Jump to content

Работа над хората


 Share

Recommended Posts

РАБОТА НАД ХОРАТА

Не е материалното богатство, което осмисля живота. Човек се стреми и към вътрешно духовно богатство. За тази цел, той трябва да се свърже с разумния свят, с напредналите същества. Истинското богатство се крие в напредналите души. Никой не може да се развива, ако не се свърже поне с една велик дух. Значи прогресът зависи от великите души, които минават край вас и ви оставят своето благословение. (НОВАТА МИСЪЛ – изд. 1947 г. София - 234)

На Земята има добри условия за растене и развитие, затова тук слизат най-възвишени, най-учени същества да работят. Те разбират законите, как може да се използва земната енергия. (ЗА СЪДБА ДОЙДОХ - 2 лекция - 20)

Обикновено, невидимият, духовният свят работи вечер, а на физическия свят се работи през деня. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 11)

Нашият живот, колкото и да се прикриваме, е отворен за Възвишените същества. Нашите мисли, желания и постъпки имат плодове, които не могат да се скрият. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 128)

Този материал, който духът, душата, умът и сърцето на човека са събрали, се препраща в невидимия свят, дето Съществата от висшите йерархии го обработват. По този начин те преустройват човешкия ум и човешкото сърце. Така именно ние разбираме работата на невидимия свят върху човешкия ум и върху човешкото сърце. И оттук вадим заключението: Колкото повече материал, годен за работа, изпраща човек в невидимия свят, толкова повече Разумните същества ще строят в неговия мозък... От твоята работа на Земята ще зависи, колко и какъв материал ще изпратиш в невидимия свят... Обаче, ако ти работиш за себе си, ще имаш един резултат; ако работиш за ближния си, ще имаш друг резултат и ако работиш за Бога, ще имаш трети резултат - зависи за кого работиш. (СВЕТЛИНА НА МИСЪЛТА - 118)

Според съвременната наука всеки ден човек минава през три състояния, които отговарят на трите вида химически съединения. Например, той може да бъде в съзнанието на Висшите същества или като основа, или като киселина, или като сол. Следователно, тия Разумни същества ще правят с човека различни опити. Ако искат да знаят какви са свойствата ви като елементи, ще ви подлагат на различни анализи. Тогава вие ще изпитвате душевна болка, мъчения, страдания, но тези същества не искат да знаят за това. Те си правят научни опити и наблюдения. Те ви хващат със своите щипци, турят ви в ретортата си, и след като свършат опита си, пущат ви на свобода. Аз не говоря за адептите на злото, но за адептите на доброто, за адептите на Бялото Братство. Понякога и Ангелите правят такива опити с хората. Всеки трябва да знае, като какво участва в опитите: дали като елемент, като ки­селина, като основа или като сол. И тъй, когато искат да ви придадат някакво качество, каквото нямате, или пък, когато искат да засилят някои качества у вас, ще ви превърнат или на киселина, или на основа, или на сол. Ако искат да ви придадат по-голяма активност, ще ви превърнат в киселина; ако искат да ви направят по-пасивни, ще ви превърнат в основа; ако искат да ви направят по-морални, по-устойчиви, ще ви превърнат в сол. Морални, въздържащи, устойчиви хора са тези, в които преобладават солите. (Светлина на мисълта – 113)

Всички Възвишени същества се събират не само около вас, но и около ония, които имат мисли, желания, стремежи към възвишеното в света. Те работят върху тия души, помагат им. (БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ - 45)

От невидимия свят трябва да дойдат работници и като намерят и на Земята такива работници, които да подхождат, ще се вселят в тях да работят. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том – 30)

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...