Jump to content

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ


Recommended Posts

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ

Съвременната наука в своите изследвания ни дава известна светлина върху силата на слънчевите лъчи, които те упражняват върху растежа на растенията. Правени са опити, например какво влияние има червеният лъч, портокаленият, зеленият, жълтият, синият, белият и другите цветове върху растенията. (ООК - ІІІ г. - 20 беседа - 9).

Правят опити. Ако върху някои растения огряваме с червения цвят, с портокаловия, със зеления и тъй нататък, при кои цветът расте най-добре. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218).

Вие трябва да се наблюдавате, да проучвате въздействието на разните цветове върху вас. (МОК - ІІІ г. - 9 беседа - 160).

Цветовете са храна за хората. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 332).

Всеки един цвят показва какво може да предаде на човека. Да кажем червеният цвят действа възбудително, зеленият - успокоително. Зелените цветове действат на очите органически успокоително, сините цветове действат успокоително на нервната система, на мисълта. Ако мисълта е много разклатена, ти се съмняваш, брожение има, възбуден си, гледай синия цвят. Мисълта ти се успокоява при синия цвят. При зеления цвят, чувствата се успокояват. После, ако вие разбирате червения цвят, можете да образувате една правилна връзка. Ти без червен цвят не може да се проявиш. За да дадеш някому нещо, някой подарък, както трябва, непременно трябва да имаш червен цвят. Той е подбудителна връзка. Ти без червен цвят не може да направиш връзка. Ще дадеш някой подарък, няма да го дадеш както трябва. Хората няма да останат доволни. Ако имаш този червен цвят, ти ще бъдеш доволен. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218).

Всеки цвят има органическо и психическо действие. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 77).

Ако нямаш хубаво разположение, тури пред себе си синия цвят, той внася в себе си енергия и мир, успокоява. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 260).

Светлината, която човек възприема от Слънцето, произвежда седем процеса в човека. Но тези процеси се разбират само от разумните хора. Само те знаят, че светлината е съставена от седем различни цвята: червен, портокален, жълт, зелен, син, тъмносин и виолетов. Всеки цвят е свързан с известен род сили в човешкия организъм. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 332).

Всички цветове трябва да си хармонират помежду си. Всеки цвят си има определено място и определено въздействие върху природата и човека. Например, кога може да се даде предимство на зеления цвят? - Дотогава, докато той подкрепя твоите корени, докато дава стабилност на твоя живот, докато те успокоява, той е на мястото си. Но щом се натрупа повече, отколкото трябва, заражда се злото. (ООК - ІІІ г. - 20 беседа – 10).

Еднообразието в нещата предизвиква еднообразие в цветовете. (ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО - 51).

Всеки ден ще изучавате по един цвят от спектъра. Следете кои цветове през кои часове на деня преобладават. (ЖИВА РЕЧ - 105).

Червеният цвят, за пример, действа върху аурата на човека, прави го активен. Портокаловият цвят действа върху личния живот на човека, прави го голям индивидуалист. Жълтият цвят дава простор и успокояване на ума. Колкото повече навлизате в тъмните цветове, например, тъмносиният, вие усещате тъга, скръб в душата си. Светлите цветове - ясносиният, ясножълтият действат успокоително върху нервната система. Синият цвят е среда за духовния живот на човека. Зеленият цвят регулира магнетичните и електричните течения в човешкия организъм. Той е свързан с растенето. Който иска да расте и здрав да бъде, той трябва да се свързва със зеления цвят. Виолетовият цвят има отношение към волята на човека. (ЖИВА РЕЧ·- 105).

Правете опити с различни цветове, да видите какво е влиянието на всеки цвят поотделно. За пример, първия ден наблюдавайте влиянието на червения цвят, втория ден - на портокаловия цвят и т. н. Същевременно, добре е да проследите влиянието на различните цветове през различните часове на деня: сутрин от 4 ÷ 5, около изгрев Слънце; от 7 ÷ 8, след изгрев Слънце; около обяд, от 11 ÷ 12 и след обяд - от 4 ÷ 5 часа. Добре е за тази цел да си служите със стъклена призма. Такава призма, която разлага слънчевите лъчи, съществува и в човешкия мозък. Който е развил в себе си тази призма, той може да се лекува с нея ... Ако мозъчната призма на някой човек не е развита, той може да се лекува със стъклена. Пък и да е развита донякъде, за предпочитане е да се ползва от стъклена призма, защото мозъчната изисква по-голямо напрежение на мозъка, по-голямо концентриране на мисълта. (ЖИВА РЕЧ·- 75).

Ще каже някой, че не обича червения цвят, друг - зеления и т. н. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ -·106).

Който носи червен цвят, той се нуждае от живот. Червеният цвят символизира живота. Като възприеме достатъчно живот в себе си, човек не се стреми вече към червения цвят. (НОВОТО НАЧАЛО·- 286).

Сърцата на всички висши същества на Любовта са свързани с червения цвят, който те изпращат като струя на Земята. Но за да се домогнеш до съществената сила, която се крие зад този цвят, трябва да го превърнеш 7 пъти, т. е. да го дигнеш в 7 по-високи гами. Да кажем, че имате една картина, намазана с червена боя, и вие сте малко натъжен, доближите се до картината и я пипнете. Как мислите, тази червена боя ще ви придаде ли нещо, ще внесе ли във вас някакъв живот? Не. Вие сте още натъжен, затова взимате един трендафил с розов цвят, помирисвате го, искате да си въздействате с него, но той не ви помага. Дохожда най-после един ваш приятел, който ви обича, и ви казва: „Обични приятелю!” Щом чуете тази дума, вашето скръбно състояние веднага се изменя. Думата „обич” има розов цвят, тя веднага внася един нов елемент във вас. Тази дума, като е минала през душата на вашия приятел, произвежда тия висши трептения на червения цвят, вие го възприемате и си въздействате чрез тях. Трябва да кажеш: „обичам ви”, а не „аз ви обичам”. Думата „аз” придава материален характер на Любовта. (МОК - ІІІ г. - 5 беседа - 72).

Червеният цвят прави хората смели. (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ БОЖИЕ - изд. 1998 г. София - 502).

Ти искаш да спиш. С кой цвят ще заспиш?... С черния цвят можеш да заспиш. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА -·269).

Ако искаш да забравиш някои неща, трябва да туриш черния цвят. Ако искаш да помниш някои работи, трябва да туриш белия цвят. В бялото нещата се помнят, в черното се забравят, в черното нещата се турят на заден план, предметът е далеч от областта на зрението. Само белият цвят ще ги приближи. Когато искаш в духовно отношение да приближиш някои предмет, ти ще повикаш белия цвят, да ти бъде слуга. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 269).

Изучавайте влиянието на цветовете върху очите. (ЖИВА РЕЧ - 75).

Поетът описва едно цвете, защото зад цветето седи нещо разумно. Бялото цвете ни казва: „Бъдете чисти!” Моравото цвете ни казва: „Бъдете силни!” Жълтото цвете ни казва: „Мисли добре, бъди разумен!” Червеното и розовото цвете ни казват: „Употребете любовта!” Човек да има цветя с различни краски в градината си. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - 261).

Ако откъснете един син цвят и го захвърлите, непременно ще изгубите нещо от вярата си. Ако постъпите небрежно с някой жълт цвят, ще изгубите нещо в умствено отношение. Ако смачкате някой червен цвят, животът ви ще се намали. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА - 259).

Добре е в едно тефтерче да си вземете седем копринени конци, които да отговарят на седемте цвята на спектъра и при всяко неразположение да ги поглеждате. Като правите това в продължение на една година, вие ще забележите какво въздействие са оказали тези цветове върху вас. Дали човек съзнава това или не съзнава, обаче Природата лекува с цветовете. Всеки цвят отделно оказва известно въздействие върху човека, но и всички цветове заедно също оказват своето влияние. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ - 106).

Щом изчезнат краските, всяка култура изчезва. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - 24).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...