Jump to content

ОТЗИВИ, ВЕСТИ, КНИГОПИС


Recommended Posts

ОТЗИВИ, ВЕСТИ И КНИГОПИС

Използуване електрическите трептения на човешката мисъл като двигателно средство

Един от специалистите на съвременната електродинамика Тер Хол изказва мнение, че в бъдеще електрическите централи няма да разпространяват енергията посредством метални проводници, а направо чрез етера. Той се произнася още, че ще дойде ден, когато ще могат да се използуват електрическите трептения, които се образуват при мисленето на човека, за поставяне в движение на моторите. Тогава човек ще управлява автомобила си посредством своята мисъл. Излъчваната от мисълта енергии ще се приема от даден приемател и ще се предава на мотора, който ще се постави в движение.

Предаваме тези интересни схващания на големия учен, за да изтъкнем и подчертаем, че това са стари твърдения на окултизма, до които учените едва сега идват. На окултизма е било винаги известно, че мисълта е сила и че тази сила или енергия на мисълта се предава в лъчиста форма. Известни са на окултизма редицата действия на мисловната сила за лекуване на болни, за самолекуване, за предаване известни внушения на други от близко и през пространство и пр. Известно е използуването силата на мисълта от посветени адепти, йоги и Учители за лекуване, за движение на предмети, за противопоставяне срещу груба сила и дори за възкресяване мъртви. Ученият свят едва сега идва да схваща големите възможности на мисълта като сила.

А за да има човек силна мисъл, трябва да води чист живот, да упражнява мисълта си в правота и сила. Един от методите, наред с чистия живот и възвишените убеждения, е методът на дълбокото дишане. Чрез системно упражняване в дълбоко дишане човек идва до правата и силна мисъл.

Д-р Е. К.

Необикновените прояви на Мария Зилберт

Тя наскоро се пресели отвъд. Живееше в Грац. С много факти учените установиха у нея ясновидството. Още от дете тя е имала тая дарба. Можела е да вижда в миналото и бъдещето. Лекари и други учени, които са я изследвали, оставали крайно зачудени от нейните способности. Била е изследвана и от мнозина професори. Тя е пропътувала по-важните европейски градове. Била е също и в Америка. В нейно присъствие понякога се чувало чукане по стените и предметите се местили от едно място на друго. Тези явления са ставали и посред бял ден. Когато в края на 1937 год. тя е била посетена от един професор и неговия помощник. Професорът констатирал необикновени прояви: когато Мария Зилберт влязла в стаята, почнало да се чука по стените и вазата сама се преместила от полицата на масата. В други случаи е било забелязано, как цигулката се мести сама от едно място на друго.

Според окултната наука тия сили, тия дарби, които е проявявала Мария Зилберт, ги притежава всеки човек, само че те у него са в потенциално, спящо състояние. Тия способности не са нещо необикновено и неестествено. Сега се намираме в началото на една епоха, когато тия дарби, тия спящи способности на човешката душа постепенно ще се пробуждат у хората, с което постепенно ще се приближаваме към една култура, когато всички ще имат това тъй наречено от проф. Шарл Рише „шесто чувство". Органите на шестото чувство у човека днес са в такова състояние, в каквото състояние са пъпките на растението в началото на пролетта.

Бъдещето носи велики неща на човечеството, нови постижения, нови възможности, чрез които то ще разшири кръга на своите познания и ще разбере по-добре своето място в живата природа.

Възможно ли е съобщение между земята и други небесни тела

Много вестници писаха за странните звукове, заловени наскоро в някои радиостанции. Д-р Щернберг и проф. Берусбаг твърдят, че тайнствените звукове, които са заловили, идат от далечни звезди — първият твърди, че те идат от звездата Вега, а според втория те идат изобщо от Млечния път, без да може да се определи точно, от коя звезда идат. Маркони казва: „Допускайки, че звездите са населени с разумни същества, подобни на нас, аз не виждам, защо да не можем да се сношаваме с тях посредством Херцови вълни. Хипотезата, че на другите планети, на звездните светове могат да живеят същества, надарени с разум, равен на нашия, се приема от всички. Дори логично е да се мисли, че има и други населени светове, защото нелогично е, дори безсмислено е, да се смята, че в цялата Вселена, където се движат милиарди звезди и планети, само земята, един от най-малките светове, дава приют на одушевени и разумни същества".

Златни капки, разкази и легенди от Йордан Ковачев, второ издание, стр. 170, цена 45 лв. Доставя се от книгоиздателство „Братство" — гр. Севлиево.

Ковачев има жив усет за новото, което иде. Той със „Златни капки" — съдържащ 17 разкази — както и с всичките си други свои стихове, разкази и с драмата си допринася за идването на новия ден — ден на просветлената човешка душа.

През очите на любовта, стихотворения от Велко Събев, стр. 80, цена 20 лв. Доставя се от книгоиздателство „Братство" в гр. Севлиево.

Препоръчваме тия две книги на читателите си.

* * *

Редакцията доставя книгите:

ЛИЦА И ДУШИ

ФИЗИОГНОМИЧНИ ПОРТРЕТИ

от ГЕОРГИ РАДЕВ, срещу 30 лв.

ЛЕКУВАНЕ ЧРЕЗ ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ

От А. ОСБОРН-ЙИВС, срещу 20 лева

Литопечат - Турко 22, София

* * *

Продължава подписката за

СЕДЕМНАДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА

на сп. „ ЖИТНО ЗЪРНО”, която започна от януари 1943 година

Абонаментът остава пак 80 лева.

* * *

Редакцията на сп. „ЖИТНО ЗЪРНО” и занапред ще се стреми да дава на своите читатели подбрано четиво. Списанието разчита на подкрепата на своите абонати. Нека те не само на време да платят абонамента си, а и да запишат всред своите приятели и познати поне по още един абонат. Нека посеят едно „ЖИТНО ЗЪРНО”! Техният труд не ще отиде напразно!

„ЖИТНО ЗЪРНО” работи за изграждане на един нов мироглед, от който ще се роди бъдещата култура на братството между човеците. Ето защо, който разпространява списанието, спомага за разпространяване светлината на Новите идеи, които Сеячът така обилно пръска; спомага за изграждане на новия свят на справедливост и братство.

* * *

Всичко се изпраща на адрес: „ЖИТНО ЗЪРНО”

Пощенска кутия № 270 – София

Суми се пращат чрез пощенска чекова сметка № 1597

Всяка изпратена сума трябва да бъде придружавана с писмо.

Adresse de la revue occulte: „JITNO ZERNO"

Boîte postale № 270 SOFIA (Bulgarie)

Abonnement pour l'étranger 150 Levas ou 2 Doli.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...