Jump to content

Чрез говорене


Recommended Posts

ЧРЕЗ ГОВОРЕНЕ

В света съществува една Велика разумност, която постоянно не говори на човека. Тя говори само три пъти. Сутрин, като станеш, тя ще говори на ума ти и ще ти дойде една светла мисъл. На обяд пак ще ти проговори, ще ти прати едно добро желание. И най-после, ще ти проговори трети път, но вече на волята. Тя ще те накара да направиш нещо. Ако не се подчиниш на тая Разумност, тя ще се оттегли този ден от тебе. Тя ще те остави сам, да правиш каквото искаш. (Път на зазоряване - 162)

Какво са лошите духове? - Човешки духове. Като умре някой грешник или престъпник, той не престава да обикаля живите хора и да им нашепва, какво да правят, как да се проявят. Ново нещо ли ще им кажат те? - Нищо ново. С какъвто морал и разбирания са живели на Земята, такъв ще проповядват и от другия свят. Ще дойде някой дух при вас и ще ви нашепва, че не може да се живее без пари и без лъжа, че трябва да помислите за себе си. Като слушате да ви се говори така, дохождате до заключение, че някой велик дух ви го­вори. Това е заблуждение. Великите и Светлите духове говорят по друг начин. Те напътват хората към доброто, а не към злото. (УСТОЙЧИВИ ВЕЛИЧИНИ - 94)

Чуеш ли глас близо до ушите, това е глас на изкушение. Божият глас иде отдалеч. Чуеш ли глас отдолу, около пъпа, това е някакво отражение - не се вслушвай в него. Чакай да чуеш гласа отвътре, отдалеч някъде и от главата. Мисъл, която иде само от едно място, е от физическия свят. Ако мисълта иде от две места, тя е от духовния свят. И най-после, ако мисълта иде едновременно от три места, тя е Божествена, тя иде от Божествения свят. Тоя закон е верен и в науката, и в музиката, и в поезията. (ЗАКОКЪТ НА ЛЮБОВТА - 122)

Всяка права мисъл е глас Божии. Тя иде от три места: отдалеч, отвътре и през главата. Вслушвайте се в Божия глас, да разберете, какво значи вдъхновение... Вдъхновението се проявява чрез правата мисъл, правото чувство и разумната воля. (ЗАКОКЪТ НА ЛЮБОВТА – 122, 123)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...