Jump to content

ОЩЕ НЯКОЛКО ОСОБЕНОСТИ НА НОСТРАДАМУСОВАТА СИСТЕМА - П. М.


Recommended Posts

П. М.

ОЩЕ НЯКОЛКО ОСОБЕНОСТИ

НА НОСТРАДАМУСОВАТА СИСТЕМА

Последната глава на „Тайната на Нострадамус" от Пиоб не носи сензационни разкрития. Коментаторът дава в нея между друго две бележки върху характера на прочутата предсказатална система, които, обаче, са, както всички бележки на тая тема, недоизяснени. Той прави освен това опит да прозре в периода след 1927 г., т.е. след времето, когато е писана книгата.

Сега ще предадем споменатите бележки в съкратен вид, като оставяме предсказанието за следната статия, която вероятно ще приключи нашата серия.

Пиоб започва с един преглед на политическия живот във франция след войната и констатира, че в съчиненията на Нострадамус се разглежда дейността на по-видните френски държавници. При това авторът предпочитал да си служи повече с езика на кулоарите, отколкото с тоя на трибуната. Така, Клемансо е означен като „Старият Шарон" или „Тигърът", Поанкаре — „Феникс" Ерио — „от града, напояван от две реки" — Лион (както се знае, Ерио бе току речи несменяем кмет на тоя град) и пр.

Разглеждайки смяната на 5 финансови министри в 8 месеца, която е била предсказана от Нострадамус, коментаторът дава следните пояснения:

„За да се узнае състава на един кабинет, трябва да се отнесем към принципа, показан в следния стих от четиристишието III 26:

„Augurez creuz, elevez aruspices"

Касае се да се направи едно визиране с теодолит според „кръста" по географска дължина и ширина върху картата. С една дума, да се определи точката на всеки титуляр на портфейл. То дълга и деликатна работа. Така се съставя тогава един чертеж, аналогичен на оня, който означава простора на действие на Наполеон I (вж. „Ж.3." бр. 242 г.), но който не представлява за публиката същия символичен интерес,

Нострадамус дава за щастие указания, продължава коментаторът, без които човек не би могъл да направи нищо. Тия топографски указания не са твърде загадъчни; те изискват във всеки случай много размишление: те се прилагат направи, които трябва да се трасират върху картата на Франция, тръгвайки от самата точка, дето се намира върху плана на Париж седалището на разглежданото министерство (вж. фиг. „Машината за управляване" в бр. 143 на „Ж.3."). Но, би могло да се процедира с приблизителност за един цял кабинет, като се вземе целият Париж за централна точка върху една намалена карта.

Може да се направи и обратното при конституирането на едно правителство: познавайки парламентаристите, които го съставят и избирателните окръзи, които те представляват, трябва да се съедини избирателното седалище на тия последните със самия Париж, за да се състави една фигура, която после се проучва.

Като куриоз и за изследователите коментаторът дава топографските указания, дадени в Центуриите за 6 френски министри на финансите през зимата 1925—26 г.

След това Пиоб прави едно сравнително проучване на положението на планетите Марс, Уран и Слънцето по време на парламентарните смущения, които станаха във Франция през юни и юли 1926 год.

Събитията, които създадоха министерските кризи, са следните:

15. 6. - Оставка на Р. Пере и след това па целия кабинет - Марс е в 0°19', т.е. тоя ден влиза в знака Овен, Уран е в края на Риби, само на 43' от Овен и на 1°2' от Марс.

23. 6. - Кабинет Брян-Кайо - Марс е в 5°46' от Овен, Уран само на 37' от върха на Овен, но на 6°23' от Марс. От др. страна Слънцето миналия ден е влязло в знака Рак.[1]

17. 7. - Падане на тоя кабинет - Марс е на 21°47', т.е. се е отдалечил още повече от Уран.

19. 7. - Кабинет Ерио - Марс напредва с още 1°, което го отдалечава малко повече и от Уран

21. 7. - Падане на тоя кабинет - Марс е стигнал 23°43' от Овен.

24. 7. - Кабинет Поанкаре, на речен на „националното единение" - Марс достига 25 29' от Овен и отстои на 26°11' от Уран; а от месец Слънцето е изминало 30° и влиза същия ден в знака Лъв.[2]

Но — това е изключително важно — от 5. 7. Уран е станал ретрограден.

Планетата Уран, чиято звездна обиколка трае около 84 години, чрез своето видимо движение около Земята служи, според Пиоб, като стрелка, която бележи еволюцията на идеите върху циферблата на човечеството. Всичко става така, като че ли неговите индукции дават на мозъците подтик към напредъка. Резултатът е, че, ако в даден момент едно политическо събрание е поставено пред тежки проблеми, чието отражение може да бъде световно, колективната душа на това събрание се стреми да им намери нови и смели решения, когато Уран напредва и напротив, е готова да прави така наречените реакционни отстъпки (казано политически), когато Уран се връща (видимо) назад.

Това е цялата тайна на декретите-закони, отказани на кабинета Бриян — Кайо и гласувани на Поанкаре.

Тия декрети-закони бяха предложени от правителството, когато Уран бе започнал да се връща назад. Те щяха да бъдат гласувани на Бриян и Кайо, ако техният кабинет бе съставен под същото влияние, но това не бе така. Уран се движеше на 23. 6. ясно към нови идеи и до 5. 7. се приближаваше към знака Овен, но тогава започва да се връща назад.

След това, на 24. 7., когато Уран дохожда на 29°18' от Риби — на същата позиция, на която се намираше в навечерието на оставката на Р. Пере, ето че се съставя кабинетът Поанкаре върху базата на декретите-закони.

Така че Камарата — Камарата на Картела — дава съгласието си на човека, когото бе побързала да катурне неотдавна за всичко това, което няколко дни по-рано тя отказваше на картелиста Кайо!

И пак Поанкаре стана председател на Кабинета, а Р. Пере — председател на Камарата!

Учудването, което произвело това развитие както в чужбина, така и в страната, пораснало още повече, когато се е видяло, че от тогава Камарата е станала спокойна и мъдра и финансите на страната — стабилизирани. Уран бе ретрограден! — пояснява Пиоб.

От 5. декември 1926 г. Уран не е вече ретрограден и дори от 31 март 1927 г. той е влязъл в знака Овен, указание за съвършено нови идеи.

Но индукциите на планетата Марс обуславят начините на дейността. През юли 1926 г. Марс индуцираше силно колективната душа на парламента да се вълнува и понеже Уран я подтикваше от друга страна към новото, дойде до избухвания. След декември 1926 г. Уран се стреми да поднови подобни идеи, но Марс, който първоначално, през октомври и ноември, бе ретрограден, не е вече поставен по същия начин и неговата индукция дава търпелива и трудолюбива дейност — отдето спокойствието на кулоарите на Камарата и добрата воля на събранието.

Това е на едро. Но, при такава материя трябва да се влезе в подробности и това е твърде сложно. Преди всичко трябва да се държи сметка за самата стойност на една индукция, която и да е тя: касае се да се познава нейният потенциал, нейната интензивност и нейното количество, и да се разсъждава за всяка индукция според законите и принципите на физиката, изучавани, анализирани и познати отдавна. Но най-после трябва да се разбира, как един сбор от частни воли образува една колективна воля.

Освен това, обикновено трябва да се държи сметка и за географското положение на мястото и личната ос на събранието.

В очевидния факт, че Уран влезе в знака Овен на 31 март 1927 г., всички техници признават, че стрелката на еволюцията на идеите бележи нова ера. Но часът за това не е ударил веднага върху частния циферблат на всеки народ, нито на всеки индивид.

За да стане промяната пълна, трябва да се чака, щото общата индукция да предизвика както в нацията, така и в индивидите специални индукции: силите се разлагат, съществува и принципът на инерцията.

Такъв е духът, с който трябва да се пристъпи към изучаването на детерминациите, които според сложната система на Нострадамус образуват „предсказания", завършва Пиоб.

-----------------------------------------------------------

[1] И се намира в дисхармоничен аспект (квадратура) с Уран и Марс (б.н.).

[2] Слънцето е отминало кулминацията на квадратурата с Марс и образува хармоничен аспект (тригон) е Уран (б. н.).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...