Jump to content

Будно съзнание


Recommended Posts

БУДНО СЪЗНАНИЕ

Не е достатъчно само да изучавате човешкия организъм, както и характера на човека, но трябва да гледате на човека като на жива, разумна станция, чрез която той влиза в съприкосновение с целия Космос. Всичко зависи от това, кой бутон в станцията ще бутне, за да влезе във връзка с добри или лоши същества. Ако по невнимание бутне някой от лошите центрове, човек веднага се обръща към своя радиоапарат и вика за помощ... Коя е радиостанцията в човека? Неговото будно съзнание. Чрез тази станция човек влиза във връзка с външния и вътрешен свят, с всички Разумни същества. Да имаш будно съзнание, това значи, да имаш възможност да приемаш и да предаваш мисли, чувства и желания от всички станции. Запитат ли те нещо от разумния свят, ти трябва да си буден, веднага да отговориш на зададения въпрос... Днес всички хора страдат, защото станциите им са затворени. (СЛУЖЕНЕ, ПОЧИТ И ОБИЧ - 277)

Достатъчно е да има човек чисто и пробудено съзнание, за да бъде проводник на светлите и възвишени мисли на Разумните същества. Той може да лекува, да помага на болни, страдащи, обезсърчени хора, да ги оправя в пътя им. Като знаете това, работете върху своя ум, да организирате неговите сили, да станете проводници на Божията мисъл. Ако имате добре организиран ларинкс и добре развито музикално чувство, вие ще възприемете музиката, която иде от висок, възвишен свят. Ако религиозното ви чувство е добре развито във вас, чрез него ще възприемате Божията Любов. (Божествената мисъл - 7)

Който има будно съзнание, той е съсредоточен, вследствие на което не се отклонява от правия път. (Божият глас - 190)

Когато дойдем до съзнателния живот, ние трябва да се пазим да не внесем никаква дисхармония в съзнанието на по-висшите същества. (Свещени думи НА УЧИТЕЛЯ - IІ том - 116)

Стремежът на съвременните хора е да развият в себе си голяма чувствителност, за да възприемат трептенията на висшия духовен свят. Обаче, като спънка за постигане на този стремеж се явява техният краен материализъм. Когато у човека се развие голяма чувствителност, двойникът му се разширява, често излиза вън от тялото. Ето защо на всички се препоръчва самообладание и будност на съзнанието, което да пази двойника, да не излиза вън от тялото на човека. Не се ли пазите, от­вън ще ви нанасят много рани, които ще ви създават големи страдания. (СВЕТЛИНА НА МИСЪЛТА - 112)

Съзнанието на съвременните хора не е будно, вследствие на което те не могат да влязат във връзка със съзнанията на Разумните същества и от тях направо да се поучават. Тогава не остава друго, освен да изпитат строгостта на законите, за да се пробуди тяхното Висше Съзнание. (Възможни постижения - 30)

Когато съзнанието на човека не е будно, той не разбира нещата. Когато съзнанието му е будно, той всичко разбира. (СВЕТЛИНАТА НА МИСЪЛТА - 124)

Съзнанието на съвременните хора не е будно, вследствие на което те не могат да влязат във връзка със съзнанията на Висши Разумни същества и от тях направо да се поучават. (Възможни постижения - 30)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...