Jump to content
Rozalina

МИСЛИ, ЧУВСТВА И ЗДРАВЕ

Recommended Posts

МИСЛИ, ЧУВСТВА И ЗДРАВЕ

С нашите мисли, ние оформяме или деформираме органите си - тялото си. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 181).

Здравето започва с човешката мисъл. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - II т. - 197).

Причината на болестите се крие в неправилното хранене, в неправилното дишане или в кривата мисъл. Колкото по-малко светлина има човек в мисълта си, толкова по-големи са възможностите му за заболяване. Всяка болест се дължи на недостатъчно светлина в ума, на недостатъчно топлина в сърцето или в недостатъчно сила в организма... Когато светлината, топлината и силата в организма се увеличава, здравето се увеличава. (Новият светилник - 94).

Докато мислите и чувствате, вие сте здрави; престанете ли да мислите и чувствате, вие сте болни. (божествените условия - 80).

Една от задачите на човека е да проявява естествено чувствата си. От това зависи неговата мисъл и здравето му. Здравите чувства подразбират здрава мисъл и здраво тяло. (Божествените услоВИЯ - 161).

И здравият може да се разболее, както и болният може да оздравее. Това зависи от правата мисъл. Ако болният мисли право, той оздравява. И ако здравият изкриви мисълта си, и той заболява... Не давайте възможност на вашите неестествени мисли и желания да се размножават чрезмерно. (СЪРАЗМЕРНОСТ В ПРИРОДАТА – 193).

Най-малкото нарушаване на законите на мисълта и на чувствата нарушава органическите процеси в човешкото тяло. (Реалности и сенки - 38).

Всеки съвременен човек трябва да се запознае с физиологическите закони на своя организъм, да знае от какво зависи здравето му, както и доброто чувстване и правилно мислене. (Пътят на УЧЕНИКА - 91).

Трябва да работим върху себе си. С нашата мисъл ние оформяваме или деформираме органите си - тялото си. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 181).

От какво зависи здравето на човека? - От неговите мисли, чувства и постъпки. Мозъкът е свързан с мислите на човека; дробовете и сърцето - с неговите чувства, а мускулите, мазнините и костите - с постъпките му... Като знаете зависимостта между различните системи в човека и проявата на неговите мисли, чувства и постъпки, вие трябва да ги пазите, да бъдат в пълна изправност. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ – 390).

Здравото тяло подразбира абсолютна хармония между клетките на мозъка, на дробовете, на стомаха, на всички удове. При това положение човек изпитва радост и като мисли, и като чувства, и като действува. Това значи нормално състояние на организма. (Влияние НА СВЕТЛИНАТА И ТЪМНИНАТА - 188).

Човек не трябва да допуска в ума и в сърцето си отрицателни мисли и чувства, защото те ще го разрушат. (божественият И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 40).

Всяка отрицателна мисъл се отразява вредно върху ума и сърцето на човека, прави го нервен. Тя се отразява върху дихателната и храносмилателната системи, върху целия организъм. Изобщо отрицателните мисли и чувства произвеждат наслоявания върху нервната система на човека и той заболява. Това наслояване става не само върху едно поколение; много поколения страдат от физични и психични наслоявания. Дълго време трябва да се чистят, за да се освободят от тях... Добрите мисли и чувства чистят човека, а лошите го калят. (Силите на природата - 243).

Човек не трябва да допуща в ума и в сърцето си отрицателни мисли и чувства, защото те ще го разрушат. (Божественият И ЧОВЕШКИЯ СВЯТ - 40).

Всеки човек, който дава място на своите нечисти мисли, чувства и постъпки, сам се осъжда на смърт. (Двигатели в ЖИВОТА - 79).

Някой човек е неразположен духом, недоволен. Защо? Някоя лоша мисъл е влязла в ума му и го мъчи. Какво трябва да направи този човек? Да хвърли вмирисаното гърне на земята и да го счупи... Ще работите, да направите нови гърнета, които да напълните с нови, чисти мисли. (Нашето място – 48).

Ако искате да бъдете здрави, пазете се от лоши мисли и желания. (Все що е ПИСАНО - 67).

Когато мисли, човек никога не трябва да се безпокои. Всяка мисъл, която безпокои човека, ограничава чувствата му и пречи на неговото кръвообращение. Който много се безпокои, той лесно заболява, лесно може да се парализира... И свещеници, и учени, и лекари се парализират все по причина на ограничаване на чувствата. (Жива реч – 76).

Ако в ума ти се сблъскат две противоположни мисли, те ще произведат разстройство. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА - 167).

Едно горчиво чувство, една противоречива мисъл причиняват физически болести. Щом се махне причината на болестта, и самата болест изчезва. (ЖИВА РЕЧ - 113).

Хората, дето някой път се прегърбват, то се дължи на дисхармоничните мисли и чувства и волеви действия на човешката душа... Ако човек би възприел само хубавите мисли, само хуба­вите чувства и постъпки, той би бил млад м на 120 години. (Минало, настояще, бъдеще - 92).

Ако човек измени пътя на своите криви мисли и чувства и влезе в правия път на живота, той ще подобри състоянието на своя организъм. (Ценното из КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 104).

Трябва да бъдеш богат на Земята. Богат със здраве, богат с мисъл, богат с чувства. (СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ - 365).

Здравословното състояние на човека зависи от неговия ум и от неговото Сърце. (СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА - 244).

Докато ти чувстваш, че си болен, умът ти не работи, сърцето ти не работи, ти нямаш основа. (Съгласуване на мислите - 428).

Искаш ли да бъдеш здрав, право ще мислиш! (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 146).

Здравото тяло подразбира здрави, положителни мисли и чувства. Положителна, светла мисъл е онази, която повдига човека не само по дух, но и по тяло. (СТЕПЕНИ НА СЪЗНАНИЕТО - 150).

Добрите мисли и чувства продължават живота. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА - ІІІ том - 37).

Хубавата мисъл предава нещо хубаво на тялото. (МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ - 252).

Изобщо, за да поддържа организма си в здравословно състояние, човек трябва да се изучава, да следи своите мисли и чувства, да е готов всякога да се коригира. (Посока на растене - 174).

Животът изисква от човека, мисълта му да взима участие във всички процеси. Хранене, без участието на мисълта, не е здравословно. Дишане, без участие на мисълта, не е здравословно. Както мисълта, чувстването и действието са неразривно свързани, така трябва да бъдат свързани мисленето, дишането и храненето. (Закони на доброто - 237).

Връзката между влиянието на Слънцето върху артериалната кръв се крие в хармонията между мислите и чувствата на човека. Слънцето повдига човешките мисли и чувства, с което и кръвта на човека се пречиства. И обратно: хармоничните мисли, чувства и постъпки на човека хармонират с енергиите на Слънцето, Луната и Земята, вследствие на което човек се радва на живота и се ползва от неговите блага. (Път към живота - 147).

Когато магнетизмът започва да намалява, започват да изстиват ръцете и краката. Светли мисли има. Когато електричеството намалява, тогава магнетизмът се увеличава. Щом се увеличава магнетизмът, увеличава се топлината. Вие имате нормално състояние... В някои случаи трябва да се намали деятелността на мисълта, за да се увеличат чувствата. В друг случай трябва да се намалят чувствата, за да се увеличи деятелността на ума. Някой път трябва да се намали деятелността на чувствата, друг път трябва да се намали деятелността на ума. Любовта е онзи ве­лик закон, който регулира човешките мисли, регулира и човешките чувства и човешките постъпки. И тъй, трябва да обичаме, за да се регулират нашите мисли. Щом мисълта е регулирана, тя е в полза на човека. Щом чувствата са регулирани, то е в полза на човека. Щом волята е регулирана, то е в полза на човека. (Съгласуване на мислите - 365).

Защо трябва да мисли човек? За да подобри състоянието на своята мозъчна система. (божествените условия – 28).

Като мисли човек, силите на главния мозък отиват в симпатичната нервна система; като чувства, силите на симпатичната нервна система отиват в мозъчната система. Когато тези енергии се кръстосват правилно, човек е здрав, мисли и чувства правилно. (БожестВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 28).

Щом мисълта у някой човек е силно възбудена, мозъкът излиза навън до 2, 3, 5, а даже и до 10 см, като краставица, но като се успокои, отново се прибира... За правилното функциониране на мозъка, за урегулирането на това напрежение, изисква се права мисъл... Ако мисълта ви е еднообразна, т. е., ако тя върви само в една определена посока, може да разбие черепа ви. По тази причина именно много хора заболяват умствено и нервната им система се разстройва. Следователно, като разбирате този велик закон, ще трансформирате умствената си енергия, ще я отправяте към всички посоки на мозъка. Абсолютно ще избягвате еднообразие в мисълта! (Пътят на ученика - 145).

Чувствата имат връзка със стомашната и дихателната система, а те - със симпатичната нервна система. Ако чувствата на човека не са хармонични, явява се разстройство и в храносмилателната, и в дихателната система. (великата разумност - 269).

Ако храносмилането не е правилно, ще се отрази върху дишането, върху човешката мисъл, върху човешките чувства. (МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ - 185).

Ако диша като животните, човек никога не може да има светла, възвишена мисъл. Ти никога не можеш да мислиш като човек, ако дишаш като животно... Вие не можете да измените мисълта си, ако не измените дишането си... Ако изгуби темпа на дишането си, човек изгубва и своята правилна мисъл. (ПРОСВЕТЕНО СЪЗНАНИЕ - 213).

Дихателната система е свързана с човешката мисъл. Човек, на когото дробовете са лениви, и мисълта е ленива. (МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ - 337).

Правилното действие на белия дроб определя мисълта на човека. (Божествените УСЛОВИЯ - 26).

Щом подобрите дишането и чувствата си, подобрява се състоянието на нервната и симпатичната система. Това се постига чрез систематично изпотяване. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 29).

Чувствата и желанията се отразяват върху дробовете. Ако чувствата и желанията на човека са чисти, дробовете му ще бъдат в пълна изправност... Всяко отрицателно чувство: завист, подозрение се отразява върху дробовете на човека. (Двигатели в живота – 79).

Изопачените мисли и чувства произвеждат отслабване на дробовете. (Законът И ЛЮБОВТА - 192).

Ползвате ли се правилно от въздуха, вие ще бъдете и външно, и вътрешно силни, с добре устроен организъм, с хармонични мисли и чувства, с големи познания и с широк простор в живота. (Благословена между жените - 61).

Второ нещо, необходимо за човека, е да има чисти чувства и желания. Чувствата и желанията се отразяват върху дробовете. Ако чувствата и желанията на човека са чисти, дробовете му ще бъдат в пълна изправност. Никакви смущения, никаква задуха, никаква туберкулоза няма да го плашат. Туберкулозата се дължи на неестествени чувства и желания в човека. Туберкулозният обикновено е подозрителен, завистлив. Той не може да търпи хората около себе си. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА - 79).

Туберкулозата е болест на чувствата. За да се запазите от тези неприятели, дръжте в ума си светли и прави мисли. Щом мислите ви са прави, те ще чистят сърцето от отровните и вредни чувства. Те накърняват имунитета на дробовете, които лесно се поддават на туберкулозните бацили. Дробовете са здрави, докато имат имунитет. Затова се препоръчва на човека да се храни със светли мисли и благородни чувства. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА - 278).

Ако внесете в ума си прави и светли мисли, а в сърцето си прави и благородни чувства, туберкулозата, сама по себе си, ще изчезне. (Законът и любовта - 192).

Кашлицата показва, че в умствения свят има дисхармонични мисли. Всякога, когато хората страдат епидемически от кашлица, има обща дисхармония. Тази дисхармония не е грях на един човек, но общо престъпление на всички хора. И тогава, по-слабите натури ще се засегнат от кашлица. Все трябва злото да се излее през някъде. Тези, които кашлят, през тях злото излиза навън. (ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС - III г.- 23 беседа - 16).

Ако сте хремави, мислете за здравето. Често повтаряйте мисълта „Аз съм здрав”, и в скоро време хремата ще ви напусне. (Отворени форми - 74).

Когато човек се въодушевява от възвишени мисли и чувства, биенето на сърцето му е ритмично. Когато човек живее в областта на грубите, низките чувства, пулсът му е дисхармоничен, неправилен. (Допирните точки в природата - 135).

Заболее ли сърцето, то оказва влияние върху човешката мисъл. (Пътят НА УЧЕНИКА - 146).

Колкото по-чисти са човешките мисли и чувства, толкова по-чиста е неговата кръв. Чистата кръв пък носи здраве и веселие. (СЛУЖЕНЕ, ПОЧИТ И ОБИЧ - 97).

Причината на физическите и психическите болести се дължи на нечистата кръв. Лошите мисли и чувства правят кръвта нечиста. Те оставят своите ларви, които се размножават в кръвта и изхвърлят нечистотиите си в нея. В процеса на размножаването си тези ларви изяждат тлъстините в човешкия организъм, от което човек постоянно слабее. (Методи за самовъзпитание - 264).

Що се отнася до здравословното състояние, първата ви работа е да подобрите кръвообращението си. Едно от условията за подобряване на кръвообращението е освобождаване на мисълта от всички наслоявания на миналото, от всички стари, криви разбирания. (ДОБРОТО ОРЪЖИЕ - 196).

Кривата мисъл влияе върху правилното кръвообращение, а оттам и върху дейността на всички органи. (Служене, почит и ОБИЧ - 47).

Защо ви са такива мисли и чувства, които рушат ума и сърцето? Защо ви са такива мисли и чувства, които внасят недоволство във вас? Каква полза ще ви допринесат ония мисли и чувства, които предизвикват неправилно свиване и разширяване на капилярите? Всяко чрезмерно свиване и разширяване на капилярите произвежда дисхармонични, отрицателни мисли и чувства в човека. Под тяхно влияние човек постепенно се разрушава, (Методи за САМОВЪЗПИТАНИЕ - 269).

Не само телата се разширяват (при топлина), но и мислите, и чувствата, и постъпките. Много от болезнените състояния и неразположенията на човека се дължат на свиването и разширяването на капилярните съдове... Кои мисли и кои чувства предизвикват свиване на капилярите? Отрицателните. Значи, всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и всяка лоша постъпка стесняват капилярните съдове и прекъсват теченията на електричеството и магнетизма в човешкия организъм. Електричеството и магнетизма се движат по известни линии, имат специфичен ритъм. Когато линиите на движението и ритмусът им се изменят, в организма настава известна дисхармония, и ние казваме, че човек заболява. Ето защо, като ученици на Великия живот, вие трябва да изучавате ритмуса на своите мисли и чувства и да ги съгласувате с ритмуса на Природата. Всяко нарушаване на ритмуса на вашите мисли и чувства води към лоши последствия. Всяко нарушаване на разумните природни закони води към неестествено свиване и разширяване на капилярите, които причиняват различни болести. И тъй, когато се препоръчва на човека самообладание, това подразбира вътрешна хармония между мислите и чувствата му. Ще кажете, че една лоша мисъл или едно лошо чувство не могат да причиняват нищо лошо. Може в момента да не се отразява вредно върху организма, но след няколко години ще се видят лошите им последствия. Понякога лошите последствия идат веднага. Следователно, когато се натъкнете на лоши последствия, не се чудете, отде идат. (МЕТОДИ ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ - 263).

У много хора белият и черният дроб не действат правилно, поради което, боледуват, страдат и не мислят право. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 28).

Повечето хора страдат от подпушване на чувствата, което се отразява на черния дроб, а оттам и на мозъчната нервна система. (Божествените условия - 29).

Черният дроб е трансформатор на чувствените енергии, като ги отправя към симпатичната нервна система. Чувствата не могат да се проявяват без черния дроб. Колкото по-правилно функционира черният дроб, толкова по-възвишени и благородни чувства има човек. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 26).

Не задържайте кисели чувства в сърцето си, за да не разстройвате черния си дроб. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 28).

Защо трябва да чувства човек? За да подобри състоянието на черния си дроб. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 28).

Не може да бъде здрав човек, ако не мисли. Твоята нервна система няма да бъде изправна, ще имаш неразположение. Твоето неразположение се дължи, понеже умът не държи в изправно положение нервната система. Вие търсите причините. Причините са вътре. На всяко едно малко неразположение не търсете причината вън. (Минало, настояще, БЪДЕЩЕ - 349).

Мисълта е, която държи нервната система в изправно положение. (Минало, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ - 349).

Щом се освободите от омразата, вие отпушвате чувствата си и психическото ви състояние се подобрява. (Божествените условия - 30).

Някои като остаряват, започват да се явяват бръчки. Защо се явяват бръчките? Аз правя аналогия. Когато в една местност изсекат горите, започват да се явяват бръчки по тия склонове и в полето навсякъде. Като завали, постоянно се явяват бръчки, минават пороища, завличат. Ще насаждате хубавите мисли. Вие нямате хубави мисли. Ще насадите тия места с хубави мисли, с хубави желания, с хубави постъпки и тия бръчки ще изчезнат. (Съгласуване на мислите - 445).

Мисълта има материална форма. Следователно, има една мисъл, която не е добре облечена, зле се отразява на човека. (Минало, настояще, бъдеще - 97).

Кога полудяват хората? Хората полудяват, когато в ума им се внесе мисъл, противоположна на тази, в която са убедени. Не внасяйте в ума на човека мисълта, че това, в което е убеден, не е вярно. Всяка мисъл, всяко убеждение на човека каквото и да е, има своя основа, има своя причина. (Добри НАВИЦИ - 89).

Всеки човек знае, че за да бъде здрав, трябва да има права мисъл, възвишени чувства и благородни постъпки. (СЛУЖЕНЕ, ПОЧИТ И ОБИЧ - 24).

Когато не може да мисли добре, неговият ум е затворен. Като мисли правилно човек, очите са отворени. Хората ослепяват от неправилна мисъл... Очите са тясно свързани с човешката мисъл. Ако умът е светъл, за да се поправят очите, трябва да се мисли – много хубаво, хармонично. (Минало, настояще, бъдеще - 252).

За да усилят зрението си, хората трябва да прилагат закона за филтриране на своите мисли и желания. (Да ви ДАДЕ - 102).

Често хората оглушават от неправилно чувстване. (Минало, настояще, бъдеще - 252).

Сега често боли ви зъбът, дойде някоя хубава мисъл и болката престане; дойде съмнението, пак дойде болката. (СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ - 317).

За да боядиса косата си, човек трябва да внесе в ума си светли мисли, а в сърцето си - благородни, възвишени чувства. Същевременно, нека употребява цяла година или година и половина коприва. (СТЕПЕНИ НА СЪЗНАНИЕТО - 297).

Когато ученият изгуби паметта си, той се отчайва... Щом държи положителни мисли в себе си, той ще възстанови паметта си. (Ключът на живота - 333).

Казват за някого, че полудял от много мисъл. Не, човек не може да полудее от много мислене. Умът на човека не заболява, но заболее ли сърцето, то оказва вече влияние върху човешката мисъл. В предната част на мозъка не става почти никакво заболяване. Обикновено заболяването става в задната част на мозъка. (Пътят на ученика - 146).

Колкото по-дълго време се задържат образите на мислите и чувствата върху човешкото лице, толкова поздрав е той. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ – 117).

Ако заболееш, остави болестта си на Бога, забрави я. Така по-скоро ще оздравееш, отколкото, ако мислиш постоянно за нея... „Бог възраства.” Наистина Бог възраства красивото и великото, което той сам е вложил в нас. Като дойдеш до възрастване на нещата, не мисли за тях, остави всичко на Бога. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 147).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×