Jump to content

ЛЕКУВАНЕ С ЦВЕТОВЕ


Recommended Posts

ЛЕКУВАНЕ С ЦВЕТОВЕ

Зад всеки цвят седи една разумна сила в Природата. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - 127).

Разните цветове са свързани с разните състояния на човека. Когато човек е активен, тази активност иде от червения цвят. То е негативната страна на една сила. Червеният цвят е етикет на активността на живота. Ако държиш в ума си червения цвят, ще привлечеш онази сила в Природата, която ще ти придаде активност. Той е средата, през която енергията минава. Ако не държиш тази енергия в ума си, тази жизнена енергия не влиза в човека. Или по някой път, да кажем, се е набрала някоя анормална енергия в тебе, ти си раздразнен. За да премахнеш туй чувство на раздразнение, трябва да държиш в ума си синия цвят, той ще ти даде успокояване. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 56).

Дали страдаш от недоимък или от излишък на светлина в организма си, ти си изложен на неправилни прояви - физични или психични. (СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА - 14).

Изобщо, колкото една краска е с по-светъл цвят, толкова има по-голямо и по-добро духовно влияние. Има краски електрически и магнетични. Например, червен, жълт, ясносин и виолетов, биха могли да бъдат електрични, а портокаления, зеленият, тъмносиният - магнетични. Успокоителни цветове са ясносиният, ясно зеленият и ясно жълтият. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - 261).

Ако човек би имал онази положителна наука, да разбира, за пример, от цветовете и тяхното приложение, той би направил чудеса с тях. Ако прекара червения цвят върху умрял човек, той ще го съживи. Ако прекара червения цвят върху един прост човек, той ще стане учен. (ЦЕННОТО И3 КНИГАТА НА ВЕГИКИЯ ЖИВОТ - 331).

Вие можете да се лекувате с цветовете. (МОК - ІІІ г. - 6 беседа - 90).

Човек може да се ползва не само от цветовете на спектъра, но и от неговите светлинни лъчи. (ЖИВА РЕЧ - 76).

Хората могат да се ползват от цветните лъчи за лекуване. За да дойде до известни резултати, човек трябва да прави много опити. Направи ли само един опит, той лесно може да изпадне в съмнение. Когато се лекува, човек трябва да е уверен в метода, който прилага. Само по този начин той може да очаква положителни резултати. (ЖИВА РЕЧ - 79).

Лекуването с цветни лъчи е един от най-евтините. (ЖИВА РЕЧ - 79).

Коя е причината за болестите? - Отсъствието на известен цвят в човека. Ако му липсва червения цвят на Любовта, жълтия цвят на Мъдростта или синия цвят на Истината, той непременно ще боледува. Ето защо, за да не боледувате, трябва да внесете тези цветове, както в организма си, така и в своята психика, т. е. в чувствения и в умствения си живот. (ВЕЧНОТО БЛАГО·- 245).

- Болен съм. - Болестта ти се дължи на недоимък от светлина в организма ти. - Как ще оздравея? - Като приемеш необходимата светлина в себе си. Всяка болест се лекува със светлина: червена, синя, жълта, портокалена, виолетова - според болестта се избира и светлината. (СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА·- 14).

Днес в медицината се употребява лекуване с краски - т. наречената хромотерапия. Обаче, тук важи един окултен закон, че при лекуване умствените краски действат по-силно от физическите. Човек може да се лекува с краски по-добре като си ги представя умствено, отколкото физическите краски. Например, ще облива умствено цялото си тяло или болния орган със сноп лъчи от дадена краска. С мисълта си човек действително създава мисъл-форма със съответната краска и тя действа по-силно, понеже има по-къси вълни. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША·- 261).

Добре е за тази цел (разлагане на светлината) да си служите със стъклена призма. Такава призма, която разлага слънчевите лъчи, съществува и в човешкия мозък. Който е развил в себе си тази призма, той може да се лекува с нея ... Ако мозъчната призма на някой човек не е развита, той може да се лекува със стъклена. Пък и да е развита донякъде, за предпочитане е да се ползва от стъклената призма, защото мозъчната изисква по-голямо напрежение на мозъка, по-голяма концентриране на мисълта. Който не разбира законите, при които може да си служи с тази призма, той ще се почувства зле. - Защо? - Защото само в някои мозъчни центрове нахлува повече кръв, а в други - не става никаква промяна. Това нееднакво разпределение на кръв в мозъчните центрове се отразява болезнено върху целия организъм. (ЖИВА РЕЧ - 75).

Много лекари лекуват и подмладяват хората чрез слънчевите лъчи. Ето как може да се лекува човек със слънчевите лъчи. Той трябва да си купи една призма, дълга около половин метър и широка 20 сантиметра, да я тури в стаята си и да концентрира вниманието си на един или друг от слънчевите лъчи според болестта, която има. Ако страда от неврастения, той трябва да насочи погледа си към червената светлина на спектъра. Няма да се минат и 10 деня и той ще се почувствува по-добре. Ако стомахът му е разстроен, той ще изтегли зелените лъчи на светлината. Ако е разстроена нервната му система, той трябва да изтегли сините лъчи на светлината. Колко струва такава една призма? И 1000 лева да струва, поне ще имате един сигурен лекар в дома си.

Вие можете, ако имате пари, да викате и лекари за консулт, като ги питате, какво трябва да правите. Ако сте анемичен, лекарят ще ви каже да пиете железни капки. И това е добро, но за мене желязото може да се замести с червения цвят на светлината. Всички елементи, които лекарите препоръчват на болните, се съдържат в цветовете на спектъра. Значи, цветовете на светлината могат да лекуват всички болести. (ПОСТИЖИМОТО - Ако имате любов).

Ще закачите призмата на светло. Ще отделите необходимия ви цвят, ще изговаряте стихове, съответстващи на този цвят, който ви трябва. Стиховете са от книжката „Заветът на цветните лъчи”. Този метод лекуване с цветове - е евтин, ефикасен и приятен. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ том - 127).

Като попадне в червения цвят на живата светлина, човек става активен. Тя е носителка на живота. Докато е под влиянието на тази светлина, той се радва на здраве и живот. Щом светлината го напусне, той започва да боледува и губи силата си. Колкото повече се намалява влиянието на червения цвят в човека, толкова повече се увеличават болестите в него. (ВЕЧНОТО БЛАГО·÷ 226).

Който е болен, да тури кърпа или шал, червен като пламък. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 260).

Кажеш ли на болния една дума, която съдържа червения цвят, той ще оздравее. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 226).

Червената краска означава живот и нека я носи онзи, който е анемичен. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 260).

Червеният цвят действа на сърцето. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 260).

Ако сърцето боледува, хармонизирайте се с червените лъчи на светлината, внесете червения цвят в себе си. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - 127).

Жълтият цвят на светлината оказва влияние върху човешкия ум. Намаляването на този цвят предизвиква тъмнина в ума, неразбиране на нещата и противоречия ... Без жълтия цвят човек не може да бъде умен. Кажеш ли на глупавия дума, която съдържа жълтия цвят, той ще поумнее. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 226).

Ако мислите са дисхармонични, трябва жълтия цвят да проникне у вас. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - 127).

Всеки един цвят показва какво може да предаде на човека. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218).

Червеният цвят действа възбудително. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218).

Зеленият цвят действа успокоително. Зелените цветове действат на очите органически, успокоително ... При зеления цвят, чувствата се успокояват. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218).

Ако черният дроб е разстроен, ще възприемете яснозеления цвят. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - 127).

Ако мисълта е много разклатена, ти се съмняваш, брожение има, възбуден си, гледай синия цвят. Мисълта ти се успокоява при синия цвят ... Сините цветове действат успокоително на нервната система, на мисълта. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218).

Имате едно неразположение, кажете си: любов и благост са две сили. После: любов и благост са две условия. Ако състоянието ви не се е изменило още: кажете си: любов и благост са две качества. (МОК - ІІІ г. 5 лекция).

Често чувате да се говори, че трябва да живеете добре, да бъдете умни, да вярвате в Бога, но нито животът ви става по-добър, нито разумността ви се увеличава, нито ставате вярващи. - Защо нищо не постигате? - Защото думите, които изговаряте, не съдържат съответните цветове. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 226).

Когато страдате от главоболие, очеболие, ревматизъм или друга някаква болест, правете опити с цветните лъчи, да видите как ще се отразят върху организма ви. (ЖИВА РЕЧ - 79).

Човек може да приема тези лъчи от Слънцето. Първоначално той ще си служи със стъклена призма. С помощта на тази призма, човек може да получи слънчевия спектър на стената. Като получи спектъра, той трябва да съсредоточи вниманието си към синия цвят и да се опита да го възприеме в себе си. След това, нека затвори очите си, да види може ли същият цвят да се отпечата в мозъка му. Като прави тези упражнения, той ще може, когато пожелае, да произведе синия, жълтия или кой и да е цвят в мозъка си и да се лекува. Когато правите тези опити, в първо време ще настане в съзнанието ви голяма тъмнина. След известно време, върху мозъка ви, като върху екран, ще блесне малка светлинка, както се зазорява на хоризонта. Тази светлина постепенно ще се увеличава, докато се засили толкова, че може да лекува. Правете тези опити по няколко пъти на ден, докато придобиете резултат. Вие можете да използвате цветните лъчи направо от Слънцето, но трябва да знаете под какъв ъгъл да отправяте погледа си. Започнете ли да гледате направо в Слънцето, вие ще възприемете такива лъчи, които ще ви се отразят вредно. Когато слънчевата светлина е силна, вие трябва да я приемете през клепачите си. Тогава тя става приятна и действа лековито върху човека. Най-лековити са слънчевите лъчи сутрин от 8 до 9 часа. Към обяд лъчите са много силни и не действат добре върху човешкия организъм. (ЖИВА РЕЧ·- 83).

Ранните слънчеви лъчи действат особено добре върху анемични хора. (ЖИВА РЕЧ - 84).

Работете с цветовете, с различните краски, като методи за лекуване и за набавяне на онези енергии, които липсват в организма ви. Всички хора не се нуждаят от един и същ род енергии, затова именно всички не обичат един и същ цвят. Ако нямате предмети, които да ви свързват с различните цветове, работете мислено, като изговаряте такива думи, които ще събудят у вас съответни цветове. За пример, ако кажете думата „син”, веднага си представяте или тъмносин, или ясносин цвят. Първият е цвят на долина, затова ви сваля ниско, в долината на живота. Ясносиният цвят ви напомня небе, височина, затова издига мисълта ви високо, на някой планински връх. Също така и другите цветове произвеждат различни състояния в човешката мисъл. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 205).

Изобщо, добре е човек да отправя сини, жълти или портокалови лъчи към онези органи на тялото си, в които чувства излишна енергия. Понякога на някои места в организма на човека става известно подпушване, което създава анормални състояния. Той трябва да облива тялото си със сини и жълти лъчи на светлината. (ЖИВА РЕЧ - 83).

Когато се разболее, човек постепенно губи червения цвят на лицето си, което показва отсъствие на здраве. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 61).

Кажеш ли на болния една дума, която съдържа червения цвят, той ще оздравее. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 226).

Ако вашият ум е слаб, ще възприемете сините вибрации на светлината. (ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЖИВОТА - 4).

Когато вашата нервна система или когато вашият ум или вашето сърце почнат да обедняват, представяйте си едновременно следните три цвята: розов, жълт и зелен. Като се съединят тия три цвята, правят едно съединение, което предразполага човека да се чувства като самостоятелен индивид. И тогава той казва: „Сега аз мога да направя всичко.” (МОК - ІІІ г. - 6 беседа - 90).

Учете се сами да се лекувате. Който е развил чрезмерна чувствителност в себе си или страда от неврастения, нека използва синия цвят на светлината. Всяка сутрин да прави обливания със сините лъчи на светлината, върху главата, гърдите и стомаха си. (ЖИВА РЕЧ - 83).

Светлите цветове - ясносиният, ясножълтият действат успокоително върху нервната система. (ЖИВА РЕЧ - 106).

Всяка краска на цветята има различно съдържание ... Цветята крият в себе си лечебна сила. Добре е малокръвните да отглеждат червени цветя. Червеният цвят съдържа магнетична сила, която тонира нервната система на човека. Ако някой е обезверен и обезсърчен, да се заеме с отглеждане на сини цветя. Синият цвят ще му предаде излишната си енергия, и вярата му незабелязано ще се усили. (НОВИЯТ ЧОВЕК - 231).

Страхът се лекува само чрез жълтия цвят. (МОК - ІІІ г. - 6 лекция - 90).

Когато страхът се проявява силно в някого, добре е той да възприема портокаловия цвят, като средство за балансиране на силите; с него той може да се лекува. Ако се страхувате вечер, денем гледайте да асимилирате портокаловите лъчи от Слънцето, и тогава страхът ще стане нормален, ще се превърне на благоразумие. (ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЖИВОТА·- 4).

Гневът с какво се лекува? - С розовия цвят. Това показва, че тъмночервеният цвят трябва да се превърне в розов или син. Мислете за тия цветове. Тия вибрации ще предизвикат у вас едно успокояване и вие ще почнете да мислите, да разсъждавате. (МОК -·ІІІ г. - 6 лекция - 90).

Когато човек се влюби, започва да мисли. Значи, след розовия цвят иде жълтият. Розовият и жълтият цвят си хармонират. (МОК - ІІІ г. - 6 лекция - 90).

Ако вашият ум е слаб, ще възприемете сините вибрации на светлината. (ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЖИВОТА - 4).

Когато лицето или тялото на човека пожълтява, това показва, че умствената му енергия се е отбила от своя път и е слязла на физическия свят. Следователно, умът на човека трябва да зрее, да пожълтява, а не тялото му. Тялото не се нуждае от жълт цвят. (ЖИВА РЕЧ - 88).

Ако гърлото ви боли, вие можете да отправите към него портокаловия цвят. След известно време вие ще почувствате поне малко подобряване. (ЖИВА РЕЧ - 76).

Ето как се лекува кашлицата: веднага пратете в дробовете си светлина. В гърлото пратете портокалените лъчи, после сините, зелените ... По този начин ще се ускори лекуването. (OOK - II г. – 25 беседа - 8).

Розовият и жълтият цвят си хармонират. Когато вие искате да излекувате известен недъг от себе си, прекарайте тия два цвята през ума си и те ще произведат един малък благоприятен резултат. (МОК - ІІІ г. - 6 беседа - 90).

Някои лекари са дошли до лекуване чрез цветовете. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 78).

И тъй, преди да е заболял още, човек може да се лекува с цветните лъчи. (ЖИВА РЕЧ - 77).

Всеки човек е фабрикант, който изработва в себе си червени или жълти платове. Който върви по мъжка линия, той се нуждае от червени платове. Който върви по женска линия, той се нуждае от жълти платове. Значи, отношенията между хората имат за цел да стане правилна обмяна между стоката, която те изработват ... Онези, които вървят по мъжка линия, изработват в себе си жълтия цвят. Онези, които вървят по женска линия, изработват червения цвят. Когато казваме, че никой не живее за себе си, имаме предвид, че човек не трябва да се задоволява с това, което той сам е изработил. Той непременно трябва да влезе в отношение с онези хора, които изработват цвят, противоположен на неговия. Да остане човек сам в живота си, със своя цвят, това значи да бъде семе, паднало на пътя, между тръните, или на камък ... (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА - 119).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...