Jump to content

Възвишените същества


Recommended Posts

ВЪЗВИШЕНИТЕ СЪЩЕСТВА

Къде е разумният свят? Къде са разумните същества? - Около вас. Ако очите на човека се отворят, той ще види около себе си много Възвишени същества, светии, праведни, добри хора. Той ще види около себе си такъв свят, какъвто никога не си е представял. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША том - 236)

Мислят, че само ние сме в света, а когато им се отворят очите, ще видят, че около тях има Напреднали същества. Нали и мравката не знае за човека, пълзи по дланта му, без да може да го види. В растенията и в животните се проявяват Висши духове - Ангели, Арахангели, които ръководят тяхната еволюция. В минералите, в скъпоценните камъни се проявяват Херувими и Серафими. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - 71)

Съществува Велика разумност в света... Космосът е изпълнен с Разумни възвишени същества, подчинени на тази разумност. (ДЕЛАТА БОЖИИ – 38)

Всичко се ръководи от една Велика разумност (ПЕТИМАТА БРАТЯ - изд. 1949 г. София - 268)

Целият Космос е населен с Разумни същества, които се различават едно от друго по степента на своето развитие. (ДЕЛАТА БОЖИИ - 38)

Цялото пространство, в което живеем и се движим, е пълно със същества от разни категории и култури. (сила и ЖИВОТ - III серия - 218)

Хората заемат последно място в стълбата на Разумните същества, които стоят на първо място. Като започнете от най-възвишените същества, които стоят на първо място в тая редица, ще дойдете и до човека, който е на десето стъпало. Значи, над човека има още девет стъпала, по които му предстои да се качва. (новият светилник - 139)

Светът се ръководи от Разумни същества, които са завършили развитието си. Те посочват на хората само тези пътища, които водят към Бога. (да им ДАМ ЖИВОТ - 22)

Да мислим за Разумните същества и да ги съзнаваме като Същества, чрез които се изявява Бог. (акордиране на човешката ДУША - I том - 399)

Съществуват разумни, интелигентни сили в света, които имат голяма мощ и активност. (МНОЗИНА КАЗВАХА - 24)

Светът, в който живеете, не е свят на произволи. Той е разумен свят и ние сме заобиколени от Разумни същества. Не мислете, че като ходите тук и там вие сте свободни да вършите, каквото искате и дето ходите, вие не сте сами. За всяка ваша работа са определени множество свидетели, които следят как и при какви условия вършите зададената работа.

Определеното количество от тия Разумни същества взимат участие заедно с вас във вашите работи. Те могат да бъдат един, двама, трима или повече, но ако имате девет помощници вие ще бъдете гениален човек и ще можете да работите във всички изкуства. Затова първата ви задача е да спечелите благоволението на тия Същества. (ПРАВЕДНИЯТ - 97)

В целия свят има мрежа от Разумни хора, които турят всичко в ред и порядък. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ - 26)

Под думата „жива Природа” се разбират всички Разумни, Възвишени същества, които от незапомнени времена са завършили развитието си. Вие трябва да бъдете във връзка с тия

Същества, защото те ще ви помогнат в реализирането на вашия план. (възможни постижения - 137)

Както мухата няма представа за човешкия свят, така и човек няма представа за рая, за възвишения свят. В този свят живеят Разумни, Съвършени същества, без никакви слабости. Срещнеш ли един жител от Възвишения свят, той е готов да ти услужи, да се жертва за тебе, без никакво възнаграждение. Възвишените същества са абсолютно безкористни. Те са богати, от нищо не се нуждаят. (вечно подмладяване - 28)

Когато говорим за културата на оня свят, ние подразбираме всички Разумни същества, които са завършили своето развитие преди милиони години и днес направляват Космоса. Някои от тях направляват Слънчевата система, други - живота на някои планети, трети направляват отделни народи - български, английски и пр., четвърти направляват водите, пети - растителността в света и т. н. Според степента на своето развитие и знание всяко Същество е поело съответна служба. И всички хора са заобиколени от тези Разумни същества, които се грижат за тях и направляват живота им. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том - 72)

Няма по-голямо щастие за човека от това, да се ползва от доверието на Възвишените братя, които живеят според Божествените закони, без никакви заповеди и принуждения. Без писани закони, те живеят в пълен мир и съгласие, в съвършена организация. Достатъчно е да надникне човек между тези Братя, за да види, какво представя животът на Любовта: Там всички са равни, няма пръв и последен, няма господар и слуга между тях. там няма катедра, на която да седи учител, и чинове за ученици. Кой е учител там и кои са ученици, не се познава. Въпреки това, там се преподават Великите Истини за живота, които мъчно се пренасят на Земята. За да се пренесат тук, нужни са специални среди, специални методи. Не е лесно Великите Истини да се преведат на език, достъпен за обикновения човешки ум. Един ден, те молекулите, атомите, йоните са все творчество на Висшите същества. Всички са взели участие в творението и най-после е създаден човека... Човечеството върви по светлия път, начертан от Ангелите. (акордиране на човешката, душа – 71)

Висшите морални чувства са изработените мисли на Висшите същества. А висшите чувства на Разумните същества човек възприема като мисли. Завършените процеси на мислите ще възприемете като чувства, за да им се даде живот. Те ще бъдат семена, които ще растат и ще се засилят. (акордиране НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 402)

Всякога Висшите същества живеят в планински местности, където човешки крак не стъпва, защото обичат чистотата. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - ІІ том - 210)

На Скакавците и Рупите има Напреднали същества, но там дето човешки крак не е стъпвал. Казано е: „Изуй си обущата, понеже мястото, на което стъпваш, е свято”. Това не се отнася до физическите обуща; краката озна- ще бъдат достъпни за умовете на хората. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 79)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...