Jump to content

МИСЛИТЕ, ДУМИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ


Recommended Posts

МИСЛИТЕ, ДУМИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ

Всички велики идеи, възвишени чувства и дела се проявяват при най-изобилна светлина, не външна, но вътрешна. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 78).

Всяка мисъл произвежда особен цвят. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 78).

Има думи, които имат червен цвят, други имат портокален цвят, други имат зелен, жълт, ясносин, тъмносин, виолетов. Думите имат цветове. Ако нямате пари да си купите панделки, намерете думи със съответните цветове. (МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ·- 229).

Следете какви цветове произвеждат изговарянето на думите „Любов”, „Мъдрост”, „Истина” и др. Любовта трябва да произведе червен цвят, Мъдростта - жълт цвят, Истината - син. Ако при изговарянето на тия думи пред вас не изпъкнат техните цветове, това показва, че вие сте изгубили първичния език, на който тия думи са били изговаряни. Всяка дума, при изговарянето, на която не се произвежда съответстващ цвят, не е естествена, не е първична дума. В нея е вложен някакъв чужд елемент, от който тя трябва да се освободи ... Всяка дума, всеки цвят трябва да бъде на своето място. Не са ли на мястото си, те не произвеждат нужния ефект. (ЖИВА РЕЧ·- 88).

Имате едно неразположение, кажете си: любов и благост са две сили. После: любов и благост са две условия. Ако състоянието ви не се е изменило още, кажете си: любов и благост са две качества и т. н. ... Правете и други опити с цветовете, а именно: изговаряйте някои думи и следете на кой цвят съответства всяка от тях. Аз ще ви запитам думата „растене” на кой цвят съответства според вас? - На зеления. - Скръб? - На черния. - Знание? - На жълтия. Жълтият цвят съответства на Мъдростта. Този цвят не съществува в Природата, той е само отражение, досега не се е проявил, ние не го знаем. За в бъдеще може да се прояви. Цвят, който се е проявил, има сила в себе си, той е жив, съзнателен цвят. Като влезеш в неговата аура, с него можеш чудеса да правиш. Жълтият и червеният цвят засега са само маски, не са истинските образи. (МОК·- ІІІ г. -·5 беседа - 71).

Как можем да превърнем цветовете от едно по-нисше в едно по-висше състояние? Как можем да превърнем червения цвят? Вие знаете, че думите „живот” и „любов” имат червен цвят. Имате известно неразположение, раздразнени сте, страстите ви в този случай взимат надмощие. Какво трябва да направите, за да измените вашето състояние? Вие изговаряте думата „любов” няколко пъти, за да превърнете тази нисша енергия в по-висша, но не успявате, положението ви не се подобрява. Първата буква, „Л”, е един клин, който цепи, но не може да трансформира. Тогава вземете любовта в трета степен, в нейното състояние на „благост” и я произнесете няколко пъти. Буквата „Б” поглъща излишната енергия във вас, тя е закон на растене. Тази дума ще трансформира състоянието ви. Тъй че, като произнесете няколко пъти думата „любов” и не ви помогне, произнесете думата „благост” и следете как ще ви се отрази ... Любов и благост са две сили ... Питам ви: вярно ли е, че Любовта придава сила на човека? Напротив, Любовта прави силния човек слаб. Виждащ някой човек дигнал ръка да те убива, но като го посети Любовта, той спуща ръката си надолу и този, силният човек, почва да плаче като дете. Следователно в това отношение Любовта не е сила. Тогава, ако кажа, че любов и благост са две качества на човека, мисълта ми права ли е? ... Сама по себе си не е качество. Значи, по-право е да кажем: любов и благост са две сили? Като произнесем това изречение правилно няколко пъти, веднага развиваш своето сърце и своя ум, които действат хармонично в тебе, ти имаш вече сила. Тия две думи служат на човека да събудят силите му. (МОК·- ІІІ г.·5 беседа - 68).

Коя дума съответства на розовия цвят? Кое предизвиква да се яви външно розовият цвят? - Радостта. (МОК – ІІІ г. – 6 беседа - 91).

Какво правят религиозните хора? Те четат Библията, Евангелието, без да разбират дълбокия им смисъл. Те не могат да възприемат цветовете на думите, които четат. Щом не възприемат цветовете им, думите остават неразбрани. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 227).

Поет, в сърцето, на когото гори свещеният огън, ще пише поезии с бял цвят, с цвета на светлината. Защо няма да пише с червен цвят? Защото червеният цвят е на животните. Защо няма да пише със зелен цвят? Защото зеленият цвят символизира материализма. Защо няма да пише с портокален цвят? Защото портокаленият цвят символизира индивидуализма. Защо няма да пише със син цвят? Синият цвят е на Луната; той действа върху въображението. Поетите гледат все нагоре, към небето ... Значи истинският поет трябва да пише с цвета на светлината. (НЕРА3РЕШЕНОТО - 184).

Питаха ме за цвета на търпението. Цветът е черен и светъл: черният е отвън, а светлият - отвътре. Това показва, че сте в нормално състояние, разбирате нещата. Черният цвят означава почивка събиране навътре. Като влезе в черния цвят, човек се прибира в себе си и се приготвя за работа. А като излезе навън, човек започва да работи, да твори. Като казвам, че трябва да бъдем търпеливи, това значи да разбираме свойствата на цветовете или силите, които работят чрез тях. Ако не можеш да примириш черния цвят със светлината, ти не разбираш вътрешния смисъл на живота. Под „черен цвят” разбирам, че отвън няма условия за работа, но отвътре ... Ето защо, когато злото е отвън, а доброто отвътре, ние изучаваме закона на търпението. Това е естественото положение. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА - 124).

Краската на Любовта е розова. Краската на висшата Любов е светлосиня. Краската на Божествената Любов е Бялата Светлина. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - 71).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...