Jump to content

СЪДЪРЖАНИЕ


Recommended Posts

СЪДЪРЖАНИЕ

Царят на Арманите ………………………………………………. 2

Дъщерите на цар Ормузд …..……………………………………. 2

Царят има мечи уши ..……………………………………………. 4

Две правила за правдата ..…..……………………………………. 5

Приятелят с револвер …………………………………………….. 6

Д-р Уилсън и малкото момиченце ...…………………………….. 6

Целувката …………………………………………………………. 7

Светията и прокажената жена …………………………………… 7

Учениците и мечката ……………………………………………... 8

Разумни закони …………………………………………………… 9

Законът на кармата ……………………………………………….. 9

Римлянката Винцила ……………………………………………... 10

Онорций и Амриха ……………………………………………….. 12

Думата “ носорог “ ……………………………………………….. 13

Малката вестникопродавачка …………………………………… 14

Дъщерята на граф Морели ………………………………………. 15

Отговорът на философа ………………………………………….. 17

Лековитата вода ………………………………………………….. 17

Анекдот ……………………………………………………………. 18

Госпожица Мейри Клинтон ……………………………………… 18

Лордът и слугата на остров ………………………………………. 19

На Ниагарския водопад …………………………………………... 20

В школата на Бялото Братство ………………………………….…20

Художникът и детето……………………………………………….21

Трън и търнокоп …………………………………………………....21

Глухият и слепият – царски зетьове ………………………………22

Търпението на учения ……………………………………………...23

Лакомия за злато ……………………………………………………24

Цар Соломон и духът в стомната ………………………………….24

Щъркел и жаба ……………………………………………………...25

Нерон и младата християнка ………………………………………26

Блясъкът на диаманта ………………………………………………27

Изис Бухи и скъпоценните камъни ………………………………..27

Благоприятни и неблагоприятни условия ………………………...28

Зората – дъщеря на Брахма ………………………………………...29

Плодовете на бързата работа ………………………………………30

Закон за хармонията ………………………………………………..30

Офицер и войник …………………………………………………...31

Подаръците на ангелите ……………………………………………31

Силата на молитвата ………………………………………………..34

Истинското добро…………………………………………………...35

Ангел Зерфил ………………………………………………………..35

Арахангел Михаил – придружител ……………………………….. 36

Женитбата на Савитра ……………………………………………...38

Актьорите – атеисти ………………………………………………...40

Божията любов ………………………………………………………40

Провидението ………………………………………………………..41

Интуицията …………………………………………………………..42

Цената на охолния живот …………………………………………...42

Благата дума …………………………………………………………43

Страданията …………………………………………………………43

Великият поет Адат Махри ………………………………………...44

Силата на Доброто ………………………………………………….46

Безкористно Добро .…………………………………………………47

Каракачанинът и кучето.....................................................................49

Законът на Великата Правда ……………………………………….49

Басня за лисицата и петела …………………………………………50

Колко да са годините на човека ? ………………………………….51

Граф Берози, възлюбената му и боата ……………………………..52

Адептът и чешмата с трите чучура ………………………………...53

Пустинникът със затворените очи …………………………………53

Изповедта на старата жена ……………………………………….....53

Каракачанинът и мечката …………………………………………...55

Великият Учител Ешавора и ученикът му Бенам …………………55

Американци с лодка по Ниагара ……………………………………57

Американец с бъчва по Ниатара ……………………………………57

Сатаната е без глава ………………………………………………….58

Дядо Стоян в отвъдния свят …………………………………………59

Столът с надпис “ Живот и смърт “ …………………………………60

Честното богатство не може да се открадне ………………………..60

Волятя на Бога ………………………………………………………..61

“ Олабелир “ – възможно е ! ………………………………………....62

“ Философският камък “– пръчицата за злато ……………………....63

Великата школа ……………………………………………………….64

Цар Соломон и истинската майка …………………………………...64

Книгите със знанията …………………………………………………65

Светлината …………………………………………………………….66

Иурания – дъщеря на цар Бенам Сават ……………………………...67

Законът на Любовта …………………………………………………..67

Проява на Любов ……………………………………………………...68

Възможностите на човека …………………………………………….69

Анекдот ………………………………………………………………...70

Ануцио и Учителят му Салвий ………………………………………70

Писателят Вилмор …………………………………………………….71

Великият виртуоз и момиченцето ……………………………………72

Страданията ……………………………………………………………73

Млади и стари …………………………………………………..……73

Земан Зебу с десетте нишки ……………………………………..….74

Непослушание ……………………………………………………..…77

Граф Бармуци и трите автомата ………………………………….....78

Невидимото платно ………………………………………………......79

Любовта на слугата ………………………………………………......80

Бен Адет и дъщеря му Зебру Меди ………………………………....80

Поетът Винсон и ученикът му Камрин ……………………………..83

Има ли Господ ? ……………………………………………………....83

Метод за лекуване …………………………………………………….84

В богатството ли е щастието ?………………………………………..84

Конфуций и Лаотце …………………………………………………..85

Философстването ……………………………………………………..86

Адепта Муса Бентам ………………………………………………….86

Ормузд-Дей и Ариман-Таад ………………………………………….88

Духовникът, който обичал каймак …………………………………...89

Съблазните са опасни …………………………………………………91

Орли и гълъби …………………………………………………………91

Царската дъщеря Халикяз и вкаменените момци …………………..92

Чувал с жито, или въшка ……………………………………………..93

Христос в детето ……………………………………………………....94

12 годишният Христос в храма ………………………………………95

Силата на Истината …………………………………………………...96

Постъпките ни се връщат обратно …………………………………...97

Благословията на госта ……………………………………………….98

Българинът и тефтерите ………………………………………………99

Ешуа Бентам и Фараона Зинобий ……………………………………99

Различни тълкувания ………………………………………………. .101

Японски принц – слуга при американци …………………………..102

Мехри-Мехру – сляп, глух и ням …………………………………..103

Дрехата на Антел Азраил и Мелита Лебил ………………………..104

Мистикът Толсида и вдовицата …………………………………….105

Арахангел Михаил и душите ……………………………………….106

Писателят Карлайл …………………………………………………..107

Необикновени преживявания ……………………………………….107

Закон за близостта …………………………………………………...108

Овцата и Зевс ………………………………………………………...109

Живот, Светлина, Любов ……………………………………………110

Най-силното желание е постижимо ………………………………..112

Вегетарианството ……………………………………………………113

Истината носи свобода ……………………………………………...115

Каквото човек мисли, това става …………………………………...115

Довери се на Божественото в теб ! …………………………………116

Урок за 30 стотинки …………………………………………………117

Метод за придобиване на красота ………………………………….118

Изход във всяка беда ………………………………………………..118

Истински приятел …………………………………………………...120

Да обича може онзи, който обича Бога ……………………………121

Адептът Елмар.....................................................................................122

Влияние на богатството …………………………………………….123

Съдбата е неизбежна ………………………………………………..124

Последствията на лакомията ……………………………………….124

Животът на светията ………………………………………………..125

Царят и министрите ………………………………………………...126

Плодовете на хвалбите ……………………………………………127

Работата повдига човека …………………………………………...127

Силата на Бога ………………………………………………………128

Парите възгордяват …………………………………………………129

Седемте цвята на седемте сестри ………………………………….130

Еделвайс за сбогом …………………………………………………131

Утвърденият баща ………………………………………………….132

Пазете се от преходни неща ……………………………………….132

Земята е училище …………………………………………………..133

Говорете само за себе си ! ………………………………………….134

Желанията променят човека ……………………………………….135

Постоянство в пътя ………………………………………………....137

Пробуждане на човешката душа …………………………………..138

Абу-Бен-Фура, Ен-Суфи и Елми-Бар ……………………………...138

Урока на страданието ……………………………………………….140

Условията в живота – това е Бог …………………………………...141

Подкуп ………………………………………………………………..142

Истината – обективно и без заблуждения ………………………….142

Силното желание прави чудеса ……………………………………..143

Адепта като скъпоценен камък ……………………………………..144

Анекдот за събуждане ……………………………………………….145

Послушание пред мъдростта ………………………………………..146

Стол и храна и за заминалите ……………………………………….147

Изпит към възлюбения……………………………………………….148

Доброто на Земята е добро и на Небето ……………………………149

Светията и запалената колиба ………………………………………150

Кандидатите на Адита – Ариман-Дез и Ели-Ра ……………………150

Дребнавостите бавят в пътя към Бога………………………………151

Македонката – на ръба на пропастта ……………………………….153

Заминалите са около нас …………………………………………….153

Издърпаната ръка на адепта Баху-Мор.…………………………….154

Фалшивото самообладание на годеницата …………………………155

Философът и зефирът ; Поетът и канарите ………………………...156

Уменията на белите йоги ……………………………………………157

Поздрав с език ………………………………………………………..158

Смирената постъпка на Вашингтон ………………………………...159

Граф Абизи и графиня Мелби ………………………………………160

Озирис Бен – заместник на Фараона ……………………………….161

Добрината винаги се възнаграждава ……………………………….162

Адептът Азман Бера …………………………………………………162

Прикрита същност …………………………………………………...164

Египетският фараон Озирис Бен ……………………………………164

Силата на доброто естество …………………………………………166

Истинско знание ……………………………………………………..167

Неизбежността на дълга …………………………………………….167

Царствата на еспертите и мензите ………………………………….168

Кривите схващания на царската дъщеря …………………………...169

Смелата майка ………………………………………………………..170

Запалените свещи ……………………………………………………171

Радвайте се ! ………………………………………………………….172

Лудият и Божественото знание...........................................................173

Из живота на Соломона ......................................................................174

Красота и грозота ................................................................................175

Бедни студенти в Румъния .................................................................176

Отчаяният момък и мушицата ...........................................................177

Възмездие .............................................................................................178

Разменени роли ....................................................................................178

Соломон и истинската майка ..............................................................180

Запалената свещ ...................................................................................181

Как лекува архангел Михаил..............................................................182

В царството на Соломон –Ра . Прибързани изводи...........................183

Сърцето на майката .............................................................................185

Силата на любовта ..............................................................................186

Захласване по земния живот...............................................................186

Смирението и скромността на пчелата .............................................187

Царят и промененият игумен .............................................................189

Добрина и нехайство............................................................................190

Кучето, което мисли ............................................................................191

Факирът, кобрата и детето ..................................................................191

Двете реки ............................................................................................192

Философът Ку и чашата с нектар ......................................................193

Прическата или услугата първо .........................................................194

Владетелят от древността Бен-Азур и тримата мъдреци ................195

Истинско милосърдие..........................................................................195

Богатият изоставя обеднялата си любима.........................................196

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...