Jump to content
Rozalina

КАК ДА СМЕ ЗДРАВИ

Recommended Posts

КАК ДА СМЕ ЗДРАВИ

Здравето на човека се крие в неговите мисли и чувства. (Абсолютна истина - 279).

Здравето на човека зависи от неговите добри мисли и чувства. (Методи за САМОВЪЗПИТАНИЕ – 266).

Ще кажете, че болестите се лекуват само с лекарства. - Не, болестите се лекуват и с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм. Че мисълта е главният лекар, се вижда от това, че 20 ÷ 30 сантиграма хинин са в състояние да излекуват болния. Като взема една доза хинин, той казва: Проработи този хинин, излекува ме. Всъщност хининът не го е излекувал, но мисълта, вярата му в хинина са го излекували. Мощна е силата на мисълта. (ГОЛЯМОТО БЛАГО – 202).

Има нови методи, нови начини, чрез които хората, без никакви церове се лекуват. Тия нови методи се прилагат вече... Тия методи показват, какво мощно влияние оказва човешката мисъл... Тя чудеса произвежда. (Пътят на ученика – 80).

Мощна е човешката мисъл. С нея човек може да се лекува, да прави чудеса. Лекуването с мисълта е естествен процес. (БОЖИЯТ ГЛАС - 79).

Болният може да се лекува, като се премахне причината на болестта. - Как ще стане това? - Като се отстрани онзи недъг, който първоначално е предизвикал болестта. (Пътят на ученика - 86).

Ония, на които съзнанието е будно, могат да се лекуват само с мисълта си. Щом заболеят, те веднага се издигат в мисълта си и там изправят погрешката си, която е причина за болестта им. После те слизат в сърцето си, дето също изправят погрешката, която е причинила болестта им. Най-после те слизат в областта на волята си и там изправят погрешката си. След това казват: Да бъде волята Божия! Щом кажат така, болестта или мъчнотията им изчезва. (Ключът на живота - 130).

Човек трябва да се подложи на щателно пречистване, да се освободи от ония мисли и чувства, които са наслоени върху него от вековете. (Малки и големи ПРИДОБИВКИ - 320).

Той трябва да бъде здрав и силен. Как се постига това? С правата мисъл. Ще имаш права мисъл, права философия за живота! Новата философия не позволява на човека да влиза в стълкновение с живота. (СЪРАЗМЕРНОСТ В ПРИРОДАТА - 197).

Правата мисъл е нещо живо, тя сама е живот. Влезе ли при вас, започва вече да твори. Най-добрият слуга, най-верният приятел е правата мисъл. Тя е живот, любов, здраве, смисъл. (V младежки СЪБОРИ - 1927 г. – 39).

Причината за вътрешната хармония или дисхармония в човека се дължи на неговата мисъл. Ако мисълта е права, човек се радва на вътрешна хармония в себе си. Правата мисъл свързва човека с причинния или реалния свят, или по-право казано - с Бога. Който има права мисъл, той е в хармония с всички Божии прояви. Той държи името Божие в чистота и святост. Няма ли права мисъл, човек изпада в противоречия и е готов да припише всички неуспехи и нещастия на Бога. (Божият глас - 126).

Една мисъл, за да помогне, трябва да бъде красива, чиста и плътна. (МИНАЛО. НАСТОЯЩЕ. БЪДЕЩЕ - 209).

Има известен род мисли, които будят, повдигат човешкото съзнание. Те са правите мисли, които представляват здравословното състояние на човека. Искаш ли да бъдеш здрав, право ще мислиш! (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 146).

Пазете се от мисли, чувства и действия, които понижават вашия живот. Те не са здравословни. Щом се натъкнете на такава мисъл, турете я настрана като непотребна. (Божествените условия - 251).

Дробовете са здрави, докато имат имунитет. Затова се препоръчва на човека да се храни със светли мисли и благородни чувства. (Абсолютна истина - 279).

Като ученици вие трябва да се освободите от вътрешния хипноз. Ще ви кажа как можете да хипнотизирате, например, рака. Вземете един рак и го обърнете на гърба. Концентрирайте ума си 4 ÷ 5 минути, и ракът ще заспи. Той не може да мърда... Той е под ваше влияние. И дяволът прави същото с вас. Той ви туря на гърба ви, и вие преставате да мислите. Никога не лягайте на гърба си или ако легнете, дръжте ума си буден. Може да легнете на гърба си, но умът ви да бъде концентриран и не заспивайте, защото жизнените сили, които текат по гръбначния стълб, не могат да функционират правилно и нервите се натискат. (Трите ПОСОКИ - 155).

Изпращаш една мисъл, тя се връща пак при тебе, а след това приемаш нова мисъл. Върху това приемане и предаване на мислите и чувствата се крепи здравето на човека. Ако в приемането и предаването обмяната не е правилна, не може да очаквате щастлив живот. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 303).

Когато искаш да се освободиш от една идея, трябва да я заместиш с по-висока. Същото се отнася и за мислите и чувствата. Така лекува Природата. За да освободи човека от мисълта, че е болен и няма да оздравее, тя внася в съзнанието му една възвишена идея, която го отклонява от обикновените мисли. (Трите посоки - 123).

Човек трябва да направи връзка със своите мисли, чувства и постъпки. При това, мислите, чувствата и постъпките му трябва да бъдат хармонични. Обаче хармоничните мисли, чувства и постъпки са резултат на нещо. Ако човек не посреща изгрева на физическото Слънце, той не може да бъде здрав... Ако човек не посреща изгрева на духовното Слънце, връзката между чувствата му ще бъде разкъсана. И най-после, ако човек на посреща изгрева на Божественото Слънце, мислите му ще бъдат разпокъсани. Такъв човек непременно ще боледува по единствената причина, че го мързи да става рано и се излежава, чака други да му донесат благата. Не, всеки трябва сам да си получи благото на деня. (Ценното из КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 247).

Не мислете за лошите работи в живота; не мислете за болести и страдания. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 128).

Ако имате дългове, ако сте болни, ако сте нещастни, това показва, че не мислите и не обичате. Какво трябва да направите, за да се освободите от сегашното си положение? Започнете да мислите добре. Щом започнете да мислите добре, правилно, всички тия неща ще се стопят. (Да мисли - извънредна беседа - 22.03.1935 - 8).

Ако можеш да се освободиш от мисълта, че си болен, ти веднага ще оздравееш. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА - 299).

Здравият често мисли за болестта и я привлича. Правете точно обратното: мислете за здравето, за да го привлечете и усилите и да се освободите от болестта. (Отворени форми - 75).

Който разбира законите на разумната Природата, чрез мисълта си той може да изправи всички свои външни и вътрешни повреди на своя организъм. Мощно нещо е мисълта, но с нея могат да работят гении, светии. И обикновеният човек може да има резултати в тази област, но за това се изисква повече време. Това, което светията може да направи в една минута, за обикновения човек са нужни най-малко десет години. (Ключът на живота - 131).

Когато изгуби съзнанието си, човек престава да мисли. Той е свободен от всякакво съмнение и смущение. Ето защо човек лесно се лекува, когато изгуби съзнание или когато съзнанието му мине в по-високо поле. (Трите посоки - 123).

Свържеш ли се с разумните същества, те са в сила да те освободят от всички мъчнотии. Достатъчно е да поставят болния в магнетичен сън и да му внушат мисълта, че ще оздравее, за да стане от леглото си. (Трите посоки - 124).

Като мислиш право, ще бъдеш между ангелите... Правата мисъл ще ви свърже с ангелите, т. е. с напредналите същества на един от възвишените светове. (Устойчиви величини - 239).

Ако сте недоволни със сърцето си, бъдете доволни с ума си; ако сте недоволни с ума си, бъдете доволни със сърцето си. На недоволство в чувствата, турете доволство в мислите; на недоволство в мислите, турете доволство в чувствата. Това подразбира икономия на енергиите в човешкия организъм. Това подразбира смяна на състоянията. Така се повдигнали всички хора, които наричаме велики. (Великата РАЗУМНОСТ - 253).

Прииждането на живота показва, че нашата мисъл е правилна. (V младежки събор - 1927 г. – 67).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×