Jump to content

Срещи с Висшите същества


Recommended Posts

СРЕЩИ С ВИСШИТЕ СЪЩЕСТВА

Ако мислим за Любовта, за творенията на Великите същества, то ще се свържем с тях и постепенно ще дойде откровението. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША – ІІ том - 77)

Първо, човек трябва да живее по Бога, да изпълнява Божиите закони и тогава Бог ще го запознае с тези Същества. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том - 77)

За целта човек трябва да се очисти... Чистотата е в следното: човек да няма никакви пречки, които да препятстват на Божествената светлина да минава през него. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 400)

Данаил се е срещал с Михаил и Гавраил. Човек за да има тази опитност, трябва да има идеен живот. Това е ус­ловието. Михаил и Гавраил са Арахангели. Михаил се занимава повече с по­литическия живот, а Гавраил - с духовния. Данаил се среща с Михаил и Гавраил след молитва. За да може човек да се срещне със Съществата, трябва да прекара интензивен живот на молитва, съзерцание и размишление. Трябва да се подготви, за да свикне към новите трептения. Чрез упражнения в концентрация, съзерцание, човек може да добие прозрение, да мине през тъмната зона и да види червения цвят и другите цветове, но в по-голяма октава. Тогава невидимият свят ще се разкрие пред него и той ще влезе в общение с Висшите същества... При влизане в невидимия свят трябва да има Учител, за да ръководи работите. Това е една област, в която човек, ако влезе без ръководство, ще се уплаши. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 400)

Винаги, когато ще дойдат Възвишени същества, то по-низшите същества се разбягват. При този свой страх те се крият вътре във вас. И страхът, който изпитвате, е тяхното състояние, (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 231)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...