Jump to content

Recommended Posts

МАЛКИТЕ АРКАНИ

Малките Аркани са разделени на четири групи от по четиринадесет Аркана.

Първата група се нарича Скиптър или Жезъл.

Втората група се нарича Купа.

Третата група се нарича Меч.

Четвъртата група се нарича Кръг или Сикъл - еврейска монета.

Скиптърът представлява човешката воля. Купата представя човешкото сърце. Мечът представя човешкият ум и словото. Кръгът е символ на човешката душа. Така, както са дадени малките Аркани в съответната литература, те са пригодени повече като карти за игра - да се гадае чрез тях и да се определя съдбата и живота на човека. Понеже те представят част от Великото знание, завещано на човечеството от великия Хермес, макар и профанизирани засега до известна степен, ще ги разгледам накратко.

Четирите вида малки Аркани са четири вида методи, с които ученикът работи в Пътя на своето развитие.

23-ти Аркан: Ръководителят на Скиптъра носи царската звезда на лъва; Число 9, буква Т и X. Този Аркан символизира Консултанта. Картината представя коронован цар, който седи върху своя престол, навежда скиптъра си към земята. Това е символ на придобита власт чрез заслуга, достойнство и труд и е емблема на покровителство от висши служби и лица. В хороскопа този Аркан казва: " Търси за своите начинания един мощен покровител и ще го намериш, ако имаш воля и вяра; и той ще те издигне".

24-ти Аркан: Ръководителката на Скиптъра. Има число 5 и буква Е. Картината представя една царица с корона на главата си, седнала върху своя престол с жезъл в ръка. Това е символ на едно висше раждане или на подкрепа на една жена с високо обществено положение. Този Аркан символизира Консултантката. В хороскопа значи: "Твоето бъдеще зависи от могъществото на една жена. Ти ще намериш тази жена, ако знаеш да я търсиш и чрез нея ще получиш сила и власт ".

25-ти Аркан: Боецът за Скиптъра. Число 6, букви У и Б. Картината представя един човек на кон, въоръжен с всички оръжия, със скиптър в ръка. Това е символ на висшите второстепенни служби. Това е символ на борба, за да спечели, да заеме мястото си под слънцето. Хороскопът показва, че човек трябва да действа, да работи. Бъдещето е нива, която трябва да се разработва. В доброто, както и в злото всеки труд донася своите плодове.

26-ти Аркан: Робът на Скиптъра. Число 7, букви О и 3. Картината представя бедно облечен човек, който посажда

пръчка. Това е символ на безплодните и безполезни начинания. получени вследствие на лоши съчетания. Мръсни, гнусни занятия; лошо прилагане на способностите. В хороскопа показва: " Твоите трудове са безполезни. Ти не ще събереш никога плода и бедността ще те сполети, ако ти не изоставиш твоите напразни проекти. Не се доверявай на егоистичните интереси и на страстите на тези, които те заобикалят, ако не искаш да изпаднеш в робство''.

27-ми Аркан: Един скиптър. Число 1, буква А. Един скиптър стои над квадрат, триъгълник или кръг. Това е емблема на властта и авторитета, на върховенството и надмощието. В хороскопа този Аркан предсказва ум, творящ полезни работи; води към преуспяване в начинанията и носи в себе си основата за успех.

28-ми Аркан: Два скиптъра. Число 2, буква Б. Два кръстосани скиптъра. Това е емблема в подкрепа на начинанията.

29-ти Аркан: Три скиптъра. Число 3, буква Г. Три скиптъра, разположени във вид на триъгълник. Това е емблема на почване на успех в начинанията. Сполучливи нововъведения, които ще дадат резултати. Това е символ на изнамиране и изобретения.

30-ти Аркан: Четири скиптъра, разположени във формата на квадрат. Число 4, буква Д. В хороскопа този Аркан представя осъществяване на очакваните успехи, важни, сериозни и постоянни начинания.

З1-ви Аркан: Пет скиптъра, които образуват петолъчка, звезда. Число 5. буква Е. В хороскопа този Аркан представя състезания, конкурс на благоприятните шансове към успех в начинанията, като консултантът не превишава-целта, която си е поставил, а именно като се опълчва срещу надменността, гнева и другите страсти.

32-ри Аркан: Шест скиптъра, разположени в два противоположни триъгълника. Число 6, букви У и В. В хороскопа този Аркан представя пречки, затруднения, закъснения, премеждия, нерешителност, а понякога и несполука в начинанията, ако на волята липсват твърдост и упоритост.

33-ти Аркан: Седем скиптъра образуват триъгълник над един квадрат. Число 7, буква О. В хороскопа този Аркан предсказва притежаване на всички средства, които спомагат да се успее. Научни начинания, които ще донесат големи облаги. Това е емблема на материята, подхвърлена от хилядите съчетания от ума. Начинание, увенчано с успех.

34-ти Аркан: Осем скиптъра представя една звезда с осем лъча. Число 8, буква X. В хороскопа този Аркан предсказва начинания, които могат да доведат до борби, спорове, раздори, съдебни дела, скъсване на отношения, съпружески недоразумения и др. Неприятности и застой в работата.

35-ти Аркан: Девет скиптъра, разположени във форма на три триъгълника. Число 9, букви Г и К. В хороскопа този Аркан предсказва някои научни или тайнствени начинания, за успяването на които трябва да се притежава благоразумно държание и издържливост.

36-ти Аркан: Десет скиптъра. Число 10. Шест от скиптърите са разположени във форма на два прекръстосани, противоположни триъгълници, а четири други са разположени отдолу във форма на квадрат. В хороскопа този Аркан предсказва пътуване и начинания, които имат всички шансове за успех и стабилност. Успех, добро име, знаменитост чрез изкуство и науки. Голяма награда, дължаща се за заслуга. Осъществяване на действия, които ще донесат радост и сигурност.

37-ми Аркан: Господарят на Купата. Число 6, букви Ц и В. Символизмът на четирите фигури при всяка група е същият, както при тези на Скиптъра. Лицата са различни само по символа, който носят: Купа, Меч, Сикъл. Тази група носи Царската звезда на Телеца. В хороскопа този Аркан предсказва искрено приятелство, преданна благосклонност, на която може да се разчита от страна на един могъщ човек. В женски хороскоп показва добър и богат брак. Лицето ще бъде ласкано от някои вид високопоставени лица, монарси, князе, държавни глави или управители на градове.

38-ми Аркан: Господарката на Купата. Число 8, буква X. В хороскопа този Аркан предсказва за мъж: добра и богата женитба, а за всички - благоволение и приятелство на жени с високо обеществено положение.

39-ти Аркан: Боецът за Купата. Число 9, букви Т и X. В хороскопа този Аркан предсказва съперничество в любовта, дуели, рискове и пр. заради жена. Късен или затруднен брак, опасност от прелъстяване.

40-ти Аркан: Робът на Купата, който носи покрита чаша. Това е символ на нещастна любовна страст, предателство от страна на тези, които лицето счита за свои приятели, както от страна на чужденци. Но човек не трябва да се плаши от тях.

41-ви Аркан: Една купа, число 20. букви Ц и К. Големи сърдечни мъки и страдания; нещастен брак. В хороскопа този Аркан предсказва завладяване на страсти, по-силни от разума, на които не ще устои. Опасност от раняване.

42-ри Аркан: Две купи в един кръг. Число 30, буква Л. В хороскопа този Аркан предсказва връзка и симпатия на сърцето, преданост, привързаност, споделена любов, но може да даде и съперничество в любовта.

43-ти Аркан: Три купи, разположени като триъгълник. От купата, която образува върха, се подава главата на младо момиче. Число 40, буква М. В хороскопа този Аркан представя разцвет на невинните приятелства, събуждане на сърцето, първа любовна страст, нежност и поезия. Близко предстоящо осъществяване на надеждата, целомъдрена любов за едно младо момиче.

44-ти Аркан: Четири купи, разположени като квадрат. Число 50. буква Н. В хороскопа този Аркан предсказва приближаване на голяма радост, здраве и трайна любов. Полезни приятелства, осъществяване надеждите на сърцето.

45-ти Аркан: Пет купи, една от тях се намира в средата, а другите са разположени в ъглите на един квадрат. Число 60, буква X. В хороскопа този Аркан предсказва лошо домакинство, спорове, караници, зле подбран и подреден брак, предателство на приятели, чревни смущения, изнасилване, любовни опасности, прелъстяване на младите момичета, опасност от жена в мъжки хороскоп.

46-ти Аркан: Шест купи, разположени в два противоположни, кръстосани триъгълници. Число 70, буква О. В хороскопа този Аркан предсказва победа в любовта; лош избор на съпруг чрез лоши съвети на родителите или ако човек не слуша гласа на своето сърце или на своята съвест, изоставяне, напускане, скъсване на приятелство в любовта и в брака; вятърничав, непостоянен човек.

47-ми Аркан: Седем купи, които образуват квадрат и триъгълник над него. Число 80, букви Ф и П. В хороскопа този Аркан предсказва победа на жена или чрез жена, спечелени победи над страстите; щастие в живота от срещите на една любеща жена, но след големи борби и безбройни перипетии.

48-ми Аркан: Осем купи, разположени върху осемте ъгли на един куб. Число 80, букви Т и С. В хороскопа този Аркан показва опасност от любовни скандали, осъдителни действия, свързани с любовните страсти. Забранени любовни страсти, буйни страсти. Развод, лошо разбиране на съпрузите, нещастен брак, опасност от прелъстяване.

49-ти Аркан: Девет купи, от които три образуват един триъгълник с обърнат връх над два други триъгълника, които са разположени противоположно и пресичащи се взаимно. Число 100. В хороскопа този Аркан предсказва брак със старец или вдовец, странна тайнствена любовна страст, отдалечаване от брак, ергенство. Препоръчва се предпазливост и благоразумие в желанието и в избора на приятелите.

50-ти Аркан: Десет купи, от които девет са разположени в кръг и последната - в центъра. Число 200, буква Р. В хороскопа този Аркан предсказва щастлив живот, изпълнен от приятелство. Многобройни флиртове и любовни истории в младостта. Много приятели.

51-ви Аркан: Господарят па Меча, носещ Царската звезда на Водолея. Число 90, букви Т и С. В хороскопа този Аркан представя богатство в кариера с оръжие или в съдийство. Много страшни и опасни врагове. Тъги и скърби от генерали, адмирали въобще от хора с висши военни чинове.

52-ри Аркан: Господарката на Меча: число 30, буква Л. В хороскопа този Аркан показва големи борби, произлизащи от ревност и за отмъщение. Опасна омраза от страна на една и повече жени.

53-ти Аркан: Боецът на Меча, възседнал кон, който препуска с най-голяма бързина, с насочен връх на меча напред. Число 50, буква Н. В хороскопа този Аркан предсказва опасност от желязо или огън или чрез явни врагове, било на война или на дуели, нараняване от ръката на големи хора. Борба с високопоставени лица, способности в попрището на оръжие, но има опасност от смърт в това занятие. Ожесточена омраза, която е винаги готова да навреди.

54-ти Аркан: Робът на Меча. Държи ва едната си ръка меч, а в другата един боздуган с кинжал на пояса. Число 60, буква X. В хороскопа предсказва заговор на злодейство, опасност от засади и убийство на публични места, голяма опасност от долни, мръсни врагове. Това може да бъде извършено направо или чрез внезапно, предумишлено убийство.

55-ти Аркан: Един меч. Емблема на борчески ум. Число 1, буква А. В хороскопа този Аркан предсказва големи борби според зодиакалния дом, който той заема. Мечът е покровител, но също и заплаха. Както при осми Аркан и съзвездието на Везни и Дева, Мечът запазва добрите и наказва лошите. На добрите той присъжда победа, а на лошите - наказания. Означава също начинания, които се осъществяват, въпреки пречките.

56-ти Аркан: Два меча на кръст. Число 2, буква Б. В хороскопа този Аркан предсказва дуел, но той унищожава опасностите. Покровителство срещу известни и тайни врагове. Някое съдружие ще доведе до големи борби.

57-ми Аркан: Три меча, разположени в триъгълник. Число 3, буква Г. В хороскопа този Аркан предсказва войнствен дух, свадлив, който обича да се бори. Извъртания, спорове, пререкания. Дава военните хора, дуелистите, собствениците на оръжие. В годишния хороскоп гой възвестява раждане, безпокойства, затруднения, пречки, начинание, чието бъдеще се помрачава. Тъги, борби, които започват или които приближават.

58-ми Аркан: Четири меча, разположени в ъглите на един квадрат с върховете навътре. Число 4, буква Д. В хороскопа този Аркан предсказва неизбежни опасности, опасности от всички страни, угризение на съвестта, безплодни, безрезултатни огорчения, морални мъки, наранявания на сърцето, осъдителни действия.

59-ти Аркан: Пет меча, образуващи една звезда с пет върха. Число 5, буква Е. В хороскопа този Аркан предсказва: обсебеност, натрапчива мисъл, фикс-идея, която може да доведе до безумия и лудост. Престъпна ярост, страшни отмъщения. Опасност да се погуби човек, като се поддава на безразсъдни внушения или се увлича от внезапен подтик. Самоубийство или убийство.

60-ти Аркан: Шест меча, разположени в два противоположни прекръстосанн триъгълници. Букви Ц и В, число 6. В хороскопа този Аркан предсказва големи борби срещу злата участ, лоши изкушения, които трябва да се пропъждат, големи тъги от грешките на лицето, от липсата на разумни решения, от липсата на инициатива и твърдост.

61-ви Аркан: Седем меча, които образуват квадрат с триъгълник над него, с обърнати върхове. Число 7, буква О. В хороскопа този Аркан предсказва неочаквана катастрофа, падане от високи места, близко следващо нещастие. Смущение на ума, промени или обръщане на положението. Въпреки това победа след многобройни борби.

62-ри Аркан: Осем меча, като върховете им са насочени навън, образуват една звезда с осем лъча. Число 8, буква X. В хороскопа този Аркан предсказва: загуба на процеси, осъждания, пленничество, важна присъда, мъки, отчаяния, убийство.

63-ти Аркан: Девет меча, разположени в три триъгълника с обърнати навътре върхове. Число 9, букви Т и X. В хороскопа този Аркан предсказва мъки, тайнствени загадъчни борби, опасност от смърт чрез убийство или опасност от нараняване, опасност от отравяне или тежки болести. Лицето ще бъде жертва на някаква предопределеност. която ще победи, ако е благоразумен и въздържан.

64-ти Аркан: Десет меча, разположени в кръг, чиито върхове са обърнати последователно навътре и навън. Число 10. буква Й. В хороскопа този Аркан предсказва алтернативи на печалби и загуби, на застой и на борби. Дух, който ще вреди не само на другите, но и на самия себе си. Живот, осеян с всички видове нещастия, тъги и скърби; физически болки и болести.

65-ти Аркан: Господарят на Кръга - Сикла. Носи Царската звезда на Скорпион. Число 50. буква Н. В хороскопа този Аркан предсказва възход към богатство (в тези предсказания думата богатство е относителна, означава понякога обикновени блага и пари). Покровителство, подкрепа на твърде богат човек, банкер, богат собственик. За младо момиче или неомъжена жена - богата сватба, великодушни покровители. За всички той показва парична подкрепа от богат и мощен човек.

66 -ти Аркан. Господарка на Кръга. Число 70. буква О. В хороскопа този Аркан подсказва: Хубава и богата женитба, пари от влиятелни дами; богатство, което се дължи на една жена от знатен произход; покровителство от жени.

67-ми Аркан: Боецът на Кръга. Число 90, букви Т и С. В хороскопа този Аркан предсказва всички шансове за добро богатство, постигнато с големи борби. Последователно минаване на богатството от успех към злополука и обратно.

68-ми Аркан: Робът на Кръга. Число 100. Ръцете, протегнати към един златен диск, който се изплъзва, левият крак е вързан за една граната. В хороскопа този Аркан предсказва, ако е съединен с Юпитер - любов, независимо от богатствата; големи загуби на богатства от лоши съчетания поради грешки на лицето. Големи борби за печелене на хляба си, бедност.

69-ти Аркан. Един кръг с корона, талисман на богатството. Число 20, букви Ц и П. В хороскопа този Аркан предсказва: лицето ще може да достигне едно високо положение, добро име и почести, ако по линия на поведението е безупречно. непогрешимо и ако не спъва могъществото на този талисман със свои лични грешки.

70-ти Аркан: Два сикъла, заобиколени от един кръг. Число 30. В хороскопа този Аркан предсказва богатство от ловко водене на начинанията от неговия дух.

71-ви Аркан: Три сикли, сложени в един триъгълник. Числи 40, буква М. В хороскопа този Аркан предсказва щастие чрез своя собствен гений, дарби, интелигентност.

72-ри Аркан: Четири сикли, разположени в квадрат.Число 50, буква Н. В хороскопа този Аркан предсказва реализирано щастие, постоянно богатство; необикновено придобиване на богатство.

73-ти Аркан: Пет сикли, четири от които образуват един квадрат, петият е в центъра. Число 60, буква X. В хороскопа този Аркан предсказва нередовен живот, който ще разпилее или ще парализира богатството. Разсипничество, разточителство. Някога лошо придобито богатство, плячкос-ване, злоупотреба на средства.

74-ти Аркан: Шест сикли, разположени в два противоположно кръстосани триъгълници. Число 70, букви О и В. В хороскопа този Аркан предсказва неочаквани богатства, но опасност да се изгубят поради лоши съвети, лоши сдружения. Опасност от бедност през старостта, несигурно положение.

75-ти Аркан: Седем сикли, образуващи един триъгълник над един четириъгълник. Число 80, букви Ф и П. В хороскопа този Аркан предсказва голямо богатство от някаква победа, богатство спечелено от самото лице.

76-ти Аркан: Осем сикли, разположени върху осемте ъгли на един куб. Число 90, букви Т и С. В хороскопа този Аркан предсказва големи спорове заради богатство, съдебни дела, отричане или непризнато наследство, лошо придобити пари, които не ще се използват. Опасност, идваща от лихварство; опасност от кражби. Големи надежди за богатство, но посредствени резултати.

77-ми Аркан: Девет сикли, разпололжеии в три колони. Число 100. В хороскопа този Аркан предсказва богатство, произхождащо от тайнствени източници, от някаква смърт, от научни трудове и др. Дарения от възрастни хора. Препоръчва се благоразумие, за да не се прахоса богатството.

78-ми Аркан: Десет сикли, разположени в кръг. Число 20, буква Р. В хороскопа този Аркан предсказва придобиване на богатство от личен труд на лицето. Ако Юпитер или Слънцето са в благоприятни аспекти, лицето ще стане по-богато от своите родители. Богатството е заплашено с опасност, ако Марс е застрашаващ. Загуба на печалби и облаги.

Това са значенията на Големите и Малките Аркани, които могат да се използват по различни начини за предсказване на различни неща. Те се използват най-много в т.н. ономантична астрология, в която има специални таблици къде и как да бъдат поставени Арканите във всеки индивидуален хороскоп.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×