Jump to content

Вселяване


Recommended Posts

ВСЕЛЯВАНЕ

Когато някое Възвишено, Разумно същество иска да предаде своята радост, своята любов, то избира някоя човешка форма, чрез която я предава Това Възвишено същество се вселява, например, в една красива мома, която запалва чергата на някой млад момък от четирите краища. Той ходи, обикаля около нея, но един ден това възвишено същество напуща момата и любовта на момъка към тази мома изчезва. Сега той намира, че тази мома не представлява нещо особено. По тази причина, именно, ние виждаме, че хората постоянно се влюбват и разлюбват. Това показва, че Любовта иде отгоре. На Земята тя се проявява временно, а расте и се развива само в Божествения свят... Дойде ли Любовта, ти се радваш; замине ли, ти скърбиш. Не скърчават добродетелите, значи трябва да стане една промяна в съзнанието на онзи, който отива по местата в природата, които са по-чисти, по-свещени. Там живеят Висши същества и ако дойде един човек, който не е готов, ще се осакати от силните им вибрации. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 29)

По този начин, по който сега отивате на планината не може да се отиде на тези места... Не, с това тяло, но трябва по друг начин. Природата прави пусти свещените места, там не никнат растения, няма и животни; тогава и човек не се вясва там, понеже нищо не го привлича, тъй като са пусти, а и от друга страна, понеже те са и непристъпни. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 30)

Възвишеният свят, с който сте свързани, е положителен. По отношение на него, вие сте отрицателни, вследствие на което той работи за вашето развитие и оформление. Когато вашите мисли и чувства проникнат между съществата от Разумния свят, те веднага започват да ги обработват. Каквото изработят, те го връщат пак на Земята. Всеки човек взима това, което е направил. Какво ще получите зависи от материала, който сте изпратили. (РЕАЛНОСТИ И СЕНКИ - изд. 1941 г. София - 47)

Които ви любят, те са горе; които слугуват, те са долу. Търсите ли слуги, на Земята ще ги намерите; търсите ли онези, които ви любят, на Небето ще ги намерите. (Смени в природата - 155)

Окултната наука е създадена от онези Възвишени, Разумни същества, които ръководят съдбата на човечеството. (ДОБРИ НАВИЦИ - 44)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...