Jump to content

ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА. ЖИВОТ И ПОДТИК НА ЛЮБОВТА


Recommended Posts

ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА ЖИВОТ И ПОДТИК НА ЛЮБОВТА

Живот, който не е озарен от любовта, остава завинаги в тъмнина. Когато споровете и недоразуменията престанат, тогава ще дойде любовта. Затова се казва, че любовта иде последна. А ако искате да се ползувате от условията на живота, стремете се към любовта, която всичко озарява и повдига.

Най-силният подтик в живота е подтикът на любовта. Той внася светлина в човешкия ум, топлина в човешкото сърце и сила в човешката душа. Когато подтикът на любовта действува в човека, тогава се строят всички велики и красиви неща. Дайте винаги първо място на любовта. Пред любовта всякакъв спор отстъпва. А истинската любов се познава по това, че тя носи живот и светлина. За да продължи човек живота си, трябва да живее в любовта. Щом любовта напусне човека, животът му се прекратява. Пазете любовта в себе си, да не изпаднете в противоречията на живота, да не изгубите своя вътрешен мир и доволство.

Едно от големите заблуждения на човека седи в това, че той търси любовта на специфично място и при специфични условия. А в действителност, любовта е навсякъде. Няма място в света, дето любовта да не присъствува. Няма същество в света, което любовта да не е посетила. Любовта е навсякъде и във всичко.

Още една грешка допущат хората. Те постоянно се оплакват и казват, че любовта не ги е посетила. Причината за това е в тях самите. Те очакват любовта да ги посети, да им дойде на гости. А те не знаят, че любовта е дошла отдавна в света и който я търси, сам трябва да отиде при нея. Ако мисли другояче, човек си създава противоречия. Да очаква човек любовта да му дойде на гости, това е все едно да очаква слънцето да го посети. Нека да стане рано и го посрещне. Отворете прозорците си и слънцето ще ви озари.

В малките неща се крият подтиците на любовта. Любовта се проявява в малките работи, тя се крие зад малките неща. Малката рекичка е проява на голям извор. В малките прояви на любовта се крие такава сила, каквато и в големите. За предпочитане е водата на извора да изтича по малко и постоянно. Изтече ли наведнъж, изворът пресъхва.

Хората искат да видят големите прояви на любовта. А то е невъзможно. Любовта се проявява навсякъде по малко. Който има очи да вижда, ще обхване всичките малки прояви на любовта в едно и ще има пред себе си проявите на великата любов. Тя се проявява във всички същества едновременно. Съберете всички нейни прояви на едно място, за да си съставите ясна представа за любовта. Проявите на любовта в частите са прояви на Цялото.

Помнете: Любовта на Бога е еднаква към всички същества, съвършени или несъвършени. Любовта на Бога е вечна и неизменна, тя е при това специфична към всяко същество, така че да може да я възприеме и разбере. Инак, любовта е единна и неделима Любовта на всеки човек, на всяко живо същество е и твоя любов.

Докато се противи човек на любовта, на Бога, той е изложен на противоречия и страдания. Това противопоставяне на любовта носи всичките злини, недоразумения, противоречия в живота и война между хората. Животът на безлюбието създава тези неща. В живота на хармонията и на любовта тези неща са изключени и невъзможни. Само любовта дава изобилие, премахва раздорите и войните и разрешава всички противоречия. Любовта е неизчерпаем извор на сили и блага.

Любовта съществува в света и тя се движи около нас и ни обикаля от всякъде. Тя ни пази, както земята пази посетите в нея семена през зимата. Никой не може да излезе извън орбитата на любовта. Тя създава доброто в нашия живот. Тя осветява справедливостта, тя крепи разумността. Това с подтиците и опорните точки на любовта.

Живот, с опорна точка на доброто; живот, с опорна точка на справедливостта; живот, с опорна точка на разумността, това е животът на любовта.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...