Jump to content

Влияния от планетите


Recommended Posts

И когато сте будни, и когато спите, цялата Природа работи върху вас. Законът на развитието поставя човека в хармония с влиянията на слънчевата [система]. (МОК - ІV г. - 5 лекция - 91).

Човек е изложен на влиянието на планетите. Наистина, върху всеки човек влияят известни планети, като му оказват благоприятно или неблагоприятно въздействие. Изучавайте характера на човека, с цел да откривате влиянието на едни или други планети върху него. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 109).

В духовно отношение невидимите врагове на човека, които го разрушават, наричаме лоши аспекти. Астрологически, лошите аспекти на планетите, под чието влияние може да попадне човек, показват, че той е влязъл в област населена с негови неприятели, които го дебнат, за да го оберат, да вземат нещо от него. (МЕТОДИ ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ - 234).

Чрез космите си човек може да възприема трептенията на Слънцето, на Луната, на Марс, на Венера, на Юпитер и да влиза в съобщение с тях. (ДЕЛАТА БОЖИИ - 329).

Всяка планета оказва по-голямо или по-малко влияние върху вас. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - ІV г. - 5 лекция - 89).

Астролозите взимат под внимание само планетите, а при това всички звезди, които съществуват, оказват голямо влияние върху човека. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - IV г. - 4 лекция - 79).

Вие сте един фокус, дето всички тия течения от целия Космос се събират във вас. И ако ви погледне някой ясновидец, ще види много кръгове около вас. Това са различни влияния, различни течения. И вие мязате на мушица, омотана от главата до петите в паяжина, с хиляди нишки. Така сте опасани и вие от много кръгове на разни планети. И това са все влияния, които дават подтик на вашите чувства и действия. Вие трябва да пазите всичките тия идеи. Ако някой път скъсате една от тия нишки, ще дойдат същества, които ще ви спрат в еволюцията. И вие не ще можете да се развивате, докато не дойдат други същества да съединят скъсаната нишка. Тъй че, щом някой човек скъса една от тия нишки, той се спира в своето развитие, спира се и цялата раса, всичко около него е в застой. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - ІV г. - 5 лекция - 89).

Всички планети представляват една разумна система. Те са образувани от разумни същества, затова тези течения са под строгия контрол на тези същества и чрез тях те влияят на хората през пространството. (МОК - IV г. - 5 лекция - 94).

Вие трябва да изучавате влиянието на планетите върху човека като принципи, за да се ползвате от благотворното им въздействие. Човек трябва да бъде разумен, да се ползва от доброто им влияние. (ПЪТ КЪМ ЖИВОТА - 185).

Ако аз бих желал да ви предам повече интелигентност, ще избера срядата като ден на събрания в школата. Ако искам да ви предам повече благородни качества, ще избера четвъртъка. Ако искам да се усили Любовта в школата, ще избера петъка. Ако искам да се развие трезвата мисъл в учениците, ще избера съботата. Ако искам да се развие тяхното въображение, ще избера понеделника. Ако искам да се развие в тях войнствен характер - вторника. Ако искам да се индивидуализират - неделята. (КАЧЕСТВА НА УМА, СЪРЦЕТО И ВОЛЯТА - изд. Алфа-Дар София - 284).

Ще си турите за задача да се хармонирате астрологически. Всеки за себе си трябва да знае от кои планети се влияе повече... Всеки от вас трябва да знае приблизително под какво влияние спада. Ще се съобразявате с онзи велик закон на Космоса, който действа хармонично във всички направления. (МОК – ІV г. – 5 лекция - 95).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...