Jump to content

83. КАК СЕ РАБОТИ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ УСЛОВИЯ


Dela

Recommended Posts

83. КАК СЕ РАБОТИ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ УСЛОВИЯ

ПГ: След като се свърши цялата тази церемония, Учителят каза така: „Сега ще направим всички едно упражнение. Сега всички са готови, облечени добре, ще направим едно упражнение. Ще се наредим така, цяла една редица, колкото сме тука." А ние бяхме 100-200 човека, много бяха. И аз си помислих, че като се наредим оттук, ще отидем чак до Горския дом. И Учителят каза: „По един метър ще бъдете един от други и няма да говорите никой с никого, мълчешката ще вървите така, направо от Бивака на запад, така, ще вървите по Витоша." И като минахме чак горе, шосето, където стига, Учителят каза: „Оттука нататък вече, като минаваме, ще знаете, че има дупки, които са пълни с вода. Внимавайте, теренът е много лош, да не хлътнете в дупката, защото ще се измокрите." И ние вървяхме, вървяхме и стигнахме на Черни връх. Обаче още бе далече изгревът и Учителят каза: „Сега, понеже още има време, да отидем на Големия резен. Там ще посрещнем изгрева." И действително, аз не съм виждал толкова хубави изгреви, каквито видях тогава на Черни връх. Слънцето се подаде отдолу, като че ли изпод земята, така. А пък едни облаци има, които се въртят ей-така, на кълба, в пространството. И като посрещнахме изгрева и направихме молитвата, отидохме до едно кладенче, което имаше там. Наши братя го бяха направили. Заведе ни там. През нощта никой не е ожаднял, ама някои си нагребаха да си плакнат очите.

Като напуснахме кладенчето, Учителят ни заведе малко по-нагоре, така, и се спря на една скала, голяма скала, обраснала с много мъх, цяла зеленина, и каза: „Вижте сега този мъх, намерил да се посади на гранита отгоре. Неговите инженери са разорали камъка. Вие искате благоприятни условия, пък тука, вижте го, каза, мъха, неговите химици са разорали камъка и са посадили на него, гледайте как е поникнал такъв хубав мъх, как е поникнал!" Така каза Учителят. ВК: А учениците искат благоприятни условия. ПГ: Да, а пък вие търсите, каза, благоприятни условия. Пък благоприятните условия си ги създават те самите. Една поука вземете от мъха, казва, че при най-неблагоприятните условия той расте върху скалата. И ученикът работи при най-неблагоприятните условия.

ВК: Отначало вие сте ходили на поляните, така ли? А на Бивака? И по-късно започнахте да ходите на Бивака. Как го открихте там? Съвсем случайно, може би. Ами там има чешмичка. Кой я направи, чешмичката? ПГ: Тази чешмичка, там извираше вода и нашите братя, Борис Николов и други, ама Борис беше майсторът, направиха чешмичката. Обаче от тази чешмичка, когато се случи понякога да има силен дъжд и порой, от нея течеше мътна вода. Значи влизаше вънкашна вода вътре в чешмичката и от нея почваше да тече мътна вода. А пък понякога, като дойдеше голямо наводнение, чешмичката се запушваше съвсем, от чучура не изобщо не течеше вода. А пък ние, братята, се събирахме и започвахме да изхвърляме, за да махнем всичките камъни и каквото е донесло наводнението отгоре и е запушило чешмичката, оттуляхме я и пак нареждахме камъните и оправяхме пак чешмата.

Така е и с братските работи. Като се запушат, трябва да се отпушат с общи усилия, за да има живот. И сега нашите братя вече знаеха какво да правят, ако стане нещо на чешмата - пак отиваха и пак изхвърляха тези камъни, които бяха отзад, зад чучура, и поправяха чешмата. И сега вече много туристи се ползват от тази чешма наша.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...