Jump to content

СТРАДАНИЯ, ИЗПИТАНИЯ


Recommended Posts

СТРАДАНИЯ, ИЗПИТАНИЯ

 

* При големите страдания създай на ума си работа, която изцяло да те погълне.

 

* Всяко страдание е възможност за придобиване на нещо велико и благородно. Никой в света не се е повдигнал без изпитания.

 

* И болестта, и неволята са благословения за човека. Неволята е неволя, докато е неразбрана. Щом я разберете, тя вече не е неволя. Недоволството се дължи на чрезмерните желания на човека, които той не може да отглежда.

 

* Всичките мъчнотии човек може да преодолее, макар и да се поохлузи малко кожата му.

 

* Злото е екстракт, затова се употребява в минимална доза. Страданието също е екстракт. Ако знаете как да го употребявате, ще ви стане приятно.

 

* Не питайте защо ви е дошло едно страдание, а кажете: “Да бъде волята Божия!” Така ще придобиете нещо ценно.

 

* Страданието е освобождаване от нечистотиите и гнойта в нас. То е чистене.

 

* Във всяко болезнено състояние се крие един диамант от първо качество. Само ако можете да свалите опаковката, ще го намерите. Вие още не разбирате защо ви идват страданията, как се разкрива духовният свят и защо човек трябва да страда.

 

* Чрез страданието в човека проблясва едно откровение за любовта, за мира, за нежността, за чистотата.

 

* Страданията ще дойдат и изкушенията ще дойдат. Всичко ще приемеш с радост. Скръб и радост - все едно.

 

* Страданията и нещастията на хората се дължат на това, че нямат вътрешна светлина. Външната светлина, от която се ползват всички същества, предизвиква дразнене на сетивата. Светлината, за която Христос говори, носи само живот.

 

* Наказанието идва, за да се трансформират известни сили. Наказанието е за това - да учиш добре, да свириш добре, да пееш добре, да мислиш добре, да постъпваш добре.

 

* Често казвате, че сте радостни, след малко казвате, че сте потънали в скръб, че мразите хората, а не можете да си обясните защо... Тече мътна вода. Защо тече? Морето се е развълнувало. Морето само по себе си не се вълнува. Има нещо извън водата, което раздвижва морето. Да кажем, че се дължи на въздуха. Въздухът, и той сам по себе си не го прави. Има нещо, което и него вълнува. Като се вълнуват, те се опресняват... Така страданията опресняват и човека. Ако нямаше велико предназначение страданието, Бог не би го допуснал.

 

* Докато имаш слабост към парите, славата, гордостта, почестите, жените, към удоволствията на живота, към вещите, никога не можеш да бъдеш щастлив.

 

* Хората ще престанат да се препъват, ако умовете им са пълни със светлина и яснота.

 

* Злото е, за да ви предпази от голямото зло. Ако речете да отделите доброто от злото, вие ще се натъкнете на една болест, която е неизлечима. При сегашните условия, както са създадени хората, ако се изключат болестите от живота им, те ще се натъкнат на едно много по-голямо зло. Насъбралата се много излишна енергия се регулира чрез болестите.

 

* Не само нечистата пот, но и нечистите мисли и чувства запушват порите на тялото, а човек се чуди откъде е дошло неразположението.

 

* Страданието се дължи на това, че астралният двойник (една от обвивките на тялото) излиза повече навън, отколкото трябва, приема повече впечатления, отколкото трябва, и страда. Дотегнат ли ти страданията - събери двойника вътре в себе си!

 

* Когато страдаме външно, ние печелим вътрешно. Страданията са външно налягане, за да се роди вътрешната сила.

 

* Вие още не сте изпитали велики страдания. Още не са ви разпъвали на кръст. Който е страдал, той е як. Христос казва: “Скръбна е душата ми до смърт.” Какво е чувствал той в себе си? Опитайте се да влезете в такова състояние, да преживеете това, което Той е преживял. Силни са били неговите страдания! Да минеш през едно положение, без да си виновен, и да свършиш живота си като виновен, без да се оправдаваш. Това е характер. Това е посвещение.

 

* Страданието е процес на чистене на човешкото сърце. Сърцето на човека е духовното тяло, което наричат астрално тяло. Когато астралното тяло не е добре организирано, не се храни добре, тогава човек боледува. Всички тела взаимно си помагат.

 

* Често Провидението изпраща на човека голямо страдание, за да го избави от друго по-голямо нещастие.

 

* Страданията са Божественият огън, който ви чисти от нечистотиите.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...