Jump to content

Програма


Recommended Posts

ПРОГРАМА

Светът е създаден от Възвишени, Разумни същества. Те са наредили програма, а учителите и професорите изпълняват тази програма. (Съразмерност В ПРИРОДАТА - 266)

Каквото вършите, вие сами трябва да бъдете доволни от него, да не кажете в себе си, че това са глупави работи. Според мене, глупаво нещо е онова, в което сърцето и умът не взимат участие. При това положение човек е принуден да върши онова, което другите му налагат. За пример, поканват ви да отидете на представление; вътрешно вие нямате желание, обаче не искате да откажете на своите познати. Отивате на представлението, но се връщате недоволен, намирате, че сте направили нещо глупаво. Защо? Защото програмата на невидимия свят за този ден е била съвсем друга. Друго нещо се е изисквало от вас. Времето, през което сте били в театъра, се съвпаднало със зададената ви задача от невидимия свят, и вие не сте могли да я изпълните. Обикновено, невидимият, духовният свят работи вечер, а на физическия свят се работи през деня. Добре е, ако човек може да работи едновременно и във физическия и в духовния свят. Ако някой отиде на концерт или на представление, и през това време може да слуша и върши своята духовна работа, нека отиде. За вас е важна духовната работа да не страда. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 11)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...