Jump to content

Общение


 Share

Recommended Posts

ОБЩЕНИЕ

Сега хората имат общение с Ангелите и Арахангелите, а със Съществата от по-висши йерархии нямат толкова. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том – 74)

Един ден, когато сърцата на хората се разширят, умът им се просвети и духът им укрепне, те ще бъдат във велико общение с всички Съвършени същества, и всички Същества, които са завършили своето развитие на Земята. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША- 77)

Ако разумното начало в човек знае силите и заложбите на своя ум, той ще бъде в хармония с всички Разумни, Възвишени Същества. (Възможни постижения - 163)

Ако направиш услуга някому на Земята, ти ще имаш благословението на Великите същества горе и ще можеш да влезеш в общение с тях, а това значи да работиш за разпространение на новите идеи, за обръщане на души към Бога, да ги водиш към Бога, да помагаш за тяхното пробуждане. В такъв случай ще имаш благословението на Висшите същества. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том – 403)

За влизане в общение с Висшите същества и с Реалния свят ученикът трябва да има най-чисти мисли и да се свърже с умовете на всички добри хора. Като предадеш една силна мисъл във въздуха, тя ще дойде до всички добри хора по лицето на Земята. По този начин ти умствено ще се запознаеш с тях. Има закони, по които мисълта се праща. Колкото мисълта е по-силна и по-определена, толкова по-скоро тя пристига на своето предназначение. Човек трябва да има силна мисъл, силна концентрация и да няма други мисли, които да отклоняват съзнанието му. За да може човек да влезе в общение с тези Възвишени същества и с реалния свят, той трябва да е подготвен от миналото... Трябва да е работил в миналото. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 403)

За общение с Напредналите същества трябва молитва, размишление, концентрация и съзерцание. Без да се просвети човек отвътре, не може да бъде готов, а и дълго време трябва да се Приготовлява. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 398)

Има центрове в човека за общение с висшите светове. Тези центрове са седем. Те са органи на духовното тяло и трябва да се събудят, да се подхранят по един много естествен и правилен начин. Трябва да се вземат някои мерки при събуждането им: задължително е човек да има един изправен живот, инак той съвсем ще се осакати. Трябва специално приготовление. Когато се правят тези опити, трябва тишина. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 402)

За влизане в общение с невидимия свят човек трябва да проучва опитността на хората, които са минали по този път... Човек като проучва тяхната опитност, постепенно ще се събуди и сам ще добие опитност. Човек трябва да работи и опитността ще дойде. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША – І том - 399)

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...