Jump to content

Влияния


Recommended Posts

ВЛИЯНИЯ

Низшето всякога трябва да се подчинява на Висшето; Висшето пък трябва да подчини низшето... Истински човек е онзи, който е подчинил низшето в себе си, а сам той се е подчинил на Висшето, т. е. на Божественото начало. (Божият глас - 76)

Когато нашата Земя се движи в пространството на тази Вселена, ние се намираме под влиянието на тези същества, с които дохождаме в съприкосновение. И цялото това грамадно пространство с всичките същества имат един отглас в нашите сърца, умове и души. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - изд. 1929 Русе - 218)

Като наблюдавам съзнанията на хората, както и техните мисли, виждам, че върху тях влияят ред същества, Светли и тъмни. Те трябва да имат светлина, разбиране, за да се справят с тия странични влияния. Едни им влияят отляво, други - отдясно, и те не знаят кого да слушат, как да се справят. Едни от тия същества са красиви, други - грозни. Със своите добри или лоши влияния, те хвърлят отражение и върху лицето на човека, което някога е тъмно, а някога светло. Тия същества се борят в човека, защото всяко от тях иска да има надмощие върху неговия мозък. Онзи, който е чувствителен, той сам различава влиянието на тия два вида същества върху себе си: отляво той усеща особена пихтиеста материя, която се стреми да проникне в него и го безпокои; отдясно пък забелязва някаква приятна светлина, която му създава радост. И наистина, ако има някаква чувствителна фотография, тя би могла да фотографира тия същества. Като говоря за тия същества, не искам да се плашите, но да различавате доброто от злото. Доброто и светлината идат отгоре и отдясно, а злото и тъмнината идат отдолу и отляво. Някои се оплакват, че сърцето им започнало да изстива или че мозъкът започнал да се помрачава. Казвам: когато сърцето ви, или пръстите на ръцете и краката ви започват да изстиват, правете упражнения, молете се, докато се възстанови изгубената топлина на организма ви. Когато умът ви започне да се помрачава, молете се, докато се възстанови изгубената в него светлина. Най-малката загуба на топлина на вашите чувства и светлина на вашите мисли ви налага работа, без никакво отлагане. Окултният ученик трябва да постоянства. Той трябва да се моли, да размишлява, докато Светлите духове му дойдат на помощ. Тогава той ще почувства лекота като че голям товар са свалили от гърба му. Като мине всичко, ще кажете, че това са били някакви халюцинации. Не, никакви халюцинации не са били. Окултният ученик непременно трябва да мине през тази област. Не само окултните ученици, но и всички хора трябва да минат през тази област. Това е неизбежен път за всички хора на Земята. (Четирите кръга - 59)

Като разумно същество, човек трябва да се намира под влиянието на Разумните сили в Битието. (Трите живота – 120)

От невидимия свят от тия по-висши йерархии има определени течения за всекиго едного, и всеки един трябва да намери своите течения. Когато отидете в един салон и намерите там своите подходящи течения и седнете на това място, то като започнете да си мислите, веднага ще се въодушевите. Седнете ли на чуждо място, веднага усещате, като че нещо ви стиска и виждате, че не сте на мястото си. (ООК - ІІ г. – 30 лекция - 9)

Докато Любовта действа между хората, те се намират под влиянието на Възвишени, Разумни същества, които непрекъснато ги хранят със своите чисти и красиви мисли и чувства. Щом Любовта ги напусне, те изпадат под влиянието на неразумни, низши същества, които всичко рушат и изкореняват. В първия случай хората минават през рая, а във втория - през ада. (Смeни в природата - 146)

Вие не можете да бъдете добър, ако около вас няма такова невидимо общества, което да влияе. (Оживяване - изд. „АСК-93”1998 г. София - 333)

Всички планети представляват една Разумна система. Те са образувани от разумни същества, затова тези течения са под строгия контрол на тези същества и чрез тях те влияят на хората през пространството. Когато един Възвишен дух иска да ви повлияе в една насока, той ще бутне известен бутон и ще изпрати тия течения - чрез тях ще ви помогне; когато пък иска да ви спре в пътя, ще бутне друг бутон и ще ви прати противодействащо влияние. Тъй щото те си служат с тези течения или да ви подтикнат към добро, или да спрат направлението на вашата мисъл, или на вашето желание. Те ще се съобразяват с онзи велик закон на Космоса, който действа хармонично във всички направления. (MOK – IV г. - 5 лекция - 94)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...