Jump to content

Влияния от животните


Recommended Posts

Съзнателните сили имат отношение към животните. Дойдете ли до тях, трябва да бъдете внимателни... Всяко животно, всяка птица оказват известно влияние върху човека със силите, които действат в тях. Някои сили са отрицателни, а други - положителни. Влиянието на животните върху човека е повече колективно, отколкото единично. За да познаете какви сили действат върху вас, трябва да следите мисълта си, да видите за кои животни мислите най-много. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 346).

Ученикът трябва да се пази от нисши, животински влияния. Като чувствителен, той лесно се поддава на добрите и на лошите влияния... Като се разгневи някой, казва: „Ще ми се да хвана някого, да метна едно въже на врата му, да го удуша”. Отде иде това желание? - От паяка... Друг някой има желание да бодне неприятеля си, да го отрови. Така постъпват скорпиона и змията. Следователно, дръжте съзнанието си будно, да не се поддавате на нисшите, животински влияния. Поддавате ли се на низшето, без да искате, можете да вършите престъпления. (ТРИТЕ ЖИВОТА – 113).

Какво ще кажете за обувките, които носите на краката си? Те са направени от кожата на животни, чиито живот е отнет насилствено. Какво е вложило животното, когато са отнемали живота му? Какво е внесъл онзи, който е одирал кожите, както и онзи, който е щавил кожите? Какво са внесли фабрикантите и работниците? Всички са внесли своето недоволство и желанието си за забогатяване. Лъскави са обувките, но те носят нещастие за човека. (УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ - 25).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...