Jump to content

РАЗУМНО ОТНОШЕНИЕ


Recommended Posts

РАЗУМНО ОТНОШЕНИЕ

Хората, като разглеждат днес събитията, се интересуват, какво ще стане. Често питат, кой ще успее, кой ще победи, кой ще загуби. На събитията в света може да гледаме като на представление в театър. Както в театъра, когато се играе една драма, актьорът изпълнява дадената му роля, така всеки човек и всеки народ играе своята роля. Ние нямаме право да питаме, защо така или иначе постъпва даден човек или народ, защото такава е ролята му. Авторът, Този, Който е създал света, писал тази драма, и актьорите са длъжни да играят добре дадените им роли. Много хора се безпокоят от войната и питат, какво ще стане. Че какво има да става? Двама юнаци се хванали и се борят. Страхуват се хората, кой ще победи. Все един от тях ще победи, пък някой път може да се уравнят силите и да няма победител.

Когато две струни на цигулката звучат, това не зависи от тях, но от цигуларя, който ги кара да издават слаби или силни, високи или низки тонове. Светът може да се оприличи на цигулка. Това, което става, са звуците, които цигулката издава. Че някои струни звучат по-високо от други, причината е цигуларят. Той иска някои струни да издават по-силни тонове. Всичко в света може да стане и другояче, но това зависи от цигуларя. Ако днес два велики народа се бият, не е наша работа да определяме, кой трябва да победи. Ние не сме създали този свят, нито сме негови господари да казваме, този да победи или онзи да бъде победен. Кой ни дава това право? Ние сме зрители на сцената, гледаме тази драма, която се играе и няма какво да се месим в работата на актьорите, как и какво да играят. Ако се намесим, ще развалим реда на нещата. Ние само да гледаме драмата, която се играе на световната сцена, без да си даваме мнението. Когато ние напишем една драма, ще я напишем, както разбираме.

Повечето от хората, като гледат това, което става в света, критикуват и протестират. Мислят, че светът не е създаден добре, че другите хора не постъпват добре. Протестите на хората никак няма да изменят реда на нещата. Колкото и да протестират лятно време, че е много горещо, пак ще бъде горещо. От протестите на хората няма да стане хладно. Има много неща в живота, за които ние не сме фактори.

Светът, както сега се проявява и както ние го познаваме, ще се измени. Нови условия се създават и нова епоха ще настане. От това, което виждаме, нищо няма да остане. Всичко ще си замине. Слънцето, луната, звездите ще се изменят. Земята съвършено ще се измени. Нова земя и ново небе ще настанат. Състоянието на съвременното човечество също ще се измени. Днешното състояние на хората прилича на състоянието на гъсеницата, която трябва да се превърне в пеперуда. Тя трябва да свие своя пашкул и да стане пеперуда. Като пеперуда ще има съвършено други условия и възможности и ще използува други, нови блага на природата.

Разните учения, които хората поддържал, са опити, проби. Често питал, кои са по-прави: комунистите, хитлеристите или демократите. Но хората не се раждат, нито комунисти, нито хитлеристи, нито демократи. Много от идеите, които тия учения поддържал, са хубави, но в тях трябва да се внесат още много други неща. Учение, което носи любов, което носи мъдрост, което носи истина, е добро. Всички тия учения ще се реформират. Защото Този, Който е създал света, днес иде да го оправи. Ние да не вземаме ничия страна, защото чиято и страна да вземем, може да попаднем в заблуждение.

Борбата, която съществува между германци, славяни, англосаксонци, ще се превърне за тяхно добро. Като се бият два народа, те си предават от добродетелите, които имат. Славяните носят доброто. Германците носят справедливостта. Англосаксонците носят мисълта. Славяните ще научат германците добре да чувствуват, германците ще научат славяните да постъпват справедливо, англичаните ще ги научат на ум. Всеки народ, за да се ползува от кредита, който природата му дава, трябва да има разумност в ума, справедливост в сърцето и добродетел в тялото. Народ, който има тия добродетели, е избран да носи благото в света. Той може да получи онова, което природата му е определила. Не може един народ да бъде по-голям, отколкото му е отредено от природата. На българите не е дадено да бъдат един голям стомилионен народ. Но това, което му е дадено е достатъчно, за да изпълни дадената му служба. Ръстът на всеки народ е определен. Този, Който е създал света, е дал всичките условия на народите да се развиват. Той сега ще им покаже, че земята не е място за война, но място за земеделие, за индустрия, за наука, за култура. За всички има условия да живеят и да работят.

Нов порядък ще настане в света. Никой да не се противопоставя и да рита срещу новото. Наближава времето, когато ще се изяви хубавото в живота и ще избави хората от робството на злото. Всички да приемем новото, което иде и да бъдем негови изразители. В живота ще се изяви братството между човеците. Всички ще бъдем братя. Тази идея е основата. Доброто е основата в природата. Братство има между растенията, братство има между животните, навсякъде има братство. Тази идея за братството иде от едно место. Това, което иде от две места, не носи братство. От един източник иде братството. Всички трябва да служим на тази идея.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...