Jump to content

СЪДЪРЖАНИЕ брой 10


Recommended Posts

СЪДЪРЖАНИЕ брой 10

Живот на Истина и Красота

Животът е свещен – Е.

Великата космична година – G.

Ритъмът в живота – инж. Р. Николов

Светлият път – Б. Боев

Подпушванията и болестите – д-р Ил. Стр.

Произход на музиката – Андрей Андреев

Платон и Аристотел за музиката

Размишления – инж. Руси Николов

Удоволствуване и свобода – Г. Тахчиев

Стихове – Дим. Антонова, В. С.

Ще дойде ден – Б. К. Б.

Загадъчни явления

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – LES QUATRE REGLES DE L`AMOUR

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...