Jump to content

Влияния от хората


Recommended Posts

Дето ходи, каквото прави, с когото да се среща, човек непрекъснато е изложен на чужди влияние. Като знае това, той трябва да бъде буден, да се пази. Няма човек в света, който да не е изложен на влияния. Това не значи, че трябва да се страхувате, но като държите съзнанието си будно, вие ще знаете на какво се дължат известни състояния, и лесно ще се справите с тях. (УЧЕНИЕ И РАБОТА - изд. 1939 г. София - 216).

Направете опит и ще видите, че в света има известни сили, които действат в едно направление, и други сили, които действат в обратно направление. За пример, вие сте неразположени, крайно недоволни сте от живота си. Намерете тогава един много добър човек, пълен с любов. Концентрирайте ума си към него и вижте, каква промяна ще стане у вас. Щом почнете да мислите за него, не е важно, дали той знае това или не, веднага вашето недоволство ще почне да се топи, вашият ум ще се просветли и вие ще кажете: сега разбрах, че животът има смисъл... Направете и друг опит. Някой път сте разположени, много радостни сте. Веднага концентрирайте ума си към един лош човек и ще видите, че няма да се мине и половин час и вас ще ви обхване голяма тъга, голяма мъка, която ще измени настроението ви. Следователно, и вие като индивид, така влияете на хората. (СИЛА И ЖИВОТ – VІІ серия, беседа ГРАДОВЕТЕ СОДОМ И ГОМОР – 23).

Когато усетите някакво неразположение в стомаха си, това показва, че между хората около вас има някаква дисхармония. Когато усетите в дробовете си някаква тежест, това показва, че сте в дисхармония със сърцето на другите. Усетите ли някакво стягане в главата си, това показва, че сте в дисхармония с мислите на окръжаващите. (СИЛА И ЖИВОТ - 3 серия - 233).

Колко пъти ваши другари и другарки са ви пошепвали, че сте погрознели, че имате вид на болен, и вие сте им вярвали. И след това минавате за герои. Малко хоро са истински герои. Днес повечето хора се поддават, както на свои, вътрешни влияния, така и на външни. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 72).

Колкото да е добър и учен един човек, ако животът му е противоположен на твоя, ти трябва да се пазиш от (УЧЕНИЕ И РАБОТА - изд. 1939 г. София - 216).

Доброто, което е в нас, хората го приемат и лошото, което е в нас, и него приемат... Хората приемат отрицателното по-лесно, отколкото положителното, което имаме. (ФАКТИ, ЗАКОНИ, ПРИНЦИПИ - 115).

Вие може да не сте пили никога вино и може да ви се внуши идеята да отидете да пиете вино. И вие ще имате това желание. Често у вас се заражда някое чуждо желание. Тая идея не е ваша, а чужда. И какви ще бъдат резултатите, вие не знаете, но казвате: „Аз имам такива и такива идеи”. Има много желания и идеи във вас и вие трябва да изучавате техния произход. (ПРАВА ОБХОДА И ПРАВА ПОСТЪПКА - 97).

Човек може да се докосне до човека не само физически, но и с мисълта, и с чувствата, и с волята си. Казваш: Държа този човек в ума си, или държа го в сърцето си, във волята си. За да бъдеш свободен, трябва да живееш в чистота. Без чистота, ти всякога ще бъдеш под влиянието на чужди мисли и желания... Много хора, много братя и сестри страдат, мъчи ги нещо. - Какво ги мъчи? Атакувани са от чужди мисли и желания. Чуждите мисли са като тенията. Влязат в човешкото тяло, те изсмукват хранителните му сокове и може да го задигнат. Такива тении има и в духовния свят. Те отстъпват само при Любовта. Влезе ли Любовта в човек, всичко нечисто и вредно излиза навън. (НОВАТА МИСЪЛ - 124).

Закон има в Природата: Тия хора, с които дружиш, такъв ставаш... Щом дружиш с музикантите, музикалното чувство в тебе има условие да се развие. Същият закон е и за другите области. (ПРАВА ОБХОДА И ПРАВА ПОСТЪПКА - 96).

Ако вие се приближите към някой човек, у когото известна способност е развита и вие сте в хармония с него, то във вас ще се прояви тая способност, едно известно желание поне да сте в съгласие с този способния. Например във вас ще се яви желание да пеете, ако той е музикален. Та затова, когато говорим за влияние на външните условия, подразбираме това. Избирайте си другари, които са даровити и имат добри заложби. Човек трябва да избира другарите си. Ако сте слаб във вярата, избирайте хора, които имат силна вяра. Ако имате силна вяра, тогава избирайте хора, които са с по-слаба вяра, за да им вдъхнете такава. (АКО ГОВОРЯ - II т. - 350).

Ако искаш да станеш певец, посещавай добри певци, да те импулсират; ако искаш да проявиш доброто в себе си, дружи с добри хора - те са проводници на Божественото. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 322).

Желанието на едного обхваща всички, и желанието на мнозина обхваща едного. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 91).

Ако някой човек е неразположен, то неговото неразположение се предава. (ПЕТТЕ ВРАТИ - 292).

Един наш приятел, миролюбив човек, попаднал всред тълпа от хора, които слушали един оратор. Възмутени от неговата реч, те надигнали камъни да го бият. Стражарите ги разпръсвали, заставяли да си разотидат по домовете си, да не стане някакво нещастие. Като гледал разярената тълпа, този миролюбив човек взел камък и го отправил към стражаря. Понеже не могъл да улучи добре, камъкът паднал върху главата на един беден човек. Като видял това, той веднага отишъл при бедния човек, извинил си и благодарил, че камъкът бил малък, та не му причинил вреда. После сам се чудел на себе си, как могъл да се подаде на чуждо влияние. (УЧЕНИЕ И РАБОТА - изд. 1939 г. София - 217).

Не да се влияеш от хората, но вътре в себе си да си изправен. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І т. - 36).

Искаш всички хора да мислят като тебе, или да бъдат добри като тебе. Това е невъзможно. Не можеш да заставиш човека да бъде добър или лош. Можеш да повлияеш на някого, но ако мислиш, че той ще върви в пътя, в който […]. (ТРИТЕ ПОСОКИ – 108).

Има един вътрешен закон в Природата, според който, когато човек иска да изправи грешките на хората, всички тия грешки се натрупват на неговия гръб. И този човек хиляди пъти ще съжалява, че се е заел с тази работа. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 184).

Днес хората търсят начин, как да си влияят един на друг. - Да, можеш да влияеш, но никога не можеш да владееш. (СИЛА И ЖИВОТ - 3 серия - 95).

Не можеш да влияеш на ближния си, ако не влияеш на себе си. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 97).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...