Jump to content

25. МАГНЕТИЧНАТА ОБВИВКА


Dela

Recommended Posts

25. МАГНЕТИЧНАТА ОБВИВКА

Завръщайки се в София от екскурзията до връх Мусала през 1923 год., аз не си отидох във Водица. Сестра Николина Балтова ме заведе у тях на квартира. Спах в една стая със съпруга на сестра Николина, брат Александър Балтов.

От идеализъм сестра Николина бе раздала досущ цялата си покъщнина. Столове, маси, юргани, дюшеци, всичко бе раздала на съседите. Тя спеше в стаята си на пода върху един чаршаф и се завиваше с друг чаршаф. Тя буквално така разбираше словото на Учителя, че като имаш две ризи, да дадеш едната на ближния си. Двете й дъщери, Анчето и Верка, си спяха в отделна стая, като си бяха запазили креватите и завивките, да не бъдат раздадени от майка им. Брат Александър каза на Николина, че тя има право да раздава вещите и покъщнината от собствената си стая, но неговите вещи и покъщнина няма право да раздава. Брат Александър Балтов бе висш чиновник в Министерството на железниците. При него се отчитаха всичките чиновници от гарите на цяла България. Голямата му заплата отиваше по даване обеди и вечери на братя и сестри. Балтов бе великодушен, мъдър брат. Той се обръщаше към Николина със следните думи: „Николино, бъди разумна в проявите си! Аз съм висш чиновник. Познат на всички ж. п. чиновници от цяла България. Ти ме излагаш с неразумното си разхищение." А Николина му отговаряше така: „Оня, с опашката, те учи така. Аз не искам да го слушам, да вървя по съветите му." Отиваше да проповядва по селата и спеше на голата земя, като казваше, че се завивала с магнетични дрехи за завивки.

Това безумие продължи дотогава, докато тя се простуди и заболя. Краката й отекоха и се подуха. Не можеше да върви. От дългото боледуване Балтова поумня и си накупи юргани, дюшеци, кревати, столове и нова покъщнина. Но докато преди заболяването тя бе с елегантна, тънка снага, с чисто, хубаво лице, с чисти, хубави очи, че като погледнеше човека, хората не можеха да издържат на погледай, след боледуването тя започна да дебелее, да тлъстее, стана шарапата*, тромава, мъчно подвижна. Не сядаше да се храни без готвено, не обръщаше внимание на вънкашността си, чорапите й всякога бяха смъкнати.

Тя бе подействувала и на сестра Калудова и тя раздаде чеиза на дъщеря си Живка, която завърши медицинския факултет и стана лекарка. Калудова бе съпруга на Матей Калудов, който бе диригент на военен оркестър. Когато Калудов се пенсионира, Учителят го повика и той дойде в София, където образува оркестър. А Балтова бе, която я имаме на много снимки. Тя беше тънка и елегантна и колко пъти ме е водила чак на Черни връх. Аз не мога да вървя по нея, толкова бързо вървеше, но след като боледува, стана вече шарапата. Трябваше д-р Живка Калудова да си набави нов чеиз и нова покъщнина. И Калудова поумня и акъл даваше на другите сестри.

__________________________________

* шарапата - безформена, (бел. Б. Г.)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...