Jump to content

ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА


Recommended Posts

ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА

Истината е едно велико течение, което слиза от Царството на Виделината на Божествените светове и в по-низшите слоеве образува краските. (ВЕРИГАТА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ - изд. - 2007 - 26).

Когато Слънцето изпраща своето благословение, когато Бог изпраща своето благословение чрез слънчевите лъчи, всичките те идат съединени като бяла светлина. (СИЛА И ЖИВОТ - V серия - 285).

Светлината, която човек възприема от Слънцето, произвежда седем процеса в човека ... Тя е съставена от седем различни цвята: червен, портокален, жълт, зелен, син, тъмносин и виолетов. (Е3ИКЬТ НА ЛЮБОВТА - 332).

Седемте цвята представят седем разумни свята, които изпращат на Земята по един цветен лъч. Седемте цвята пък представят слънчевия спектър. Колкото по-силен е цветът, толкова по-близо е до нас светът, който изпраща този цвят. (ЖИВА РЕЧ - 77).

Зад всеки цвят седи една разумна сила във Вселената. (МОК - ІІІ г. 5 лекция).

Седемте краски съществуват в различните светове в различни октави и се различават със своето действие и значение. Във физическия свят означават едно, а в другите светове - друго. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ том - 126).

Зад всеки цвят седи една разумна сила във Вселената. (МОК - ІІІ г. - 5 беседа - 72).

Чрез светлите слънчеви лъчи, във вас влизат разумни същества, които ви носят нещо ценно. Всяко същество се представя чрез специален цвят - син, червен, жълт, зелен, портокалов и т. н. Приемайте цветовете им и благодарете за тях. (ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА - 184).

Човек може да приема тези лъчи от Слънцето. (ЖИВА РЕЧ - 83).

Всички цветове са създадени с определено предназначение. (СИЛА И живот - ІІІ серия - 147).

Всеки цвят е свързан с известен род сили в човешкия организъм. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 332).

Когато светлината се пречупва, явяват се седем цвята, т. е. седем велики добродетели. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 163).

Седемте краски на светлината представят седем пътища, през които човешкият ум е вървял в развитието си. Тия седем цвята са седем правила, които умът трябва да прилага за своите постижения. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 60).

Изучавайте цветовете не само като впечатление, но като символ, който ви се изпраща от един разумен свят, да го разгадаете. (ЖИВА РЕЧ - 78).

Като изучавате седемте цвята на спектъра, вие трябва последователно да минавате през тях, да придобивате нещо от свойствата им. Не минете ли през всички цветове на дъгата, вие нищо не сте разбрали от живота. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 264).

Засега пред нас са разкрити главно три цвята: червен, жълт и син. Любовта поддържа червения цвят, Мъдростта - жълтия, а Истината - синия ... Следователно, достатъчно е човек да схване правилно основните тонове на цветовете, за да може правилно да прогресира в своето физическо и духовно развитие. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 164).

Съвременните учени са успели да разложат светлината на седем цвята, които съставят първата гама. От тия седем цвята нагоре има по-високи гами със същите цветове, но по-фини. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 244).

Всеки цвят на спектъра има своя специфична аура, която за обикновеното око е невидима. Под думата „аура” на един цвят разбираме проявата на този цвят във всички негови нюанси, видими и невидими. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 265).

Човек познава само седем цвята на светлината, без да подозира, че му предстои да открие още пет цвята. На Земята човек може да види само 12 цвята на светлината. (ДЕЛАТА БОЖИИ - 8).

Земята е обвита с 12 обръча или сфери, които представят особен род трансформатори на слънчевата енергия. Всеки обръч пречупва светлината по свой специфичен начин. Това показва, че тия 12 обръча не са в едно и също положение. Същевременно всеки обръч е направен от особена материя, много тънка, през която проникват съответните за нея сили. Тия сили пък са свързани с възвишени светове, които работят върху хората, както и върху всички живи същества. Чувствителният човек долавя тия влияния върху себе си. (НИ МЬЖ, НИЖЕНА - 32).

Съвременната наука е дошла до положение да разлага светлината на седем различни цвята или краски, но светлината съдържа в себе си още и 12 течения, от 12 различни извори. Значи, светлината е съставена от 12 вида материя, необходима за създаване на човешките добродетели. За пример, който иска да бъде милосърден, той трябва да извлече от светлината точно тази материя, която е необходима за съграждане на милосърдието. Това може да постигне само онзи, който разбира законите на светлината. (НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА - 32).

Всички по-висши същества знаят какво изпращат чрез червения цвят, чрез белия цвят и т. н. (МОК - ІІІ г. - 20 беседа - 11).

Най-после всички цветове трябва да се съединят в едно, за да образуват светлината. Всички цветове трябва да се слеят в светлината. Така и човек трябва да стане светъл. Човек става светъл само тогава, когато се хармонизират в него всички цветове. (МОК - ІІІ г. - 20 беседа - 11).

Изучавайте светлината със седемте й краски. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 60).

Направете едно просто наблюдение върху себе си само за пет минути, по три пъти на ден - сутрин, преди обяд и вечер, да видите какво влияние ще окажат върху вас всички цветни лъчи на дъгата, като започнете от червения и дойдете до виолетовия. (ЖИВА РЕЧ - 87).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...