Jump to content
Rozalina

МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА - ПРИЧИНИ ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

Recommended Posts

МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА -

ПРИЧИНИ ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

Болестите показват пътищата на нашето отклонение от великия Божествен живот, или от правата мисъл. (Пътят на УЧЕНИКА – 86).

Ако здравият човек измени пътя на своите мисли и чувства, с това той коренно ще измени своя организъм и в края на краищата ще заболее. И обратно: ако човек измени пътя на своите криви мисли и чувства и влезе в правия път на живота, той ще подобри състоянието на своя организъм. (ценното из книгата НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ – 103).

Причината на болестите се крие в човешките отрицателни мисли, чувства и желания. (Ценното из книгата на великия живот - 103).

Причините на болестите у хората се дължат на подпушване на чувствата, на въздържане в проявлението на Любовта. (ИЗГРЕВИТЕ НА СЛЪНЦЕТО - извънредна беседа - 22.03.1928 г. - 12).

Когато мислите, чувствата и постъпките на човека са чисти, никакви болести не го нападат. (Вечно подмладяване - 13).

Човешката мисъл е свързана с жизненото електричество в живота. Когато мислите са положителни, те привличат жизнените сили към себе си, а когато мислите са отрицателни, тия жизнени сили се разпръсват, отдалечават от човека, вследствие на което се явява заболяване. (МоК – ІІІ г. - 27 лекция - 144).

Причината на всички процеси в човешкия организъм се дължи на правилното или неправилно съчетание между мислите и чувствата на човека. Има известно съчетание между мислите и чувствата, което трови човека. Има известно съчетание между мисли и чувства, което го лекува. Значи човек не е свободен да подхранва какви и да е мисли и чувства. (Законът и любовта - 175).

Чувствата трябва да бъдат в изправност. Някои болезнени състояния се дължат на чрезмерно разширяване на чувствата. Други болезнени състояния се дължат на неяснота в мислите. (Великата РАЗУМНОСТ - 92).

Едно горчиво чувство, една противоречива мисъл причиняват физически болести. Щом се махне причината на болестта, и самата болест изчезва. (Жива РЕЧ - 113).

Когато в чувствата на човека се явява известна аномалия, тя се отразява и върху мозъка. Ако турите ръката си над главата на такъв човек, ще усетите известна топлина. Това е анормално, болезнено състояние на организма. За да възстановите нормалното му състояние, трябва да се направят няколко паси. След малко време ще усетите, че дясната половина на главата му е хладна, а лявата - топла. Това показва, че нормалното състояние на организма е възстановено... Който се наеме да си служи с този метод, трябва да бъде чист човек. Чистите мисли и желания представят добър проводник на живите сили в Природата. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ – 127).

Често хората заболяват, губят съзнание и т. н... Наистина тия неща са анормални, но те се дължат на дисхармонични мисли, чувства и действия. (Противоречия В ЖИВОТА - 31).

Деформирането на човешкия организъм започва от мисълта. За да изправи организма си, той трябва да изправи мисълта си. (Божият глас - 47).

Всички хора, които живеят със сърцето си, остаряват по-скоро, отколкото тия, които живеят с ума си; или с други думи казано: хората на чувствата остаряват по-скоро от хората на трезвата мисъл. Всеки човек, който мисли трезво, разумно, той винаги ще бъде млад. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 271).

Всяка лоша мисъл, всяко дисхармонично чувство или желание прекъсва потоците на топлината, вследствие на което в организма на хората се явяват болезнени състояния, като необходими условия за възстановяване на тези течения. След всяка болест потоците на живота отново проникват в организма и го обновяват. Топлината на живота трябва да тече отвън навътре. Дойде някой при вас и вложи една отрицателна, обезсърчителна мисъл в ума ви. Ако се поддадете на тази мисъл, веднага във вас настава прекъсване на теченията на топлината, които идат от живота. Щом дойде в ума ви някаква положителна или насърчителна мисъл, потоците на живота отново потичат. (Неразрешеното - 34).

От нечистите мисли се зараждат много болезнени състояния. (Съгласуване на мислите - 12).

Натъкне ли са на лъжата, на омразата, на завистта, човек се превръща в прах и пепел, нищо не остава от него. (ДЕЛАТА БОЖИИ - 46).

Нечистите мисли и желания са паразити, които изяждат човека и го пращат на онзи свят. (Възможности за щастие - 190)..

Страшно е преувеличаването... Като дойде страхът, човек започва да преувеличава нещата и сам усложнява положението си. Той казва: „Боли ме гърлото - какво ще стане, ако се запуши? Боли ме главата - какво ще стане, ако мозъкът ми се възпали?” (Начало НА МЪДРОСТТА - 195).

Вечер, преди да си легнете, прекарайте всички мисли, чувства и образи, които са минали през ума и сърцето ви. Тези, които намирате, че са противоречиви и внасят смущение във вас, турете настрана. Оставите ли ги в себе си, те ще внесат известни наслоявания, които ще предизвикат подпушване на чувствата. В резултат на това подпушване се явяват различни болезнени състояния. (Божествената мисъл – 81).

Хората заболяват от чрезмерна чувствителност, но не и от много мислене. Правата мисъл закрепва човека, а не го разболява. Обаче, колкото повече чувствата обладават човека, толкова повече неговата чувствителност се увеличава, вследствие на което той става ексцентричен. За да се кали, за да не боледува, човек трябва да внесе хармония между своите мисли и чувства. Дето има хармония между мислите и чувствата на човека, там има и мелодия. Хармонията и мелодията трябва да вървят успоредно. За тази цел умът на човека винаги трябва да се контролира от разумността, а сърцето – от добротата. (Малки и големи придобивки - 369).

Ако имате някой противник, който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви направи негативен и вие ще заболеете. Ако вие заболеете, туй заболяване ще се върне върху него, ще има обратно движение. Вие можете, обаче, да изпращате вашите положителни мисли, вашите топли чувства и пожелания към някой болен с абсолютна вяра, без никакво колебание и съмнение, и той ще оздравее. Значи, за да бъде здрав някой човек, трябва да изпратите от себе си един жизнен ток към него. Той ще възприеме вашата мисъл и пожелание и ще се почувства по-добре. В туй отношение, добрите приятели са добра ограда за здравето, а лошите приятели всякога носят болести и страдания. (МОК – ІІІ г. – 27 лекция - 144).

Порочният човешки живот произвежда особени нечистотии, които отиват в атмосферата и с това препятстват на онзи живот, изразен в мисли и чувства, който слиза отгоре. Не само това, но тези нечистотии произвеждат и различни физически и психически болести. Това се забелязва особено във време на войни и след войните. Лошите мисли и чувства, които народите, обществата и отделните хора си отправят едни към други, стават причина за сериозни и тежки физически, умствени и психически заболявания. (Все що е писано - 112).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×