Jump to content
Борислава Богданова

I. ДУХОВНИ УСЛОВИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ ИДВАНЕТО НА УЧИТЕЛЯ

Recommended Posts

I. Духовни условия в България преди идването на Учителя

„Откак светът съществува, за пръв път Бог праща един лъч към синовете на човечеството и казва чрез пророка: Обърнете се към мене. Приемете моята любов. Турете моя закон. Внесете братството навсякъде. Турете насилието настрана. Ни помен от лъжата! Събудете се, мои деца, да не виждате страшни сънища, да не се срами небето от вашите думи и дела." (27, с. 128)
Този светъл лъч е Духът на Истината - Учителя Петър Дънов, известен с духовното си име Беинса Дуно. Защо този лъч дойде в България?
България е малка страна на Балканския полуостров, но заема важно стратегическо положение. Този полуостров е средище, кръстопът между Изтока и Запада. Това е място, белязано от много борби, войни, но и дало развитие на значими духовни култури.
„Няма нито една страна в света сега, която да има гръбнак и глава. Гръбнакът за България е Стара планина - Балканът, а главата е Рила с Мусала. Рила и Мусала съществуват повече от девет милиона години. Балканският полуостров три пъти е заливан с вода, а Рила и Мусала са стърчали над нея като неголям остров.» (64)
На Земята съществуват три важни центъра на Бялото Братство. Най-старият център на Бялото Братство е Рила с Мусала. По-късно е открит този на Мон Блан и най- младият е на Хималаите с Еверест.
«Мон Блан кой го е създал? Бялото Братство на Европа създаде Мон Блан. Кой създаде Еверест? Бялото Братство в Индия създаде Еверест.» (76, с. 260)
«А кой създаде Мусала? Бог създаде Мусала, Името Мусала е от арабски произход и значи «Близо до Бога» или «Божи връх». На турски «Мус-Аллах» значи «носът на Бога.» На Рила в Акаша (писмо, достъпно само за просветените същества) е написана историята на Земята от създаването й, до днешен ден. Затова всички велики същества, адепти и учители, които са посещавали Земята, са идвали на Рила, да четат историята й. При своето пребиваване на Рила те са оставяли светлина и благословение. Така Рила с Мусала става благословена планина за разлика например от Пирин, за която се казва, че е окървавена планина.» (64)
Преди Потопа Рила, Родопите и Олимп са били един масив, 12 000 метра висок, и това е представлявало древния Олимп или мястото на боговете, където човешки крак не е могъл да пристъпи. След Потопа, станал преди повече от 13 000 години, Мусала, под натиска на отрицателните сили на Черната ложа, спаднала на 6000 метра. Тогава Рила била покрита с много ледници и вечни снегове, които при второто понижение на Мусала и затопляне на климата образували 189-те предимно глациални езера на Рила.
«По-късно отрицателните сили са намалили височината на връх Мусала до 3000 метра. Когато върхът бил 6000 метра висок, черната ложа искала да го разруши. Намесила се Бялата ложа и задържала за 6 месеца пропадането на върха. И до днес Бялото Братство го задържа и повдига.» (64)
В 1940 г. при последната обща екскурзия на Мусала е казано, че Мусала е висок 3033 метра и вяка година се надига с 1-2 сантиметра. Учителя измерва височината на планините с мислите, които идват в съзнанието Му. Мусала е център, през който минават всички духовни и Божествени енергии и от него се разпределят по цялата Земя. Там има чисти места - фокуси.(събирателни центрове на Божествена енергия), в които се събират тези космични излъчвания, разпределят се и се отправят към определените им места. Затова още от древни времена будните души се стремят към този център на сила и живот.
"Има един огнен пояс от Хималаите, който минава през Кавказ, под Черно море при Бургас и излиза на Странджа планина .Там е центърът на нестинарите. Този пояс продължава през Стара планина, Алпите и стига на 60 км от Берлин където също има нестинари.» (64) *
Много пъти България е била център на мистични духовни движения. Няколко века преди Христа, тука се подвизава Орфей - древен тракийски музикант, пратеник на Бялото Братство, работил главно в Родопите. Чрез Орфей се е подвизавал Беинса Дуно и внасял в живота на хората една велика ангелска музикална култура, която е спряла падението на човечеството, обвзето от материализма, милитаризма и егоизма Орфеизмът дава правилна насока на древните духовни течения, като поставя като основа на тяхната дейност музиката - метод за бърза и лесна връзка с невидимите светове над нас. Чрез музиката са правили медитация, получавали са вдъхновение, а молитвите, които отправяли към Бога се приемали и разумните им желания се изпълнявали. Той е един от първите представители на древността, учил в секретната окултна Школа на Египет, посветен в тайните на Хермес. Хермес Трисмегист - тройновелик, е от първите ръководители на египетската култура няколко хиляди години преди Христа. Създава школа само за мъже, които нямат право да се женят. Те минават през строга дисциплина, за да се подготвят за възприемане на великото знание. Така в Египет се подготвят много философи и учени, които занасят своето знание в Индия и Гърция. В Египет те получават посвещение. Жреците са запознати с окултната наука и знаят, че човек има няколко тела: физическо, етерно, астрално и други.**
Школата на Орфей е при изворите на река Марица в подножието на Мусала. За това споменава и Едуард Шур е в книгата си "Великите посветени", където се казва, че Орфей се е подвизавал в подножието на планината Каю-Кайон, което е старогръцкото наименование на Мусала. В циркуса на Маричините езера Орфей със своите песни и свирене привлича всички хищни и тревопасни животни, и те омаяни от чудните му мелодии, стават кротки и не се нападат. Неговата музика оказва могъщо въздействие и върху хората като ги подтиквала към добър, хармоничен общ живот. Този циркус е наречен Олтара, а Маричината долина - Долината на безмълвието.
„Има на Земята една ложа от учени, които се събират да разискват научни въпроси само един път в годината. Тези посветени хора знаят за 3емята, за нейното минало и настояще много повече от всички съвременни учени, представители на официалната наука. Ала що се отнася до бъдещето на Земята, и те не го знаят положително, и те правят предположения за него.
Освен тази ложа от посветени на Земята, има на Слънцето, друга една ложа от велики Посветени, които знаят положително не само миналото на нашата планета, но и нейното бъдеще.
Но и едната, и другата ложи са само оогани на оня велик всемирен организъм от съвършени, високо напреднали същества, които образуват Великото Всемирно братство.» (62, с. 103) Под неговото ръководство и на Бога е създадена цялата Вселена. Глава на това Велико братство е Христос и то ръководи и направлява развитието на световете, които е сътворило. Членовете му в продължение на 200 милиона години не правят нито една грешка. Те стриктно и точно изпълняват Божиите закони, вложени в Космоса, и осъществяват Божествения план. На Земята те се изявяват като Природа, с всичките й разновидни прояви: слънчево време, облаци, дъжд, сняг, бури. В своята Божествена работа те никога не допускат повторение на природните явления и сили. Божественото работи с великото разнообразие на живота, в което е скрита красотата. Всеки изгрев на Слънцето и всеки ден са коренно различни от предишните и специфични за себе си, В техния план не са предвидени бурите, градушките, земетресенията, наводненията и катаклизмите, но лошият живот на хората създава в определени области на Земята силни негативни магнитни и електрични полета, които членовете на братството неутрализират със съответни природни стихии. Те организират и поддържат реда и еволюцията във физическия, духовния и Божествения свят - изграден от най-фина и висша материя. Членовете на Бялото Братство са осенени от Божествения Дух и образуват менталната аура на Бога. Техните тела са безсмъртни и изградени от най-високо организирана лъчиста материя, Това са така наречените «Синове Божий», които постоянно съдействат за развитието на човечеството и желаят хората да придобият тяхната любов, тяхната светлина и свобода - да станат съвършени. Всички гениални и велики хора, родени на Земята са техни служители. Всички нови течения, прогресивни култури, са резултат на постояннит е им усилия за правилно развитие на човечеството. Те са навсякъде, във всяка страна и управление, и дирижират разумния човешки стремеж за изпълнение на Волята Божия. Това са Белите братя, членове на велика „правова държава", носители на чист и изряден живот, велика любов, пълно безкористие, вън от покварения човешки порядък. Техните велики усилия ще дадат своите плодотворни резултати и Земята ще стане рай. Хората ще станат братя и сестри - носители на мир, хармония и благодарност. Пречката за по- бързото и правилно развитие на човечеството е противоположната ложа, на черното братство, съставено от интелигентни същества, носители на егоизма, гордостта, тщеславието и всички отрицателни качества. Земята ще излезе от 13-тата сфера, в която се намира, и ще влезе в 12-тата. Отрицателните същества ще бъдат вързани и изпратени под кората на Земята - там да се проявяват и работят. Навсякъде по света ще се възцари единствената велика общност на Всемирното Бяло братство. Човечеството ще стане едно стадо с един пастир - Бог. Всемирното Бяло братство е ложата на великите Учители на Вселената.
На Земята работят и се проявяват непрекъснато осем Учители от тъй наречените Велики Хималайски Учители и още двама от космичен произход. Земните работят на различни места в зависимост от задачата, която имат и задълженията, които Бог им е определил. Според окултната наука в книгата „Учителите" те са: Ракочи, Мория, Куутхуми, Джийзъс (Исус), Иларион, Венициан, Серапис и Махатчохан. Те отговарят за известни области на науката, културата и развитието на човечеството. Те имат съответни последователи, които минават през техните школи. Те са стъпала, по които се изкачват човешките души, за да стигнат до Христос и Бог, тъй както минават и през различните религии, за да стигнат до християнството и новия живот. По повод снимките на Великите Хималайски Учители,*** представени като съвършени, Учителят казва следното:
„Тука няма нищо особено. Това, което ми показвате, такива ще бъдат человеците (по образ) след 2000 години, но само при условие да вървят по Божествения път и да изпълняват Словото на Великия Учител. Това са земни същества в етерни тела, които ръководят определени групи хора.» (64)
Вечните закони са много строги и неспазването им води до страдание. При идването си на Земята човек прекарва живота си под ръководството на Учителя, с когото се е свързал.
Много мъчно може да се дойде до Христа и до Бога, ако нямаме техните качества и велика Любов. Душата минава през съответни стъпала и сама свободно си избира на кого да служи.
Една сестр а от Бялото Братство чете книгите на Бабаджи и силно се впечатлява от опитностите и живота му. Често тя мисли за него и понякога го вижда на сън. След известно време се разболява от рак и се обръща с гореща молба към Учителя Петър Дънов да иска неговата помощ. Обаче, на вдъхновената й молитва не се отзовава той, а във видение й се явява образът на Бабаджи, с когото тя се е свързала несъзнателно, и по този начин прекъсва връзката си с Великия Учител. Бабаджи не може да й помогне и тя си заминава от този свят.
Бялото Братство се изявява на Земята в три клона и работи за пробуждането на човешките души.
Първият клон работи в Персия за подготовката на Християнството и се създава течението на мездеистите и по-късно в Египет - херметистите, а в Гърция - орфеистите.****
Вторият клон работи в Индия, преминава в Египет и оттам в Палестина, където създава течението на есеите, а в Египет - школата на терапевтите, които по нищо не се различават от есеите. Есеите подготвят условията за идването на Христа и са източник на знания и сили за всички еврейски пророци.*****
Третия т клон е идването на Богомилствот о в България и неговото разпространение по цяла Европа. И трите клона имат общи идеи и близки външни изяви. Последователите им започват всяка работа с молитва и редовно посрещат изгревите на Слънцето. И трите клона се ползват разумно от великите енергии на природата. Богомилството е мощно движение на Всемирното Бяло братство със задача: пробуждане на съзнанието и свръхсъзнанието на българите и европейските народи и подготовката им за идващата в бъдеще Шеста раса. То точно изпълнява Евангелието и Христовото Слово и се явява голям противник на богатите църковни владетели, под чиято власт се намира измъченият български народ, (по61)******
Поради своята социална основа - премахването на феодализма и робството, богомилството много бързо се разпространява по цяла България. Богомилските проповедници разнасят Словото много смело и с несломим дух и огън, който гори в очите им. Техният чист скромен общ живот, изграден върху основата на братството и взаимопомощта, вън от боготворенето на материалните форми и насочен съзнателно навътре към Бога,
КОЙТО
живее в човешките души, още по-силно привлича онеправдания български народ. Идеите им са общочовешки, изпреварили с векове своите съвременници. Те проповядват общо братство и са против всякакви войни, насилие, смъртно наказание и робство. Някои от техните идеи са приложени даже и в нашето културно общество. Богомилите са хора наДуха. „Богомилите, това сме ние и както живеем общо на Изгрева, така сме живели и в тази минала епоха. Ако иска някой да се запознае с богомилите, да дойде и види нашия об щ живот на Изгрева".
Начело на богомилството е бил Учителя Беинса Дуно и чрез Боян Магът е ръководел това усилие на Бялото братство да промени неразумния егоизтичен човешки живот, посочвайки му пътя към нов общ братски живот. Поп Богомил е бил помощник на Боян Мага и разпространител на учението на Бялото братство. *******
Поп Богомил се прероди по времето на Учителя и той е брат Боян Боев********, който в богомилско време е хванат и осъден на смърт, като са го хвърлили върху остри дрянови колци. Пролятата кръв от богомилите съдейства на цяла западна Европа за идването на Ренесанса и новото прогресивно разбиране за живота. Богомилството е един голям опит на Бялото Братство, за насочване народите към нов, общ братски живот и то даде своите положителни резултати в цяла Европа.
Това движение е една от най-светлите духовни страници от историята на българския народ. Историческият създател на учението е Боян Магът. Той е негов вдъхновител и главен ръководител, а поп Богомил е разпространител и проповедник. Боян Магът е вторият син на цар Симеон, който завършва Магнаурската школа в
Цариград. След покръстването си той приема името Бениамин. Огорчен и отвратен от разплутия живот на висшето съсловие, той се отказва от престола и започва работа за повдигане съзнанието на народа. Според една легенда и първия син на Симеон, Иван, също завършва Магнаурската Школа, отказва се от престола и става отшелник в Светата Рилска обител. Свети Иван Рилски е най-големият български светия и в никакъв случай не може да произхожда от обикновено селско семейство, както нашите учени историци твърдят.********* Може да е някой друг Иван. По времето на царуването на малкия му брат Петър, те имат среща: свети Иван е на Мальовица, а цар Петър на Царев връх. Иван приема дара на цар Петър - чаша, и му връща златото от нея, понеже не му трябва, и три пъти го нарича «братко» пред изпроводените от царя младежи. Това е исторически факт,
КОЙТО
учените не могат да отрекат. Третият син на Симеон поема царството, оженва се за внучката на Роман Лакапин - Мария и попада под силно византийско влияние, в резултат на което България пада под византийско робство.********** Вина за това има и българският народ, който се разединява на повече от 180 духовни движения и не служи на Бога на любовта.
Ръководителите на богомилските групи са одухотворени, във вътрешна връзка са с Духа и изпълняват учението, което им се диктува отвътре. Затова за техния живот и учение в България и Европа има много малко книги и писмени документи. Започва голямо гонение срещу богомилите от държавата и църквата в България. Много оттях се изселват в Италия, Франция и Германия, където създават общества, подобни на българските и подготвят Възраждането - Ренесанса на европейските народи. В различните страни те получават специфични имена: богомили, албигойци, катари (което значи чисти хора), патерани, бугри, болгари и други. При своята дейност в различните страни, те често са били посещавани от „съвършени" от България - осенени от Духа, които са ги напътствали и са им помагали в трудната работа.
„Изгонването на богомилите от България е неразумен процес. Той се е извършил под влиянието на антипода на България, който се е намирал някъде на запад (Германия)... По това време, X век, един от най-тъмните векове на Средновековието, върху България оказвали силно влияние отрицателните сили на нейния антипод, вследствие на което богомилите били прогонени из цяла Европа. Великото, което те занесли в Европа, това беше принципът на свободата." (36. с.282)
Богомилите се заселват в най-неплодородните полета и ги превръщат в райски градини. Те имат вътрешно знание и са поставяли известни символи и знаци върху обработваемата земя, с които привличат положителните енергии на природата и винаги се радват на голямо плодородие. Те са вегетарианци и посяват семената на новия разумен живот в умовете на окръжаващите ги. Живеят в общежития и раздават безплатно блага на всички нуждаещи се. Говорят само истината и никога не проявяват каквото и да е насилие или убийство. Често Инквизицията по това ги познава. Папата и някои ръководители на големи италиански градове правят няколко кръстоносни похода - Папа Инокентий IV, 1254 г. срещу богомилите, като прилагат инквизицията, въведена най-напред от папа Григорий IX в 1231 г. в град Флоренция. Цели области са обезлюдени. Богомилите с песни и радост отиват на кладите и така дават пример за честност, себеотрицание и смелост. Съществата от невидимия свят желаят да вземат участие в пробуждане съзнанието на човечеството и затова се вселяват в обречените на изгаряне богомили и последните не чувстват никакви болки, а с песен отиват на кладите, жертвайки се за общото благо на човечеството. Много богомили отдават живота си, за да се пробуди съзнанието на европейските
народи и да се стигне до Ренесан
са и новите идеи, които сега идват в света, (по 61)
Прогонването на богомилите от България и тяхнот о физическо унищожени е предизвикват гнева на небето. Заради лошит е мисли и чуства, коит о българите хранят към тези свети хора като наказание за техните престъпления, Бог изпраща мохамеданските орди и България пада под близо 500-годишно турск о робство.***********
За трети път в наши дни, България става люлка на велико духовно мистично движение с идването на Дух а на Истинат а - Учителят Петър Дънов, с неговата обширна духовна и просветителска работа. ************ Всичко това говори, че невидимият свят определя на българите важна мисия в света.
„Невидимият свят пази България, защото тя ще бъде стълбовете, диреците на новата култура на човечеството.»
(64)
„Българският народ е приготовляван от 5400 години насам от невидимия свят, за да може в днешния век да изпълни задачата, която му се възлага.»
(66, с. 120)
Например сам о в българския език има две понятия за Бога: Бог и Господ. Бог значи Единият, Незнайният, Вечният, Ели. Господ - това са съществата , завършили своята еволюция и станали божества, които управляват цялата Вселена и представляват ложата на Всемирното Бяло братство в Космоса.
«В българите има три хубави черти. Най-първо са живели българите траки, които са наричани „благати хора", или „благари". Те са били добри. От тях българите са взели наклонността към мистичното, духовното. После са дошли славяните, заели са Балканския полуостров. От тях българите са приели духа на жертвата и самоотричането. Най-после са дошли и Аспаруховите българи. От тях са приели храбростта . Старите българи, които са живели на Балканския полуостров са служили на Благия Бог. Това е духовното тълкуване на думата «българин», благарин.
Те са били хор а на Духа. Старите българи се различават от тези, които по- късно дойдох а от север, откъм реката Волга и които не служех а на благия Бог. нямаха това религиозно чувство.»
(70, с. 49)
Те служат на войнствените си стремежи и за 1000 години водят над 150
ВОЙНИ.
Те се кланят на Бог Тангра и му принасят жертви при тръгване на поход.
«Питам: Какво научиха българите от многот о войни в своет о минало? Изхарчиха милиони и милиарди. Какво още научиха? Станаха упорити, твърди като кремък и развика крайно критичен ум. Всичките войни, които българите направиха от началото на своето съществуване досега, се диктуваха от Сатурн, когот о изпратиха да управлява България. Днес за днес един цар управлява в България - Сатурн, който с камшик я управлява.»
(14, с.231)
От смесванет о на тези три народности: благари, славяни и аспарухов и българи, се образува българският народ. В живота му вземат превес насилието и злото, и той изпада в трудно и безизходно положение. Причината е в отклоняването на българите преди повече от 2000 години от правия път, когато престават да служат на добрия Бог на любовта, а поставят насилието и войната като своя програма и попадат под силното влияние на Сатурн. Много скъп данък плащат те за своето непослушание.
„Сега се завършва цикълът на отрицателното развитие на българите и те се намират в началото на пътя, където са направили отклонението си и ще дойдат да хванат правия път. Тоз и прав път е пътят на онази съзнателна Любов, в която Мъдростта трябва да владее законите. Българите трябва да възстановят любовта си към Бога, изгубена при падението им."
(64)
Защо невидимият свят оказва това доверие на българите? Когат о питат Учителя защ о е дошъл в България, а не във Франция, Англия или Америка, то й отговаря:
„Всички нови идеи, които идват до тези народи, са като модата, те ги приемат
за 1-2 години и ги изоставят. Док
ато българинът мъчно приема нещата, но приеме
ли веднъж нещо, не го напуща. Ако търсите професор по твърдост, по упоритост, само в България може да го намерите. От всички народи в света няма по - твърд от българския. С девет чифта биволи не може ш да го мръднеш от пътя му. Като як дирек е.»
(64)
Една сестра пита Учителя: „Кажи ни, Учителю, защо дойдохте в България, а не в някоя друга страна по-голяма и с по-културен народ?" Той отговаря: „Господ ме прати в България, за да ви предам Неговото учение."
(64)
Какво означава думата „българин"?„Тя е от древен произход. Коренът й се крие в дълбоката древност. Под «българин» разбирам човек, койт о търс и Учителя си, намира Го и учи. От гледището на Божествената философия това е значението на думата «българин». Като българин намери своя велик Учител и кажи: Велики Учителю на светлината, ти ще бъдеш между нас и ще ни управляваш.»
(26, с. 139)
«Българин значи човек на духа.»
(64)
«Всеки човек, бил той германец, французин, англичанин, който се справя правилно със своите мъчнотии е българин. Ак о не може да се справи с мъчнотиите си, не е българин.»
(56, с. 426)
«Израил е онзи, който излиза от рая, из-рая, а пък българин, който влиза в рая. Първоначално сте били Израил, излезли сте от рая; после ще станете българи, ще влезете в рая. Така се примиряват противоречията.»
(56, с. 425)
«Българите са хората, които ще вкарат всички народи по света в рая.»
(64)
«Какво представя българинът? Ощ е в рая българинът е бил градинар - слуга на Ева. Тя се занимавала с ботаника, а Ада м - с градинарство. Понеж е Адам не излязъл добър съветник на Ева, и двамата били изпъдени от рая. Името «българин» произлиза от думите «благ» и «градинар». От времето, когато е бил в рая, досега българинът е все градинар. Дето и да отиде - в Америка, в Русия, той се занимава с градинарство.»
(60, с. 101)
След излизането им от рая те минават през много перипетии и страдания, но запазват нещо светло от онова, което Бог е вложил в техните души.
В една богомилска легенда се говори: «Когато Бог населил Земята, на всеки народ дал по една звезда, която да му свети и показва пътя. Последни при Бога се явили българите, обаче за тях не останала. Те помолили Бога да им даде някаква звезда, коят о да им свети. Бог, понеж е обичал българите, които мног о пъти го слушали, направил Млечния път и казал: "Ето ви Млечния път да ви свети и помага в трудностите в живота, той е за вас."
(64)
Земят а със своят а култура и цивилизация на народите, представлява забранения плод или антипода на Божествения живот. Затова всички будни души, които се въплътяват на Земята, подсъзнателно се стремят към по-великата култура на Слънцето, която е символ на новия живот на света. От нея има и по-велика култура, на Мъдростта, център на която е Сириус, мечтата на човечеството за едно далечно бъдеще.
„Даже нашат а Слънчева систем а не е в състояние да разреш и всички въпроси. - Защо ? - Тя е част от друга система, в която има милиони слънца като нашето. Ако нашето Слънце е само уд от тая всемирна система с милиони слънца, какво мож е да разреш и един малък уд от Великия Божестве н организъм? Това Велико Космично Слънце наричам „Душа на Вселената" (Алфиола). Силата му е сто милиона пъти по-голяма от тая на нашето Слънце. Нашето Слънце иждивява само за Земята енергия, равна на тая, която развиват 545 милиарда машини, всяка от коит о развива по 400 конски сили. Изчислете колко струва енергията, която Слънцето изпраща на Земята."
(26, с. 109)
„Сириус е 100 хиляди пъти по-голям от Слънцето и със своят а култура направлява нашата Галактика. Ако най-ученият професор на Земята, който познава цялото знание и всичките науки, отиде на Слънцето, той ще бъде едно малко дете на няколко месеца. Ак о най-ученото същество на Слънцето, което знае науките на Слънцето и Слънчевата система, отиде на Сириус, то ще бъде едно малко дете на няколко дена. Можем да си представим сравнително каква велика култура има на Сириус. Понеже една слънчева година е равна на 200 милиона наши години, то един човешки живот на Земята не представлява дори и секунда от слънчевата година - една секунда слънчева е равна на 75 години човешки живот. Ние сме още малки буболечици по отношение на великите същества, населяващи Слънцето и Сириус. (64)
Земята, както е населена със своите държави, представлява големия земен човек Адам Кадмон, в който всяка държава изпълнява специфична функция. Окултистите казват, че славяните представляват стомашната система на общия организъм, а българите черния дроб - по-специално жлъчката. Понеже жлъчката е свързана със съществата на доброто, със Силите от ангелската йерархия, българите трябва да бъдат носители и изпълнители на Доброто и Любовта, за да имат успех навсякъде в живота и да изпълнят правилно задълженията си към
цялото
." (64)

* Виж « Изгревът» том IV стр. 88-91 «Нестинари» N 14.

**Виж « Изгревът» том I стр. 262-267« Трите клона на Бялото Братство в Школата на Учителя»

***Виж « Изгревът» том I стр.507-510 "Мория и Куутхуми»****Виж « Изгревът» том / стр.263-264 «Първи клон - Египетски».

*****Виж « Изгревът» том I стр.264-265 «Втори клон - палестински».

****** Виж « Изгревът» том / стр.265-267 « Трети клон - богомилски».

*******Виж« Изгревът» том! стр.260-262« Богимилското учение и дървото на живота».

********Виж « Изгревът» том III стр.32-36от N21 до N25, и том V стр. 541-544 «Боян

Боев».

*********Виж « Изгревът» том III стр. 183-184 «Екскурзия до «Еленинвръх»».

**********Виж « Изгревът» томXI стр. 103-106.

***********Виж « Изгревът» томXI стр. 109-116.

************ Виж « Изгревът» томXI стр. 66-68, 82-86, 347-369

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×