Jump to content

Контрол


Recommended Posts

КОНТРОЛ

Когато ние не постъпваме добре, Съществата от разумния свят ни наблюдават, бутнат ни, като ни казват: не е право това, което вършите. Ние се сепнем, погледнем наоколо, не виждаме никого и казваме: никой няма около нас. Пак продължим работата си. Съществата от разумния свят пак ни бутнат. Ние се спрем, замислим се, докато най-после съзнаем, че това, което вършим, не е право. И тъй, всеки трябва да създава в себе си висок идеал, към който да се стреми. Имате ли този идеал, няма да се запитвате, защо невидимия свят постъпва с вас по един или по друг начин. (Светлина на мисълта - 127)

Сега, и религиозните, и светските хора не издържат изпитите си. На какъвто изпит да ги поставят, те пропадат. Невидимият свят изпитва днес всички хора. Особено силно се поддават хората на одумничество. Достатъчно е да се съберат две-три сестри на едно място, за да започнат да говорят за другите. Друг път, като се съберат на едно място, ще започнат да се сравняват помежду си, кои са по-напреднали. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 39)

Едно е важно да знае ученика: всяка негова постъпка се хроникира. Подир всеки ученик вървят детектив от Бялата и от черната ложа, които всичко записват: първите хроникират добрите мисли, чувства и постъпки на ученика, а вторите - лошите. И едните, и другите използват вашите постъпки. Като хроникират лошите ви постъпки, детективите на черната ложа изучават характера ви, за да могат, по най-лесен и незабелязан от вас път, да ви привлекат на своя страна. И едната, и другата ложа имат желание да ви привлекат на своя страна, заради което ви убеждават, че пътят, който ви предлагат, е Правият и най-добър път. (Противоречия в ЖИВОТА - 56)

Ако на Земята са се наплодили грешници, за това има ред причини. Онези Разумни същества, които са създали Земята, имат план за хващане на тия разбойници. Те са записали имената им. Те знаят, колко лъжци и крадци има в Англия, в Америка, във Франция, в Германия и другаде. (МНОЗИНА КАЗВАХА – 24)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...