Jump to content

Recommended Posts

33. ЕЛЕНА ХАДЖИ ГРИГОРОВА

Запознах се с Елена Хаджи Григорова, която е родом от гр. Воден, Македония, а учителствуваше в село Мърчаево, Софийско. През 1926 год. я уволнили оттам и я изпратили учителка в село Равна, Годечко, От Мърчаево я махнали, защото накарала там 7 души да станат въздържатели. Те били крайни пияници и всяка вечер гуляели в кръчмата на чичото на Симо Стоянов. А учителката ставала неделен ден рано сутринта и още от тъмно потегляла за София. Къде ходела, не знаели. Симо си подправил ключ и отключил стаята й. Намерил на масата й, че тя чете някакви беседи от Учителя Дънов. И си казал: „Какво ли прави тази наша госпожица? Ха да я последваме един неделен ден, да видим къде ще отиде тя!"

И като тръгнала тя за София, и те тръгнали за София, ама след нея. Като стигнали София, тя се качила на трамвая, и те се качили на трамвая. Тя слязла от трамвая и тръгнала към ул. „Оборище" 14, където имаше братски салон. Тя сядала винаги пред катедрата на Учителя, за да Го слуша отблизо. А пък тези, без тя да знае, че са влезли след нея, седнали отзад, слушали беседата и си взели бележка. Те помнели, били, хора остроумни, държали си бележка. И като станали на молитва, когато свършила беседата, те излезли от вратата и си отишли в Мърчаево. Там казали на Владо, руснака, който е от армията на Врангел: „Да видиш какъв човек ходи да слуша нашата госпожица! Това е Бог от небето." Владо пък изказал недобро мнение: „Ще слушате - казва - една нищо и никаква учителка! Тя ли ще бъде по-умна от нас?"

Другата неделя пак направили същото. Тръгнали отзад, следят учителката и отиват, вече знаят къде е салонът. Като влязла тя, и те влезли и пак слушали Словото. И Учителят така говорил, повдигнал въпроса как човек да се откаже от пиенето и от пушенето, от такива навици, които не са хигиенични и здравословни за него. И това така им подействувало, на тези наши приятели от Мърчаево, щото убедили Владо да дойде и той, да Го види само. И действително те завлекли и Владо един път на беседа. И Владо, като видял Учителя, казал: „Това е Господ, от небето слязъл!" Учителят такива хубави слова говорил, че подействували и на Владо и той оттам насетне вече не пропущал нито един неделен ден.

И оттогава престават да ходят на кръчмата да пият. И понеже вече се зарекли, пък по това време си хранели и свине, отказали се да заколят свинете и ги раздали на хората. Това се разчуло из цялото село - че учителката ги направила дъновисти. Тогава кръчмарят взел, че написал писмо до софийския владика Стефан, че учителката е дъновистка и въздействува на хората да не пият. Значи няма доход от тях. Седем души, които работели по кариерите и вечерно време оставяли парите си на кръчмаря. При това положение той се чувствува ощетен и се оплаква на владиката. Владиката, от своя страна, пише писмо до областния училищен инспектор Георгиев в София, че учителката Елена Хаджи Григорова е дъновистка и въздействува на хората да не пият и да не ядат месо и те станали дъновисти. Да се уволни учителката, защото не действува добре на селяните от селото.

А на областния училищен инспектор Георгиев децата му били учили при Янко Янков, виден македонец, родом от Загоричане, родното място на Димитър Благоев „Дядото". Тогава окръжният инспектор извикал Янко Янков да се яви при него. И когато той се явил, му казал: „Г-н Янков - а той бил ходатайствувал да бъде назначена Елена в Мърчаево, - тази, за която ти ходатайствува и аз я назначих в Мърчаево, била дъновистка, въздействала на хората и ги карала да не пият и да не ядат месо." А Янко Янков отговорил: „Абе, моята жена я направи дъновистка, тя я заведе при Дънов. Какво да направим сега?" Тогава окръжният инспектор, понеже е приятел на Янков, казал: „Слушай, ще я преместим в едно село сама да бъде учителка, за да не действува на никого." И я уволняват от Мърчаево.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...