Jump to content

VI. БЯЛАТА И ЧЕРНАТА ЛОЖИ НА ИЗГРЕВА И ПЪРВОТО ИЗДАДЕНО ТОМЧЕ ПО ОРИГИНАЛИТЕ НА СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ


Dela

Recommended Posts

VI. БЯЛАТА И ЧЕРНАТА ЛОЖИ НА ИЗГРЕВА И ПЪРВОТО ИЗДАДЕНО ТОМЧЕ ПО ОРИГИНАЛИТЕ НА СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

1. Още през 1994 г. бях предал на Веселина Маркова-Руменин от Айтос, която живееше и работеше в София, две годишнини от Утринни Слова 1933-1934 и 1938-1939, за да ги подготви за печат. Две години тя работи едното томче, имаше си коректор, четяха, проверяваха и непрекъснато нещо ставаше и не беше готова, за да ми предаде материала за печат. Трябваше да го предаде на мен, защото аз й бях предал тази годишнина и аз бях този, който движеше тази Програма за отпечатването на Словото на Учителя по оригинал. Тази Програма беше вече образувана в Невидимия свят, имаше си вече ръководство отгоре и ръководител долу, който бях аз. Ами как така? Ей така - Ръководител на Небето и ръководител на Земята. Доказателства? Издадох 59 тома.

2. Но Духът на Заблуждението не спеше, а работеше усърдно. Така Веселина Маркова, без да ме пита, взема решение и го предава на онези, на издателство „Бяло Братство", за да го отпечатат. Не ме пита. Взе си самостоятелно решение. Някой я изкомандва отвътре и тя им предаде материала. Така ме излъга и измами. А аз имах друг план за издаване. Аз разбрах, че с тези хора, които ме отхвърлиха не може да се работи. Но тук ме изиграха по всички правила. Но ще кажете, че това е Слово на Учителя Дънов. Точно затова аз го съхранявах 30 години, за него бе създадена програма горе на Небето и долу на Земята. Изиграха ме.

3. Аз се карах с нея. Тя се чудеше, че аз имам право на мнение. А аз имах право на решения и никой друг. Но това тя не го разбираше, защото беше закачена по вътрешната верига за онези, другите. И така научавам, че онези решили да сложат цветна корица на томчето. Направо подскочих. Та те не знаеха нищо за цветовете. Та програмата, която бе създадена от Небето и на Земята, имаше план в какъв цвят да бъдат издавани. Но те не знаеха това. И нямаше откъде да узнаят. Те не знаеха нищо. И сега не знаят.

4. Аз се намесих. Потърсих среща с издателите. Срещнахме се и ме заведоха в една квартира. Там беше Стефан Кирлашев и Матей Тошков, Показаха ми три варианта за цветна корица. Аз избрах един - изгряващо слънце над планината, това отговаряше на „Утринни Слова" - беседи, държани в 5 часа, неделя сутрин от Учителя Дънов. Понеже те нищо не знаеха за цветовете и как да бъде в „Утринни Слова", то аз се намесих. Слънцето бе поставено в оранжев цвят, а на планината бяха поставени надписът: „Утринни Слова" в оранжев цвят. Корицата трябваше да бъде във виолетов цвят. Така че на корицата трябваше да присъствува слънцето в оранжев цвят, заедно с надписа на „Утринни Слова" в оранжев цвят, а корицата да бъде във виолетов цвят. А заглавието на томчето в бял цвят отдолу, Трябваше да им обяснявам защо и как. Те бяха млади мъже и смятаха, че знаят много и всичко, и искаха да командват. Казах им, че материалът им е предаден без мое съгласие. И че това е кражба. Усмихваха ми се подигравателно. Аз трябваше да ги изтърпя, защото оригиналите бяха у тях, а пък аз бях изигран. Изтърпях ги. Аз си продължих по моя път.

5. Според Програмата за издаването на оригиналното Слово, която бе спусната от Небето в моето съзнание, беше ми предадена и една таблица, в която бе обозначена в какъв цвят да бъдат отделните томчета. Ще я публикувам. Но сега, понеже „Утринни Слова" са държани в неделя, в 5 часа сутринта, а денят неделя се управлява от Слънцето, където преобладава тонът „ре" и цветът „портокал-оранж", то трябваше да се направи връзка между виолетовия цвят и портокалено-оранжевия цвят. Това ще го обясним подробно, когато говорим за това как са поставени цветовете на кориците. Освен това в неделя също имаме беседа от 10 часа. И така за неделната беседа от 10 часа останаха кориците да бъдат с портокал-оранж и бели букви на заглавията. Така и се отпечатваха.

6. А за „Утринни Слова" понеже беше в 5 часа сутринта в неделя, то включих виолетовия цвят, който важи за събота и който е под влиянието на планетата Сатурн. И да се направи връзка с неделя, то оставих слънцето с портокал-оранж, заедно с думите „Утринни Слова", а корицата - във виолетов цвят. А заглавията трябваше да бъдат с бял цвят. Така че се получаваше: съвпад Слънце със Сатурн на корицата. Казах им да внимават, че този аспект е много разрушителен за хората, които си служат с лъжата и измамата. Клатеха глава, че разбират. А идеята за корицата на изгряващо слънце бе на Елена Николова. Тя не присъствува на срещата, защото се беше вече подписала срещу мен в „Отворено писмо". Виж „Изгревът" том IV, стр. 622 ^ 624. Така че се разделихме със съвпада на Слънце със Сатурн. Страшен съвпад се оказа. Разруши всичко. И помете, измете всичко, което бе свързано с лъжата и измамата.

7. В следващия етап Веселина Маркова бива елеминирана и изгонена от Матей Тошков, който странира материала и го подготвя за печат. Редно бе да участвува и Веселина, нали тя е набирала материала. Но понеже ме изигра и излъга, то и нея я излъгьха и изгониха. Бурни развития на събитията при издаването на първото томче. Ако беше материалът предаден на мен, то аз имах решение за него и целият процес щеше да тръгне в истинската си насока. Но ме изиграха. Излъгаха ме. Обади ми се Стефан Кирлашев и ми съобщава, че Матей искал да промени корицата, но той се намесил да не нарушава споразумението с мене. Та Веселина плачеше пред мен, че са я изгонили, унижили и при това всичко тя е подготвила, набрала е материала и два пъти го е проверявала с коректор. Плачеше, че била изгонена, излъгана и измамена. Та лъжата тръгна от нея! И какво стана ли? Ще чуете голямата развръзка с това томче.

8. Излиза първото томче. Отивам аз случайно на ул. „Граф Игнатиев" № 28, където имаше офис Елена Николова и Стефан Кирлашев. И какво виждам - томчето е излязло, а те крият от мен и не са ми съобщили. Изненадаха се и се смутиха. Значи искаха да ме изолират изобщо от всичко, все едно, че аз съм нищо и че мене ме няма. Но мене ме имаше. Платих си томчето. Не го взех без пари. Бях крайно изненадан от тази развръзка. Отивам у дома и започвам да го разглеждам.

9. Корицата бе отпечатана така, както аз я уточних, по цвят и печат. Отзад на корицата им казах да отбележат заглавията на цялата поредица „Утринни Слова". Аз я бях подготвил и им я предадох. Трябваше да има всичко на списък, което е излязло досега с датите на издаването, а новите томчета да бъдат с „Bold" - със задебелени букви, за да се виждат. Така се разрешаваше един много важен въпрос - всеки да сверява какво е излязло досега и какво излиза отпечат. Но това бе мое решение, а не на някой друг.

10. А решението на онзи другия се вижда веднага от прочита на заглавието. То бе заменено с друго. Заглавието в оригинала беше „Новото разбиране за връзката в живота", а тук бе сложено друго заглавие от Веселина Маркова - „Ново разбиране за времето". Питам я: „Кой ти дава право да променяш заглавието?" - „Ама тук се говори за времето." Отварям няколко страници и намирам необходимия пасаж на стр. 8, на 23 ред отгоре и чета: „Христос дойде на Земята да направи една връзка, да даде едно разбиране как трябва да живеят по Бога". Ето откъде иде заглавието на беседата, която са поставили стенографките. Учителят им е наредил да търсят Божественият принцип във всяка една беседа и него да слагат за заглавие. Но това Веселина Маркова не знаеше. Но онзи, който трябваше да промени заглавието, знаеше много добре, че трябва да го промени, И го промени и така бе отпечатано. Това го описах в „Изгревът" том IX, стр. 832, точките 5, 6, 7.

11. Аз бях им казал какво да пишат на онази страница, където трябваше да се отбележат имената на трите стенографки, кой е дешифрирал беседите и съответно другите участвуващи в подготовката на томчето. То бе издадено 1996 г. с ISВN 954-8091-51-8. Издателство „Бяло Братство".

12. Ето сега най-голямато предателство. Беше отпечатана т. н. „Емблема с котвата", която бе умишлено и целенасочено променена от Черната ложа. Беше нарушен кръгът на надписа: „Глава на Твоето Слово е Истината", за да може да се получи „входна врата", „порта", процеп, празно пространство, за да преминават духовете на Черната ложа. Сполучиха в плана си. Имаше уговорка да ми се върнат оригиналите заедно с една дискета, записан целия материал. Едвам сг прибрах оригинала, но дискета не ми беше предадена нарочно. За мен това беше провал. Провал за всички - и за мен, и за тях.

13. На 26.09.1998 г. предадох отново оригиналната годишнина 1933-1934 на Утринни Слова на Веселина Маркова, за да се коригира, да се възстанови промененото заглавие, така също и да изпишат онези заглавия, които бе съкратила на някои от беседите. Тя ми върна материала и отказа да коригира. Тогава аз го дадох на друг да го набере и ние го издадохме по оригинала в едно томче през 2000 г. С него започнахме и с него завършихме, но вече коригирано, през 2000 г. Излезе с КВК 954-9585-43-9, чрез „Жануа-98", с оригиналното си заглавие. Виж в точка 10. Виж заглавната страница на стр. 845 (от оригинала и стр. 885 тук).

УПЪТВАНИЯ КЪМ ВЕСЕЛИНА МАРКОВА

1. Да се възстановят оригиналните заглавия от I томче отпечатано (1933 ^ 1934).

а) на стр. 3 от съдържанието: „Ново разбиране за връзката в живота";

б)на стр. 14: „Двата процеса в живота-двата гласа";

в)на стр. 46: „Слушайте го! Дай свобода";

г) на стр. 85: „Силен и умен - двете погрешки".

2. Да се въведе забележката от 41. лекция.

3. Да се въведе забележката от 45. лекция.

4. Ще се провери дали имаме оригиналните беседи, посочени в забележката на 45, лекция. Ако ги имаме, да ги дадем да се въведат и да ги включим. Но ако ги имаме.

5. Веселина Маркова да си коригира грешката, защото друга възможност няма да има.

6. Според правилата на синархическата верига, жени не участвуват в ръководството на Бялото Братство и не взимат самостоятелни решения. Те трябва да станат духовни сестри. Запомни това!

7. Пожелавам ти успех!

26.09.1998 г. Вергилий Кръстев

Упътването ми бе върнато, върнат ми бе материалът и не пожела да коригира онова, което по-горе бе описано от мен.

14. Второто томче от Утринни Слова 1933 ^ 1934 излезна под заглавие „Младият, възрастният, старият" през 1996 г. няколко месеца след първото с ISBN 954-8091-51-8. Бяхме се уточнили да сложат оригиналната емблема с котвата. Сложиха я. На стр. 844 (от оригиноло, а тук стр. 884) прилагаме сканирани и двете заглавни страници.

15. А за да завършим с първото томче, което издадохме през 2000 год. С оригиналното заглавие - „Новото разбиране на връзката в живота", ще цитираме онова, което включих като моя забележка на стр. 492. На беседата под № 41 на стр. 430 бе въведена от мене забележка, както и на беседата под № 45 на стр. 464, за уточнение. Това Веселина Маркова не пожела да въведе. Бяха включени „Бележки" за остарели и редки думи, от хората в екипа, които познаваха томчето, след като бяха разговаряли с мене по този въпрос.

16. А ето сега моята зебележка на стр. 492 в издаденото томче с възстано веното оригинално заглавие на „Утринни слова" 1933-1934 год.

Забележка на Вергилий Кръстев, координаторът по издаването на не-издаваното Слово на Учителя Дънов

1. През 1992 г. бях предал оригинални ръкопи на пишуща машина от неотпечатаните „Утринни Слова" 1933/1934 г. да се наберат, да се направи разпечатка, да се извърши корекцията и да се подготвят на паус за печат по тогавашната технология за книгопечатане.

2. Намесиха се онези сили, задействувани от Духът на Заблуждението и започна голямото отклонение. Работата се проточи с години, накрая без моя разрешение ги предадоха на друго място за печат. Накрая, като излязоха от печат двете книжки, се оказа, че бяха променили своеволно четири заглавия на беседи, по тяхно усмотрение, на първото томче, на което също му бяха променили заглавието. Оригиналното заглавие бе „Новото разбиране на връзката в живота", а те го промениха в „Ново разбиране за времето" и то излезна с ISBN 954 8091-51-8 през 1996 год., като му бе сложена отред променена, изопачена „Емблемата с котвата".

3. Бе отпечатана и втората книжка на 1933/1934 год. Утринни Слова със заглавие „Младият, възрастният, старият" с ISBN 8091-51-8, като при нея имаше сходни проблеми.

4. Беше им предоставена възможност през 1998 год. от мен да се коригират, като поправят грешките си, като отново им бе връчен оригиналът. Той стоя 3 месеца при тях и не пожелаха да се коригират, нито ми предадоха дискетите с набрания оригинал, така, както бе уговорката ни.

5. Тогава бе дадена наново да се набира цялата 1933/1934 год. на Утринни Слова и с нейното отпечатване в един том приключваме програмата си, заложена до края на 1999 г.

6. По-подробно виж в „Изгревът" том IX, стр. 832, под точки 5, 6 и 7, за да проумеете как действува Духът на Заблуждението.

А Духът на Истината е в оригиналното, непроменено Слово на Великият Учител - Беинса Дуно, което се публикува и в чийто каталог на книжарница „Изгрев" много добре е обозначено какво е отпечатано.

Вергилий Кръстев

17. И понеже нямат край превъплъщенията на Духът на Заблуждението, то тогава накрая Веселина Маркова ми предаде набрания и коригиран текст на Утринни Слова 1938 ^ 1939 г. през 1998 г. Бях ги предал 1994 г., а ги забави цели 4 години. Отпечатаха се в две томчета: „Добрият език" с ISBN 954-9589-09-9 и „Изпитът на Любовта" с ISBN 954-9589-08-8. Но вече се отпечатаха от онези, с които вече работех. Корицата трябваше да бъде с виолетов цвят и с оранжеви букви. Вече не се издаваха от „Бяло Братство", а от „АСК-93" и „Урания", т. е. От Жана Иванова и Любомир Гълъбов, който ги финансира.

И сега най-голямата изненада. Бяхме се уточнили, че Учителят Петър Дънов се изписва с пълен член: ,,-ят". Но се срещна с някой си Джеджев от Варна и той й нарежда и тя му се подчинява и изписва с непълен член името Учителя. А защо? Защото бе закачена за него. Ето, не се подчинява на ръководителя на Програмата, а на онзи, чуждия човек, който няма нищо общо с тази Програма. Но има общо да пречи. И успява. И така се отпечатва, и всеки това днес може да провери. Накрая аз се намесих, та на корицата и на двете книжки бе изписано името на Учителя с пълен член: „ят". Ето така съм работил. А защо съм го търпял? Трябваше да ги изтърпя, защото им бях дал материала и нямаше да ми го върнат. Излизаха с едно твърдение, че това е на Учителят Дънов и че аз нямам право на решение. А решенията ги взимаха другите, за да опропастят всичко. Още не беше се явил онзи човек, който да ме слуша и да изпълнява точно каквото му казвам и нареждам. Този човек се появи по-късно. Виж „Изгревът" том IX, стр. 832, т. 6. И така, заглавните страници на двете томчета се отпечатаха с непълен член за името на Учителя.

И накрая изобщо не ми бяха предадени никакви дискети така, както се бяхме уточнили. Излъгаха ме. Това е факт. И досега е факт. И в бъдеще ще бъде факт.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...