Jump to content

Посвещение за разменната монета


Dela

Recommended Posts

Посвещение за разменната монета

1. Разменната монета между духовните хора е Любовта. Понеже до днес человеците не са развили този мозъчен център и орган, то, затова не могат да възпроизвеждат Любовта и да я разменят. Затова тази разменна монета - Любовта -между духовните хора я няма и на нейно място излиза озлоблението, завистта и ревността, стигаща до ярост. Нямат разменна монета. Човек може да бъде само проводник на Любовта, но да люби от само себе си не може.

2. Разменната монета на физическия свят са добрите постъпки.

Разменната монета на чувствения свят са чистите чувства.

Разменната монета на умствения свят са светлите мисли.

3. Страданията съществуват във всички светове.

На физическия свят са противодействията.

На чувствения свят са противоречията.

На умствения свят са мъчнотиите.

4. Във всеки свят страданията се разрешават поотделно и последователно от Разумното начало и Разумния свят, които присъствуват поотделно във всеки свят. Когато человек страда разумно и разумно използува страданията си, то той придобива капитал, с който гради своето Бъдеще.

5. На колкото по-голямо стъпало на еволюцията си е достигнал человек, толкова по-голямо е страданието му във всички светове. Задача на всеки е да преглежда своите мисли, чувства и постъпки и да ги пречиства, за да се сдобие с Чистотата.

6. Само в Чистотата пребъдва Светлината на света.

Само в Чистотата пребъдва Виделината от духовния свят.

Само в Чистотата пребъдва Славата от Божествения свят.

7. Само в Чистотата превъдва Духът Божий.

Само е Чистотата превъдва Духът Христос.

Само в Чистотата пребъдва Духът Господен.

8. Плодът на Духът е Любовта, която може да пребъдва само в Чистота и Святост. Само тогава тя може да бъде разменна монета между человеците земни и небесни. Докато Любовта не влезе в света, той няма да се преобрази.

9. Любовта е свят, в който живее Божественият Дух.

Мъдростта е свят, в който живее Господният Дух.

Истината е свят, в който живее Христовият Дух.

10. Божественият Дух е Духът на Живота.

Господният Дух е Духът на Силите.

Христовият Дух е Духът на Обединението на Земята и Небето.

Духът на единението на Битието и Небитието.

Бог е Любов. Бог е Мъдрост. Бог е Истина.

Из Словото на учителя Петър Дънов.

Предстдвил: Вергилий Кръстев

30 юни 2002 г. 12.15 - 12.30 ч, София

ISBN 954-9915-07-том 16 © Всички права запазени.

Не се разрешава препечатването на отделни части от книгата в периодичния печат - вестници и списания, без разрешение от съставителя на сборника.

Не се позволява преразказването на отпечатания летописен материал от нелегални и явни разказвачи с цел - издаването на пиратски издания.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...