Jump to content

ПРИРОДАТА, ЕЛЕМЕНТИ, МИНЕРАЛИ, РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНИ


Recommended Posts

ПРИРОДАТА, ЕЛЕМЕНТИ, МИНЕРАЛИ, РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНИ

 

* Под “природа” аз разбирам едно общество на разумни, възвишени същества, които са завършили своето развитие. Те съставляват един вечен свят и оттам водят началото си всички светове. Под тяхната директива учените хора на земята работят от хиляди години във всички направления.

 

* Един закон има в Природата - закон на единството, една мярка - единицата, една причина - Първопричината на нещата. В закона за единството е и законът за множеството. В единицата мярка се включват всички останали мерки. В Първичната причина се крият всички причини.

 

* Невъзможно е човек да наложи своите възгледи на Природата. Не е било и няма да бъде човек да може да я подчини. Да се мисли, че може да се победи Природата - това е слабост на материалистите.

 

* Когато говоря за свойствата на златото, имам предвид първичното злато, излязло с първия лъч на светлината от истинското Слънце, минало през тъмното, след това през нашето и с него заедно дошло на Земята. То съдържа ценни свойства, които носи от слънцата, през които е минало. Това злато е носител на живота. Ако някой се е домогнал до златото, когато минава през тъмното Слънце, той е в състояние да убие човека. Когато някой иска да живее добър, свят живот, това показва, че той се е домогнал до злато, което е минало през четирите трансформации. Този човек разбира свойствата на златото и ги използва за своите велики стремежи и постижения. Когато придобива такова злато, човек трябва да разбере доброто, което се крие в него, да го възприеме и внесе в организма си.

 

* Скъпоценните камъни имат астрален блясък и са в състояние да противодействат на лошите влияния на планетите.

 

* Скъпоценните камъни са децата на възвишените същества, те имат магическа сила.

 

* В един скъпоценен камък е скрит един дух, който се учи. В едно растение, в едно животно, в един човек е затворен по един ангел, по един дух.

 

* Има дървета, които, ако ги обичате и отидете при тях с любов, ще ви дадат изобилно своята енергия, ще подобрят вашето здраве и умственото ви развитие, дори ще помогнат за религиозния ви живот. Има дървета, които са по-религиозни от хората. Какво ще кажете за дървото за познаване на доброто и злото? Нали и до днес хората се учат от него да ги различават.

 

* Не желаеш ли доброто на растенията отвън, ти спъваш растенията, които са в тебе. В човека има цели гори, които съответстват на външните, има извори, езера, морета, които съответстват на външните.

 

* Във всеки узрял плод е събрана енергия по законите на четвъртото измерение.

 

* Растенията знаят да сгъстяват светлината и да образуват най-хубавите плодове. Те имат хиляди очи, всеки лист си има око. Като седиш под някое дърво, мислиш, че то не те вижда. Но то те вижда по-добре, отколкото ти него. Някои растения знаят точно какво представляваш. Други са толкова чувствителни, че ако някой лош човек се доближи до тях, изсъхват. Преместват се на друго място да живеят.

 

* Приятната миризма на цветята е любовта, която те изпращат на всички.

 

* Животните са нашите по-малки братя. Волът е един по-малък наш брат в еволюцията си, но не е паднала човешка душа. Дегенерацията от човек на вол е недопустима. Дегенериралите не живеят между хората. Маймуните са изостанали в развитието си хора.

 

* Природата регистрира всички събития, които са ставали от памтивека досега. И сега прави същото, остава само вие да откриете тези отпечатъци, за да не се лъжете в разни теории и хипотези. В Природата няма нищо скрито-покрито, всичко е отбелязано в нейните хроники.

 

* Обичай всяко дърво, всяко цвете и всяко животно като себе си.

 

* Ако в кръвта няма достатъчно злато, човек не може да прояви характера си. Ако в кръвта няма достатъчно сребро, човек не може да прояви своята чистота. Всеки елемент се представя с известно качество. Не е достатъчно само да мислите за тези елементи, но трябва и да ги разбирате.

 

* Природата е умна - няма да ви остави никога да не изпълните един свой проект. Тя може като майка да отстъпи някъде, вие може да мислите, че сте я надхитрили, но тя ще ви застави с лихвите да платите четирикратно.

 

* В студената вода има известни примеси и енергии, които са опасни. Тази вода може да бъде под влиянието на нощта, под влиянието на звездите, на облаците. Ако не я сгорещите на слънце или ако не я турите на огъня да заври, може да ви навреди, като я пиете.

 

* Когато дойде денят, противоречията на нощта изчезват.

 

* Природата не търпи да влагаш капитала където и да е. Всичко, с което разполагаш, трябва да е в оборот. Такъв е законът на Природата.

 

* Природата е намислила да създаде от вас нещо много хубаво - не й противодействайте. И когато се радвате, и когато страдате, и като падате, и като ставате, и като се раждате, и като умирате - каквото и да става с вас, имайте пълна вяра, че това, което тя прави, е за ваше добро.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...