Jump to content

Връзка


Recommended Posts

ВРЪЗКА

За да влезе човек във връзка с Висшите напреднали същества, трябва да работи. Всеки ден той трябва да се пречиства. Колко непотребни мисли и желания има, които като мухи хвъркат около него. Какви ли не безполезни мисли има човек и по-голяма част от живота му е прекарана в безполезни работи. Когато влезе в езотеричната страна на живота, той ще влезе в общение с невидимите същества и трябва да бъде много внимателен да не би да е способен на най-малка отрицателна мисъл - недоверие, съмнение, колебание. Окултната наука е наука за неизвестното. И колкото повече знаеш, толкова повече неща ще видиш, че не знаеш. В езотеричната страна на живота човек трябва да влезе тогава, когато е готов. Когато не е готов, например, ако има някоя отрицателна мисъл или отрицателно чувство, е опасно. Влезе ли там, тогава ще се сближи с много Същества, а всяко сближаване е опасно, ако човек още не е готов и изпраща отрицателни мисли и чувства. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 402)

При добро разположение на духа, човек привлича Възвишените и Разумни същества към себе си и те му помагат. Не се ли свърже с тях, каквито усилия да прави за своето повдигане, трудът му отива напразно. (Устойчиви величини - 26)

Всяка една дарба, всеки един талант, в каквото и де е отношение, е свързан с известни същества по-напреднали. (ОЖИВЯВАНЕ - изд. „АСК-93”1998 г, София - 333)

Доколкото се пробужда съзнанието на човека, дотолкова той влиза във връзка с по-светлите съзнания. (Акордиране НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том - 102)

Ако при усилията, които правите, можете да се свържете с Разумните същества, вие ще подобрите съдбата си... Да се подобри съдбата на човека, това не значи да се освободи абсолютно от товара, но да му се покаже, как да го носи и по кой път да върви. (Божествената МИСЪЛ - изд. 1942 г. София - 50)

Ще разберете, че не сте сами в света. Всеки от вас е свързан със същества от различни култури, които го придружават на всяка стъпка, като едни от тях му помагат, а други му пречат в развитието. Виждал съм хора, които вървят из улиците и си шепнат нещо. Някой върви и си казва: Тъй ли? Значи, този човек слуша разговора на съществата, които са в него, взима участие в разговора или се присъединява към една от страните. Който не разбира това, той мисли, че този човек е полудял. - Не, не е луд човекът. (Добри навици - 66)

Ние трябва да се повърнем, да изправим живота си от всички недъзи и да се свържем със Съществата от тия висши йерархии, защото инак няма от где да черпим сили, а животът на Земята е скачен с тия йерархии. Ние не можем да прогресираме, без да спечелим благоволението на когото и да е от тях. (ООК – ІІ г. - 30 лекция - 12)

Като сте дошли на Мусала, задачата ви е да се свържете с всички Добри хора, които желаят подобрението на човечеството. После трябва да се свържете с всички Същества от духовния и от Божествения свят, които работят за повдигане на човечеството. Като се свържете с Добрите хора на физическия свят, с Разумните същества от духовния и Божествения свят вие ще започнете да мислите и да работите като тях. По този начин ще станете проводници на Божиите блага. Когато човек е свързан с Добрите същества от трите свята - физически, духовен и Божествен, той става маг. Достатъчно е да удари с пръчицата си, за да постигне всичко, каквото желае. (БОЖЕСТВЕНИЯТ и ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 8)

При известни случаи ти трябва да влезеш във връзка с някои Същества извън Земята, които стоят на по-висока степен на развитие, отколкото хората на Земята. Който отиде при тези Същества, които разбират Божествените закони, те веднага ще му предпишат какво трябва да направи. Който ги послуша, той благословен ще бъде. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО - изд. 1999 г. - 609)

А за един разумен свят, може да има тази вътрешна връзка. (ПЪТЯТ НА ДОБPOTO - 272)

Висши невидими Същества ръководят съществата на Земята и ако не влезнеш във връзка с тези ръководни Същества, не можеш да влезеш във връзка и с невидимия свят. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША- І том - 403).

Светлите същества желаят да влязат във връзка с други същества, за да може да се работи. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 402).

Чистотата на Витоша спомага за по-лесно влизане във връзка с Ангелската йерархия, но тя не живее на Витоша. Същото се отнася и за много места на Рила, където не живеят, но чистотата там спомага да влезе човек във връзка с тях. Изключение от това правило правят само най-недостъпните места на Рила, където те живеят постоянно. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 402)

Ние трябва да разглеждаме цялата Природа като проява на Разумните същества и по този начин да влизаме в мистично общение с нейния вътрешен живот, който е живот на тези Напреднали същества и в тях виждаме изявление на Бога. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША – І том - 399)

Друг начин за влизане във връзка с Напредналите същества е четене на Евангелието, четене „Деяния на апостолите” и на други хубави свещени книги. Четете и опитностите на тези, които са влезли във връзка с Невидимите същества. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 399)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...