Jump to content

Помощ


 Share

Recommended Posts

ПОМОЩ

Вашият параход е в бурното море, в бурните вълни на живота. Той рискува да потъне. Какво трябва да направите? Дайте сигнал, т. е. помолете се, обърнете се към Висшия свят, да ви изпратят помощ. В скоро време помощта ще дойде, и вие ще бъдете вън от всякаква опасност. Казано е в Писанието: „Постоянно се молете!” Това значи: Винаги бъдете свързани с Божествения свят... Който се моли от сърце, той непременно ще получи отговор. (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА - 257)

Знайте, че не сте сами. Разумни същества взимат участие във вашия живот и ви помагат. Разрешаването на вашите задачи е във връзка с разрешаването на задачите на тия Разумни същества. Всички живи същества, били те висши или нисши, са свързани помежду си. Следователно, вие не живеете за себе си само, но сте свързани от една страна със Същества, които седят по-високо от вас, а от друга - със същества по-ниско стоящи от вас... Като ученици на окултната школа, ще знаете, че има кой да се интересува от вас, има кой да ви обича и да ви дава съвети в най-трудните моменти на живота ви. Тези Същества, които са готови всякога да помагат на човечеството, са наречени „Невидими помагачи”. В миналото, когато не са знаели това, хората са чувствали помощта им, но са мислили, че тези Същества са някакви божества, вследствие на което са ги боготворели. Така се е създала идеята за многобожието, като са делили божествата на добри и лоши. Всъщност, Невидимите помагачи са Божествени лъчи, изпратени от Бога да помагат на хората в техния труден път. Благодарете на Бога за тези лъчи, без да ги боготворите. Когато срещнете една круша, или един извор на пътя си, това не са нищо друго, освен условия, които подпомагат вашето развитие. (Великото и красивото - 120)

Вярвайте в разумното начало в света. Щом постъпвате разумно и отправите мисълта си към Възвишения свят, веднага ще ви се притекат на помощ. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 111)

Казано е в Писанието: „Ангел Господен се застъпва за ония, които се молят на Бога.” Следователно, когато се молите на Бога и Го призовавате на помощ, непременно някое Светло същество ще дойде от невидимия свят, да ви придружи в трудни и страшни часове на вашия живот. Сам никой не може да мине своя път. Сам никой не може да свърши възложената му ра­бота. Все трябва да му дойде някаква помощ. Щом се намерите в затруднение, помолете се сърдечно, и веднага Служебни същества ще ви се притекат на помощ. (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА – 257)

Има души, има духове от невидимия свят, които тайно, горе от небето, напущат своето положение и помагат. И тъй, като се оплачеш, те ти подобряват положението, а ти казваш: „Някой щастлив момент е дошъл”. Този щастлив случай е, че някое Разумно същество, като си му разправял, казва: „Господ няма да уреди работите, чакай аз да ги уредя”. Не че Господ няма да ги уреди, но Господ казва: „До мене се изпраща една молитва, кой от вас ще изпълни Моята Воля?” И Божествената мисъл се предава от най-висшите светове, докато дойде до Земята. И тази мисъл хлопа някому, но той не иска да изпълни волята Божия. (Беседи, обяснения и упътвания от УЧИТЕЛЯ - 182)

Всеки човек си има Свои духове, които му помагат. Те са Служебни духове и имат връзка с миналото на човека. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - ІІІ том - 267)

Възвишените същества идат да помагат на хората, да събудят в тях възвишени и благородни мисли и чувства. Вслушвайте се в техните съвети. Те ще ви изведат към светлия висок връх. Те са носители на великите Божии блага на Земята... Вслушвайте се в съветите на Светлите същества. Вслушвайте се и в себе си. Сега е време да ходите по техните съвети и да бъдете готови на всички жертви, не за онова, което ви спъва, но за онова, което дава простор, сила на вашия дух, на вашата душа, ум и сърце. Те ще направят да бъдете доволни от себе си. (НОВО РАЗБИРАНЕ - 248)

Днес от невидимия свят слизат хиляди напреднали същества да помагат на човечеството. Те търсят готови души, чрез които да работят. Пригответе умовете и сърцата си за тях, да ги по­срещнете, да ви посетят и внесат във вас новата култура. Малко хора са готови да посрещнат тия души. Ако една от тия души ви посети и намери, че не сте готови, тя ще ви напусне. Няма по-голямо нещастие за вас от това, да ви посети една Светла душа, а после да ви напусне. Това е цяла катастрофа. Човек трябва да работи върху себе си, да се освободи от нечистото и да остане в него само Божественото. (Божият глас – 55)

Който е влязъл в областта на великия живот, той се е свързал със съзнанието на Разумните същества, които са готови всякога да му помогнат. (Божествената мисъл - 6)

При добро разположение на духа, човек привлича Възвишените и Разумни същества към себе си и те му помагат. Не се ли свърже с тях, каквито усилия да прави за своето повдигане, трудът му отива напразно. (Устойчиви величини -26)

Няма нужда, която Разумният свят да не е задоволил - една насъщна нужда на твоята душа. Ако вие постъпвате разумно и отправяте своята мисъл към този свят, ще се намерят хора в света, които ще хванат вашата мисъл и ще дойдат да ви помогнат. Изисква се една реална вяра. (Свещени думи на УЧИТЕЛЯ – 190)

Хората се радват на живот, на здраве, на сила, благодарение на любовта и грижите на Бога и на Напредналите същества към тях. (БОЖИЯТ ГЛАС - 15)

Когато работите на хората се нареждат добре, Светлите същества им помагат; когато работите не им се нареждат добре, Светлите същества са ги изоставили сами на себе си. (Все що е ПИСАНО - 150)

Вашите Приятели от невидимия свят, които са ви пратили тук, искат да бъдете духовни и религиозни; вашите Приятели от невидимия свят искат да бъдете умни, да бъдете силни, да притежавате всички добри качества, да издържите изпитите си, да бъдете носители на Божествените идеи, да пръскате светлина, да утешавате страдащи, бедни, немощни, да си състрадавате един друг. И още хиляди други работи те изискват от вас. И когато вие се съгласите с всичко това и започнете да изпълнявате техните изисквания, вие ще почувствате една вътрешна радост. Душата ви ще се разшири, умът ви също. Ще забележите като че нещо тайнствено става у вас, чувствате се като някаква птичка, която се вдига нагоре с крилата си. Това показва, че имате благоволението на тия ваши приятели. Те ви казват: „Вървете напред и ние ще ви помагаме!” Пък щом не изпълнявате техните изисквания, вие се разклащате, разстройвате се и животът ви се обезсмисля. Някой седи, не знае какво да бъдете силни, да притежавате всички добри качества, да издържите изпитите си, да бъдете носители на Божествените идеи, да пръскате светлина, да утешавате страдащи, бедни, немощни, да си състрадавате един друг. И още хиляди други работи те изискват от вас. И когато вие се съгласите с всичко това и започнете да изпълнявате техните изисквания, вие ще почувствате една вътрешна радост. Душата ви ще се разшири, умът ви също. Ще забележите като че нещо тайнствено става у вас, чувствате се като някаква птичка, която се вдига нагоре с крилата си. Това показва, че имате благоволението на тия ваши приятели. Те ви казват: „Вървете напред и ние ще ви помагаме!” Пък щом не изпълнявате техните изисквания, вие се разклащате, разстройвате се и животът ви се обезсмисля. Някой седи, не знае какво да (МОК - ІV г. - 12)

Опитната школа действа, когато се привлече помощта на Съвършените същества, които разполагат с всичко. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - IІ том - 73)

Разумните същества се притичат на помощ на всеки беден и страдащ, на всеки затворник. Те се притичат на помощ на всяко пъшкане, на онези, които лежат в гроба. (Делата Божии - изд. 1940 г. София - 391)

Щом човек попадне при лоши условия, това показва, че той е лишен от Разумните същества, които са му помагали Той трябва вече да стъпи на краката си, и сам да си услужва. (Реалности И СЕНКИ - 77)

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...