Jump to content

06 - 30.ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ


GDD

Recommended Posts

30.ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

София, 4 III 1919
Л.Г.
Редът за 9 и 10 Март 1919 е следният: Ставане в 5 часа, започване в 5 ч. и 40 минути.
1.Добрата молитва; с малка пауза.
2.Четене от Лука, 2гл., 8ст. до 14 ст.
Размишление върху думите ангелски.
3.Четене от Матея 4 гл. От 11 ст. до 12ст.
Размишление. След изпит ангелите помагат.
4.Четене от Деяния 4 гл. От 24 ст. До 31 ст.
Размишление, призоваване Господа на помощ.
5.Четене от Деяния 8 гл. От 26 ст. до 40 ст.
Размишление, да слушаме кога ангела говори.
6.Четене от Деяния 9гл.ОтЗ ст. до 7 ст.
Размишление, да спираме лошите си намерения.
7.Четене от Деяния 10 гл., Зст. до 6ст.
Размишление, да изпълваме като Корнилия.
8.Четене от Деяния 10 гл. От 34 ст. До 43 ст.
Размишление, да говорим, което Господ иска.
9.Свободна молитва на душата.
10.Отче наш. Заключение.
Да се изпълва от по двама мъже отделно и по две жени отделно. Гдето остане някой, да се присъедини при някоя двойка. Съберете се на братска вечеря на 9-и вечерта. Редът дайте на всички, които могат да го изпълнят по дух. Бог е Бог на Любов Вечна и постоянна. Господ на всичката пълнота ще въздигне всичко в живот и истина. Светлата вяра да пълни сърцата ви. Верни всякога, защото Бог се нарича Верен и Истинен.
(Свещеният подпис.)
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...