите сили през този център, за да им дадат по-голям тласък.

 

* Любовта се познава по топлината, която човек има. Любовта носи винаги разположение.

 

Човек, който носи любов, е като един плод, най-хубав и сладък плод, като пресен хляб, като чиста вода.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...