Jump to content

45. УСТРОЙВАНЕ НА ЛАГЕРА


Dela

Recommended Posts

45. УСТРОЙВАНЕ НА ЛАГЕРА

Първом опънахме палатките. После започнахме да правим кухня. Донесохме камъни и я иззидахме. Долу, при първото езеро, някога овчарите запалили клековата гора, тя изгоряла, някъде имало борове, които обгорели и бяха останали да стърчат сухи. Ходехме чак до първото езеро, където е бил пожарът, вземахме тези сухи дървета и ги носехме за кухнята да я правим. Като направихме кухнята там, Гради се проявяваше като най-големият майстор. Закова там мертеците и т. н. и стана нужда вече покрива да заковаваме. Ами с какво ще ги покрием? С плочи. Тогаз с Учителя отидохме чак горе. Даже Го има фотографиран Учителят, как носи и Той плочи. Някои носят по-големи, пък някои - по-малки плочи. Сестрите и те, всяка дигнала - всички носим. Върволицата от хора носят плочи. По този начин изнесохме плочите и покрихме кухнята. И вече можехме и в лошо време да готвим.

А откъде да носим водата? Езерото го намърсихме, не може да остане чисто при толкова много хора. Трябва да носим вода от чешмичката. Тази вода я откриха братята и започнахме да правим тогава чешмичката. Направихме чешмичката, ама нямаше още материал за нея. Имаме един брат каменоделец, Владо руснака - той направи един чучур от мрамор и го изработи така, че отвън му даде вид да представлява две ръце. А Учителят написа на скалата насреща: „Бъдете щедри като този извор!" И написа някои окултни знаци там, за които каза: „Това са за мъдреците. Обикновените хора не могат да ги разберат." Окръжност с център определен, после турени долната половина на кръга, после една права и после другата половина, така, извита нагоре.

Направихме лодка. Дойде един чех, професор, изследва езерата, дълбочината им, състава им, какви животни има там, каква е водата, какъв е химическият й състав. Той беше професор, който дойде специално да изследва езерата. Неговата лодка беше надуваема. И като се надуеше, имаше специална лопатка вече, с която се хващаше. Един човек я хване и от двете страни гребе. С тази лодка разхождахме и Учителя. Има Го фотографиран даже там, в лодката. Много братя и сестри се возиха в лодката.

Определихме лодката, която направихме, да бъде само за носене на вода. Защото чешмичката е много далеч. Цялото езеро трябва да се заобиколи, нали на южната му страна е чешмичката. Затуй, като направихме впоследствие лодката, я връзвахме за един кол, който беше хубаво затрупан. Но понякога дохождаха чужди туристи и искаха да се возят веднага в лодката. Много пъти ни правиха беля. Веднъж един брат, от дежурните, отива да се качи в лодката, обаче духва вятър и му завява шапката в езерото. Та, с лодката возехме вода за кухнята. Всякога дежурехме да докарваме вода с лодката, а трябваше да бъдат братя непременно. Пък за готвенето сестрите се събираха, понеже си разговаряха, пееха песни. Отиваха дори и други, които не са дежурни. Но имаше дежурни сестри, които разнасяха храната. Направихме после и маси, и пейки, та насядвахме всички. Много удобства бяхме направили. Имаше и един кръг, „Охлюва" му викахме, който се извиваше нагоре и най-горе имаше вече един голям камък.

Сутрин отивахме на Молитвения връх, Учителят изнасяше лекцията Си и след това слизахме и закусвахме. По-късно отивахме на Паневритмия, когато вече Слънцето е огряло. А когато беше дъждовно, правехме само упражнения. Понякога и Паневритмията правехме пак там, на второто езеро, всред палатките. Носеха чадъри, даже бяха направили сушина, така че цигуларите можеха да свирят на закрито. А ние, дори и да валеше или пък да имаше мъгла, играехме, макар и да беше тясно и неудобно. Но, казвахме, нали нямаме друга работа, ще си направим Паневритмията. Пък се е случвало и при гъста мъгла, едва се виждаме, да играем Паневритмия, като ни вали.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...