Jump to content

1. РОДЪТ ДЕЛИПЕНЕВЦИ


Dela

Recommended Posts

1. РОДЪТ ДЕЛИПЕНЕВЦИ

Вергилий Кръстев (ВК): - Какво ще кажете за Вашите младенчески години, Вашата биография, Вашия род, детство и юношество?

Пеню Ганев (ПГ): - Родил съм се на 4 октомври 1897 г. в с. Водица, околия Поповска. Баща ми се казваше Ганю Бобев Пенев. Корените на нашия род са от Дряновския балкан. Моят прадядо Пеню по характер бил строг и правдив човек, спазвал до педантичност обществения морал. Отишъл една сутрин у съседа си. Повикал, повикал, но съседът не се обадил. Покачил се по стъпалата и надникнал през отворената врата. Заварил съпружеската двойка в интимно положение - разменяйки си гальовни ласки, те не чули виковете му. Брадвата била изправена до вратата. Взел я и насякъл вратата, като строго казал, че вратата е направена да се затваря, когато ще се вършат интимни работи. Поради тая постъпка и други правдиви постъпки турците го нарекли Дели-Пеню. Така е останал прякорът на рода ни - Делипеню-олар.

След потушаването на Дряновското въстание през 1876 год. от турците моите прародители се изселват от с. Гостилци, Търновско. Един от братята се заселва в с. Юпер, Русенско, а вторият брат - Пеню Дели-Пенюв, дохожда и се заселва в с. Водица, Поповска околия. От тия двама братя се наплодили много хора. Половината селяни в село Юпер носят прякора Дели-Пенюолу. Също и синът на дядо Пеню във Водица, дядо Боби, родил четирима сина и две дъщери. Те са Ганю, Иван, Рали, Колю, Неша и Стойка. Когато турците започнали да си продават имотите, за да се изселят в Турция след Освобождението на България от турското робство, двамата ми чичовци Рали и Колю закупили на евтина цена къщи, ниви и ливади в село Посабина, едно съседно село на Водица.

Чичо ми Колю имаше четирима сина и две дъщери. Те образуваха една славянска задруга. Като седнеха да обядват или вечерят, отделяха на отделна трапеза осемнадесет деца, а възрастните образуваха отделна трапеза. В обширния двор имаше четири къщи с големи градини. Това семейство имаха около сто кози. Кога се връщаха вечер козите от паша, четирима доячи дояха козите. Всеки дояч надояваше по един голям котел мляко. Впрегатен добитък имаха няколко чифта волове, коне. А имаха цяло стадо кобили -хергеле. Чичо ми Рали имаше двама сина и две дъщери. Леля ми Неша, и тя имаше синове и дъщери. Половината село Посабина носи прякора Делипенювци.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...