Jump to content

Влияния от мислите


Recommended Posts

Мислите на света изпълват въздуха и ако човек не е буден, ще навлязат в него, ще го превземат и тогава той ще почне да мисли както светът мисли. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 57).

Всички лоши мисли в живота ви не са ваши, но и добрите мисли не са ваши. Питам ви: всички ония дървета, които растат в Борисовата градина, или по планините, или в Америка, или къде и да е другаде, ние ли създадохме? Не, тия дървета са плод на мисълта на други същества, които са живели преди нас. А всички ония мисли, които са наши, остават да градят в нас. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ - 1926 г. - 115).

За да не изпадате често в такива състояния, вие трябва да се изучавате да знаете, коя мисъл, кое чувство и кое действие в дадения момент е ваше индивидуално, и кои са чужди. Щом можете да различите вашите мисли и състояния от чуждите, ще можете да се противопоставяте на последните, и по този начин ще се освобождавате от тях. Това значи да бъде човек господар на себе си. (ЖИВА РЕЧ - 20).

Човек е пълен с хиляди мисли и желания, които не са негови. Без да ги отваряш и прочиташ, ти ги отпращай от себе си. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 64).

Ние мислим, но тази наша мисъл не се ражда в нашия ум, ние я приемаме от друго място. По-нисшите същества и те мислят като нас, но те възприемат нашата мисъл. Всички животни под човека възприемат мисълта си от него... Следователно, ние възприемаме нашите мисли от другаде, от съществата, които са много по-развити от нас. Понякога един човек може да постъпи както животните постъпват – сегашните хора много често са под тяхно влияние. Едно животно ще влезе в градината и без да те пита, ще се нахрани с плодове и ще си замине. Човек трябва да попита: Моля, мога ли да взема един плод? Ако влезе и не пита, той постъпва като вола, като лисицата, която влиза в курника, взема си кокошка и си отива. (ЖИВИЯТ ХЛЯБ - 23).

Това, за което мислиш най-много, то оказва влияние върху тебе. (СЪРАЗМЕРНОСТ В ПРИРОДАТА - 49).

Всяка мисъл, всяко чувство, с които човек се занимава, оказват известно влияние върху него. Всеки предмет, който изучава, също оказва влияние върху него. (СЪБУЖДАНЕ - 44).

Съвременното мислене е резултат на целокупната човешка мисъл. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - IV г. - 4 лекция - 78).

Мислите и чувствата на хората се преплитат, както и съзнанията им. Това показва, че хората са свързани помежду си. Казваш: Дойде ми една мисъл на ума. Ти мислиш, че тя иде за пръв път при тебе. Колко умове е обиколила тя, докато дойде при тебе! (ВЕЛИКАТА PA3УMHOCT - 220).

Цялото тяло на човека е сбор от множество антени. В това отношение, той представя възел, от който излизат много антени - възприематели на безброй мисли, чувства и желания. Като знаете това, бъдете будни като възприемате мисли и чувства, които идат от пространството. (ДЕЛАТА БОЖИИ – 329).

Пазете се от чужди мисли и желания, натрапени отвън. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 44).

Без чистота, ти всякога ще бъдеш под влиянието на чужди мисли и желания. Много хора, много братя и сестри страдат, мъчи ги нещо. Какво ги мъчи? Атакувани са от чужди мисли и желания. Чуждите мисли са като тенията. Влязат ли в човешкото тяло, те изсмукват хранителните му сокове и може да го задигнат. Такива тении има и в духовния свят. Те отстъпват само при Любовта. Влезе ли Любовта в човека, всичко нечисто и вредно излиза навън. (НОВАТА МИСЪЛ - 124).

Мнозина могат да ви нашепват, да внасят във вас отрицателни мисли и чувства, но вие трябва да се противопоставяте на тия нашепвания. Те са чужди мисли, които идат от извънземния свят. Това са мисли на ненапреднали същества, които искат да ви спънат. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 304).

Никой не може да напакости на душата на човека, но може да напакости на тялото му. Тази пакост се предизвиква от влиянието, което хората си оказват един на друг, чрез своите мисли, чувства и чрез своята воля. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 201).

Всеки човек трябва да изследва своите мисли и желания, дали са от Божествен, или човешки произход. Ако са от Божествен произход, те са внесли сила и мощ в човека. (ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТИТЕ ИСТИНИ КЪМ ЧОВЕКА - 227).

Често окръжаващите ви нахвърлят отрицателни мисли, което се дължи на изостанали същества от невидимия свят. Те съзнателно искат да спъват хората. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА - 170).

Някой път ви дойде една мисъл, тежко ви е, но тази мисъл не е ваша, вие сте чувствителни и като тъй, долавяте тъгата на някое малко същество някъде в Ню Йорк, което в даден момент не е изпълнило своя дълг, не е изпълнило волята Божия, този велик Божи закон. Друг път изпитвате радост. Защо? Защото другаде някъде по света... някое малко същество изпълнило своя дълг както трябва. (СИЛА И ЖИВОТ - 3 серия - 218).

С мисълта си и лошият и добрият човек отдалеч могат да влияят на хората. Лошият действа неприятно със своето вкисване, а добрият с добрата си мисъл ги повдига. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 135).

Има мисли, които се забиват като игли. Те идат някъде от пространството. Като се движите между хората, трябва да взимате предпазителни мерки, с броня да се обличате. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА - ІІІ том – 118).

Ако имате някой противник, който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви направи негативен, и вие ще заболеете. Законът е следният: Ако вие заболеете, туй заболяване ще се върне върху него, ще има обратно движение. (МОК – ІІІ г. - 27 лекция - 144).

Пазете се от дребнави хора, от дребнави мисли и чувства, да не изпадате под тяхното влияние. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 236).

Светът е пълен със същества, изостанали в своето развитие, които влияят на човека. Много от тия същества нямат нищо общо с даден човек, но го нападат със своите лоши мисли. Някои пък имат роднински връзки с тях. Те са деди, прадеди на даден човек и като не могат сами да се ориентират в невидимия свят, обикалят около своя близък и започват да му влияят със своите мисли. Често една тяхна мисъл може да произведе цяла пертурбация в ума на човека. В такъв случай той се нуждае от помощта на опитен човек, да му даде начин, да се освободи от тази чужда, отрицателна мисъл... Вашият дядо или прадядо съществуват някъде в пространството… Ако можете да му помогнете, ще помогнете и на себе си; ако не можете да му помогнете, ще го посъветвате да си отиде, да потърси друг някой, който ще му помогне. (ДОБРОТО ОРЪЖИЕ - 84, 85).

Влиянието на добрите мисли винаги е по-силно от влиянието на лошите мисли. (ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТИТЕ ИСТИНИ КЪМ ЧОВЕКА - 34).

Някои мисли действат по наследство върху стомаха ви, и вие слушате нещо постоянно да ви казва: хляб, ядене! Вие се поддавате на това внуше­ние и постоянно мислите за ядене. Не, не е време сега за ядене. Тази мисъл иде отдолу, тя е наследствена. Други мисли идат чрез внушение от под лъжичката. Те са по-благородни внушения. Трети мисли идат от предната част на главата. Те не са опасни. По някой път идат внушения от слепите очи. Тогава ще почувствате силно притискане на главата. Сега именно трябва да знаете да трансформирате вашите енергии и да ги прекарате нагоре към предната част на главата си, към разумната част на мозъка. (МОК – IV г. 11 лекция - 22).

Вървите по софийските улици, които са пълни с разни мисли и ги възприемате някой път, затова не ви се иска да минете направо по някоя улица, по която имате работа, а обикаляте. Защо? Като чувствителен човек вие усещате, че влиянията там не са приятни и не искате да минете по тази улица. Но човек не трябва да се поддава на влияния от улиците. В такъв случай, ако сте слаби минете през друга улица. Причината за лошите влияния по улиците са лошите мисли на някой човек, който е минал преди вас. Ако вие не сте достатъчно концентриран, тия лоши мисли ще намерят място във вас. (MOK – IV г. - 11 лекция - 24).

Понеже тялото на човека не е достатъчно устойчиво, то като дойде някакво влияние отвън, което нарушава това движение в човека, той изгубва равновесие и пада. Направете следния опит: когато вървите из пътя, помислете си за някое лице, което седи по-долу от вас, което е в дисхармония с вас, ще забележите, че веднага ще загубите равновесието си и ще паднете, или наляво, или надясно, или напред или назад. Тази дисхармонична мисъл, която ще се яви в ума ви, ще предизвика спиране на етерното движение във вас. И всякога, когато падате на земята, причината за това е, че мисълта за някое друго лице заема първо място в съзнанието ви. Вие падате още и по причина на това, че някоя дисхармонична мисъл е дошла от друго лице във вашето съзнание, подсъзнание или самосъзнание. Ако туй лице, което е предизвикало вашето падане, е с отрицателен характер, вие ще паднете на лицето си; ако неговите енергии са положителни, вие ще паднете на гърба си. Когато пък помислите за някое лице и не паднете, значи това лице е в хармония с вас. Изобщо ще знаете, че когато пътувате по високи места, ще трябва да се пазите да мислите за слабостите на някой човек, а ще мислите само за възвишени и благородни неща... Ако човек се занимава с противоположни мисли, които нямат нищо общо с неговото развитие, той може да си пукне главата по софийските улици. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - IV г. 14 лекция - 71).

Колкото да се пазят от влияния, хората не могат да бъдат свободни от тях. (СВЕТОТО МЯСТО - 149).

Не е лесно да се справи човек с отрицателните влияния в себе си. Щом победи тях, ще дойдат отрицателни влияния отвън, да му противодействат. Тъкмо намислиш да направиш нещо, да свършиш една добра работа, и то след известно колебание в себе си, веднага окръжаващите ще дойдат при тебе и ще почнат да те разубеждават да не правиш това или защото си слаб още или че тази работа не е за тебе и т. н. Щом си победил вътрешните противоречия, ти трябва да победиш и външните. (ДОБРИ НАВИЦИ - 6).

Ако човек не мисли, и най-слабото същество може да му причини пакост. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 95).

Умът ти трябва да бъде зает с положителни мисли. Не ти върви работата. Дръж в ума си поне една мисъл за доброто, и работата ще се уреди... Считай, че всичко, което става, е за добро. (НОВО РАЗБИРАНЕ - 96).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...