Jump to content

VIII. 21 упражнения от Учителя предадени от Пеню Ганев


Dela

Recommended Posts

VIII. 21 упражнения от Учителя предадени от Пеню Ганев

1.

Изходно положение (И. П.): Изправен стоеж, краката и ръцете прибрани до тялото.

Ход на движенията:

- Крачка напред с десния крак, прибиране на левия крак към десния, изнасяне леко ръцете напред и нагоре под ъгъл 45 градуса.

- Крачка напред с левия крак и сваляне на ръцете до изходното положение, прибиране на десния крак към левия, изнасяне на ръцете леко напред и нагоре.

Повтаря се 6 пъти напред, 6 пъти назад и 3 пъти напред.

2.

И. П.: Изправен стоеж, краката и ръцете прибрани до тялото.

Ход на движенията:

Същото както при упражнение 1,, но с приклякане и силен удар с ръцете нагоре и напред. Изтласкването на ръцете става с повдигане на пръсти. Същият начин на повторение както при упражнение 1.

3. Късай-хвърляй

И.П.: Тялото изправено, краката прибрани, ръцете пред гърдите в хоризонтално положение, свити в лактите, пръстите свити в юмрук.

Ход на движенията:

- Десният крак се изнася надясно с леко приклякване на левия и едновременно с това ръцете се изнасят встрани, като пръстите се разтварят и се издишва. Движението на ръцете изразява късане и хвърляне.

- Прибиране на ръцете и краката в изходно положение - вдишване.

- Същите движения се повтарят, като се започва с изнасяне на левия крак.

Упражнението се прави 21 пъти, като всяко изнасяне на крака се брои за един път.

4. Балсам за коленете

И.П.: Тялото изправено, краката прибрани, ръцете встрани, малко напред и нагоре.

Ход на движенията:

- Клякане и изправяне.

При клякането се издишва, а при изправянето се вдишва. След изправянето леко се задържа, за да се поеме достатъчно въздух. Положението на тялото е вертикално.

Повтаря се 21 пъти.

5.

а) Приемане на Божиите блага.

И.П.: Тялото изправено, ръцете и краката прибрани.

Ход на движенията:

Въртене на ръцете отзад нагоре, напред и надолу в пълен кръг, 21 пъти.

б) Раздаване на Божиите блага:

И.П.: Същото както при а).

Ход на движенията:

- Същото упражнение както а), но ръцете се въртят в обратна посока: пълен кръг отпред нагоре, назад и надолу, 21 пъти.

При издигане на ръцете нагоре да се чувства устрем.

6. Упражнение за кръста

И.П.: Тялото изправено, краката леко разтворени, ръцете на кръста.

Ход на движенията:

- въртене на тялото от кръста нагоре кръгообразно - 3 пъти отляво надясно - т. е. в посока на часовниковата стрелка, и 3 пъти отдясно наляво - по посока обратна на часовниковата стрелка.

7. Обтягане

И.П.: Тялото изправено, краката и ръцете прибрани.

Ход на движенията:

- Крачка напред с десния крак, при което кракът леко се прегъва, а левият крак е изпънат. Дясната ръка се изнася напред под ъгъл 45 градуса, а лявата - назад под същия ъгъл. Тялото се обтяга максимално напред, като тежестта пада върху десния крак, а левият крак леко се отлепя от земята.

С това завършва първата част на цикъла.

- Изнасяне на левия крак напред, сгъване на десния крак. Тялото се изнася назад и максимално се изпъва. Ръцете са свободно отпуснати надолу. Тежестта на тялото пада върху левия крак.

С това завършва втората част на цикъла.

Този цикъл на упражнението се повтаря 3 пъти, като всеки път се започва с различен крак.

8. Упражнение за дишане

И.П.: Тялото изправено, краката и ръцете прибрани.

Ход на движенията:

- Изнасяне на десния крак напред и нагоре до прегъването му под прав ъгъл. Едновременно с това - издигане на двете ръце, с длани надолу, допрени до тялото и прегьнати под прав ъгъл а китките, до височината на гърдите. Лактите се изнасят навън и назад, като се поема дълбоко въздух.

- Силно издишване, като ръцете, пак с длани надолу, с тласък се свалят надолу до изходното положение. Десният крак стъпва на земята.

Същото се повтаря и с изнасяне на левия крак. Прави се 12 пъти.

9. Магнетично упражнение за пълно отпускане на тялото

И.П.: Тялото изправено, ръцете и краката прибрани.

Ход на движенията:

- Крачка напред с десния крак и едновременно с това - люлейно движение напред и назад с тялото, като то е напълно отпуснато. Ръцете са отпуснати и се люлеят с тялото.

Това се прави 4 пъти, а на 5-ия път левият крак и ръцете се изнасят напред свободно под ъгъл 45 градуса.

Упражнението се прави с плавно люлеене на тялото напред и назад, на пръсти, с леко прегъване на коленете, като тежестта на тялото се пренася последователно ту на десния, ту на левия крак. Ръцете, отпуснати, следват движенията на тялото.

10. Мигновена смяна на краката

И.П.: Тялото изправено, ръцете на кръста, десният крак изнесен встрани. Играе се на пръсти.

Ход на движенията:

- Мигновена смяна на положението на краката, като се стъпва на десния, а левият крак се изнася с леко подскачане.

- Мигновена смяна на положението на краката, като се стъпва на левия, а десният крак отива на изходното положение и т. н.

Повтаря се общо 21 пъти, след което кракът се прибира и ръцете се отпускат.

11. Мигновено подскачане и разтваряне на краката и ръцете

И.П.: Тялото изправено, ръцете на кръста, краката прибрани.

Ход на движенията:

- Мигновено подскачане и разтваряне на краката встрани. Едновременно с това и ръцете се изнасят встрани.

Прибиране на ръцете и краката в изходното положение.

Повтаря се 21 пъти.

Упражнението се прави на пръсти и наподобява подскачането на гумена топка.

12. 6 наляво, 6 надясно

И.П.: Тялото изправено, краката прибрани, ръцете пред гърди, свити в лактите, с длани обърнати надолу.

Ход на движенията:

- Крачка встрани с левия крак и едновременно с това - разтваряне на ръцете.

- Десният крак се прибира до левия, а ръцете се свиват в лактите пред гърдите.

Тези движения се правят 6 пъти наляво, 6 пъти надясно и 3 пъти наляво.

Упражнението се прави плавно, ръцете се опъват хоризонтално встрани.

13. Величествено упражнение

И.П.: Изправен стоеж, краката прибрани, ръцете под ъгъл 60 градуса насочени вдясно нагоре. Погледът следва движението на ръцете.

Ход на движенията:

- Люлейно движение на тялото и ръцете едновременно отдясно наляво с леко приклякване и привеждане на тялото напред. Движението е плавно, много бавно и величествено.

Люлейнсто движение се повтаря 4 пъти (по 2 пъти във всяка посока). На 5-ия път става обръщане на тялото на 180 градуса върху левия крак с леко приклякване и замах на ръцете, като те описват широка дъга и се връщат в изходното положение.

Упражнението се повтаря 6 пъти и се завършва с лице напред.

14. Кърши-снага

И.П.: Тялото изправено, краката леко разтворени, ръцете на кръста с пръсти напред.

Ход на движенията:

- Подскачайки, изнасяме дъгообразно десния крак половин крачка напред и стъпваме върху него, като едновременно левият отива встрани и, без да се задържа в това положение, веднага прави на свой ред дъгообразна половин крачка напред - стъпваме върху него; същевременно десният отива встрани.

- Тялото силно се кърши в кръста наляво и надясно в такт с подскачането. При това подскачане от крак на крак се получава едно движение напред; след това се връщаме назад и така движенията напред и назад се сменят последователно няколко пъти.

- Към края на упражнението движенията стават колкото се може по-бързи.

15. Упражнение за здравината на стомаха

И.П.: Тялото изправено, краката и ръцете прибрани.

Ход на движенията:

- Ръцете се вдигат успоредно нагоре, като се поема дълбоко въздух.

- Сваляне на ръцете надолу и едновременно прегъване на тялото в кръста и пълно издишване. Пръстите на ръцете докосват пръстите на краката без прегъване в коленете.

Повтаря се З пъти.

16. Упражнение за здравината на гърдите

И.П.: Тялото изправено, краката и ръцете прибрани.

Ход на движенията:

- Ръцете се изнасят напред с длани надолу, после встрани хоризонтално, като се вдишва дълбоко.

- Ръцете се връщат напред и се свалят надолу - издишва се. пражнението се прави 3 пъти.

17. Упражнение за долната част на симпатичната нервна система.

И.П.: Тялото изправено, краката разтворени, ръцете с длани една срещу друга, така че лактите леко да са долепени до главата.

Ход на движенията:

- Правят се кръгообразни движение на тялото от кръста нагоре: 3 кръга в посока, обратна на движението на часовниковата стрелка и 3 кръга по посока на часовниковата стрелка.

18. Упражнение за горната част на симпатичната нервна система

И.П.: Тялото изправено, ръцете прибрани, краката леко разтворени.

Ход на движенията:

- Ръцете с длани надолу се изнасят хоризонтално встрани, обръщат се с длани нагоре и се вдишва дълбоко.

- Свиване на ръцете в лактите и докосване на раменете с пръстите, като едновременно се издишва.

- Ръцете се връщат встрани с длани нагоре, обръщат се с дланите надолу и заедно с това се вдишва.

- Ръцете се прибират към тялото и се издишва. Упражнението се повтаря 3 пъти.

19. Упражнение за равновесие на нервната система

И.П.: Тялото изправено, ръцете и краката прибрани.

Ход на движенията:

- Десният крак опънат се вдига до хоризонтално положение напред. Едновременно с това дясната ръка описва дъгообразно движение назад, нагоре и напред и докосва с пръстите си пръстите на десния крак.

- Изнасяне на същия крак назад, опънат колкото може повече, като се свива в коляното. Едновременно с това се прави кръгов замах нагоре и назад с дясната ръка, пръстите на ръката докосват петата.

Същото се прави и с левия крак.

Упражнението се прави общо 6 пъте (3 пъти с десния крак и 3 пъти с левия крак).

20. Упражнение за кръвообращението на главния мозък

И.П.: Тяпато изправено, краката прибрани, ръцете изнесени хоризонтално надясно, с длани обърнати надолу, главата обърната наляво.

Ход на движенията:

- Ръцете със замах се придвижват наляво, като описват хоризонтален полукръг, а главата се придвижва в обратна посока.

- Ръцете със замах се придвижват надясно, като описват хоризонтален полукръг, а главата се придвижва в обратна посока.

Изпълнява се общо 12 пъти (6 пъти наляво и 6 пъти надясно).

21. Упражнение за малкия мозък

И.П.: Тялото изправено, краката прибрани, ръцете прибрани.

Ход на движенията:

- Приклякване, навеждане на тялото, ръцете надолу, пръстите се допират, сякаш загребват

нещо.

- Изправяне на тялото, като с ръцете се загребва отдолу нагоре и те се издигат плавно напред и нагоре, стигат над главата, като се спират отзад на тила, при малкия мозък. След това ръцете се спускат надолу, преминавайки пред тялото.

При приклякването колената малко се раздалечават. При въртене на ръцете да се получават хубави кръгове.

Едновременно с движенията се изговаря формулата:

„Благодаря Ти, Господи, за магнетичната сила, която приемам от земята и я изпращам към малкия си мозък, за да трансформира всички мои отрицателни мисли, чувства и желания."

Упражнението се прави 3 пъти.

Накрая, след упражненията, се завършва с формулата:

„Ние сме в хармония с живата природа. Нека Божието благословение да протече през

нас."

При изказване на думите „Ние сме в хармония с живата природа" ръцете се издигат встрани нагоре над главата с изправени нагоре пръсти и обърнати една към друга длани, върховете на пръстите се допират.

При думите „Нека Божието благословение да протече през нас" се прави „обливане" на тялото с ръцете - ръцете леко докосват главата, после се свалят плавно надолу, като минават през главата, раменете и гърдите до изходното положение.

Забележка: Движенията при последната формула са същите както тези от Паневритмията при формулата „Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца!"

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...