Jump to content

ЧОВЕЧЕСТВОТО, СВЕТЪТ


Recommended Posts

ЧОВЕЧЕСТВОТО, СВЕТЪТ

 

* Изходният път, за да излязат хората от противоречията, ще се намери само тогава, когато те решат да направят конфедерация на всички народи от цялата Земя, да бъдат отворени всички граници. Така донякъде ще се решат социалните въпроси. Това е първата точка в уреждането на земния живот.

 

* Когато във всички хора се пробуди съзнанието, че всички са близки, че всички са едно в Бога, и когато всеки бъде готов да работи за другите, тогава ще има братство, тогава ще бъдете щастливи. Човек трябва да работи за Цялото с любов, както ръката работи не за себе си, а за тялото. Когато почнете да работите за Бога, ще оставите всички световни и светски работи, ще работите спокойно, с любов и усърдие.

 

* Светът се нуждае от хора, готови на жертва. Пожертвайте своите лични удоволствия и забавления, за да придобиете висшите блага на живота. Пожертвайте своя личен живот за живота на човечеството. Светът се нуждае от истински работници, които работят безкористно и с любов, а не само да се тупате в гърдите, че правите нещо.

 

* Колкото по-добри и по-разумни стават хората, толкова повече се ражда злато в Земята. Златото расте и зрее като плодовете, дори си има и ухание. Колкото по-лоши стават хората, толкова златото и скъпоценните камъни намаляват.

 

* Когато един народ закъса морално и материално, той принася в жертва своите велики хора. Няма народ в света, който, като е принесъл в жертва своите велики хора, да е придобил някакво благо. Няма народ, който, като се е опълчвал срещу великите идеи, срещу моралните си хора, срещу големите умове на човечеството, да е успял и прокопсал.

 

* Сегашният човешки порядък е в стълкновение с порядъка на живата Природа и вследствие на това се раждат социалните страдания. Ние търсим причината за тях там, където не е. Единствената причина за социалните противоречия е, че ние сме в стълкновение с живата Природа.

 

* Мъчнотиите, през които минава сега бялата раса, говорят за раждането на Новото от Шестата раса.

 

* Всички учени и велики хора, всички мъдреци, които са направили нещо за доброто на човечеството, които са го повдигнали, са били смирени и кротки хора.

 

* Сега се намираме в една епоха, когато нашата Земя и цялата Слънчева система излизат от една тъмна зона на невежеството и се приближават към едно ново съзвездие - Алфиола, невидимо засега. То е едно от най-мощните съзвездия, където нашата Земя, а също и нашите тела и умове ще се преустроят. Христос е дошъл от това съзвездие, за да покаже на хората методите и принципите на разумния живот.

 

* Винаги при преход от една епоха в друга, когато една култура загива, а друга се ражда, има големи страдания, противоречия, бъркотии, защото всички форми на старата култура се разрушават, за да се създадат условия за новата.

 

* Бялата раса не изразява още стремежите на душата. Тя не е още раса на любовта. В нея повече преобладава обективният ум, а отчасти само висшият ум. В нея преобладават насилието, алчността и разрушението.

 

* Съвършени същества ръководят човечеството. Първоначално центърът им е бил в Атлантида, после е бил в Египет - те са ръководели строежа на пирамидите. Сега направляват събитията от Хималаите. В Европа има два клона - на Рила и на Алпите.

 

* Евреите може да са пръснати по света, но не могат да изчезнат. Пази ги Великият принцип на живота. Евреите точно и от хиляди години спазват закона за десятъка. Каквото спечелят, отделят една десета част за Бога, за бедни, за болни и т.н. На тях Господ им е дал 36 000 обещания - и Той ще ги изпълни. Евреите ще приемат новото.

 

* Религиите, сектите, държавите - това са все пелени, в които майките повиват бебетата. Но когато бебетата израстат, пелените отпадат.

 

* Разумните, добрите хора, певците, поетите ще оправят света, а не политиците и парите.

 

* Вън от нас има едно общество от 101 най-просветени същества, които са завършили своята еволюция, най-съвършените същества, които мислят ден и нощ за повдигане на човечеството. Те са турили в ход своята мисъл и един ден тя ще се реализира. Днес целият културен свят се намира под тяхно влияние. Пертурбациите, които стават, са тяхната мисъл, която те ще реализират. По-лесно е да спрем Земята в нейния ход, отколкото да спрем тази мисъл. Светът ще се поправи и един ден хората ще заживеят по братски. Тази жестокост, която сега съществува, ще изчезне.

 

* Някои хора трябва да умрат, за да се подобри светът. Някои хора трябва да се родят, за да се подобри светът.

 

* Ако човек идва на Земята съзнателно да помага на хората, той има свободен избор да се роди където иска. Колкото по-напреднал е в развитието си, толкова по-голяма свобода има при слизането си на Земята. Гениалните хора и светиите идват рядко, когато човечеството отбелязва епохи в своя живот. Великите учители идват на Земята през всеки две хиляди години. Те внасят големи преобразования в живота на човечеството.

 

* Не само да мислим за поправянето на света, а да направим така, че да няма нито един гладен човек. Хляб и жилища за всички да има - това значи да се изпълни волята Божия на земята. Хлябът, знанията, благата, богатствата трябва да бъдат достояние на всички хора и то свободно, а не само някои да се награбят, а за другите да няма нищо. Всеки да бъде учен, богат, справедлив, здрав и силен.

 

* Съществата, които отклониха евреите да приемат Христа, сега са същите, които причиниха Втората световна война.

 

* Само когато сърцето се новороди от човешката душа, тогава светът ще се поправи. При сегашните разбирания това не може да стане. Има ли насилия, светът не може да се оправи.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...