Jump to content

Чистота


Recommended Posts

Чуждите неща в организма причиняват страдания. Чуждите неща в живота също причиняват страдания... Колкото и да е малко чуждото вещество всякога причинява неразположение, недоволство, страдание. Щом се освободиш от него, радостта иде. (УСТОЙЧИВИ ВЕЛИЧИНИ – 48).

Една от опасните страни в човека е, да вижда отрицателното в живота, в себе си и в окръжаващите. Понеже всеки човек, всяко нещо има две страни - добра и лоша, положителна и отрицателна, той трябва едновременно да вижда и двете, да ги съпоставя, изследва, анализира, претегля и тогава да спре вниманието си на неизменното, на доброто в човека. Всеки човек има нещо добро и възвишено. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 134).

Когато човек наблюдава някое отрицателно действие, той се опетнява... Речете ли да разправяте на този, на онзи за това, което сте видели, вие вече сте се опетнили... Виждаш ли, че бесят, или убиват някого, не гледай, не петни душата си! Помоли се за този човек и се постарай да си създадеш някакъв красив образ, някаква красива форма в ума. Създай в ума си една картина за доброто на този човек, та да му помогнат от невидимия свят, да отворят път на душата му. (ПО БОГА НАПРАВЕНИ – 22).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...