Jump to content

XVI. КАК ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО ЗАВЕДЕ ДИМИТЪР ЗАРКОВ ОТ КАЗАНЛЪК ДО НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДАТЕЛСТВО


Dela

Recommended Posts

XVI. КАК ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО ЗАВЕДЕ ДИМИТЪР ЗАРКОВ ОТ КАЗАНЛЪК ДО НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДАТЕЛСТВО

1. Тази история трябваше да се опише, защото се бе случила, и тя бе свързано с най-голямото предателство до този момент към Програмата на „Изгревът" и Програмата за издаване оригиналното Слово на Учителя Дънов, Извършиха я от Казанлък. Бяха всички свързани за верига и всеки извърши своето и излезна наяве и накрая предателството се отпечати. Всеки застана на онова място, на което бе поставен от Духът на Заблуждението.

2. Цялата история, как чрез Иван Мавров се предаваха оригиналите и как се връщаха, бе описана в „Изгревът" том IX, стр. 841 - 842. А развръзката на тези събития бе описана също в том IX, стр. 843 - 844, в Протокола от 21 март 1999 г. Там бе посочено в точка 11, че Димитър Зарков ще извърши предателство, като предаде дискетите на друг, за да ги издаде. Беше предвидено, защото се виждаше вече кой го ръководи, кой му е Господар. И така стана!

3. Предвиждането ми се сбъдна. Димитър Зарков предава на Димитър Калев целия набран материал по оригинала на дискета, онзи го странира и го предава на т. н. Издателство „Бяло Братство" и го публикуват под заглавие „Акордиране на човешката душа", София 1999 г. с ISBN 954-744-801-2, том I. И понеже нямаха оригинала, не можеха да направят корекции и бе излезнало с много груби грешки. Но за тях бе важно да го отпечатат, за да докажат, че са те, които взимат решения с цената на лъжата, измамата и предателството. Доказаха го.

4. Ето така си послужиха с лъжа, кражба и измама. А този материал аз го съхранявах 30 години, когато комунистическата власт правеше ежемесечни обиски по домове на последователи на Учителя Дънов и всичко прибираше и унищожаваше. Той знаеше, че планът бе, че трябва да излезне в поредицата „Изгревът". Знаеше Димитър Зарков, но извърши предателство. А защо? Отговорът се намира именно в първата страница на откраднатия от мен материал на Боян Боев, на 6 ред отгоре по оригиналния машинописен текст или на 5 ред отгоре на тяхното пиратско издание. Ще го цитираме този текст, за да се види, какво нещо е лъжа, как започва и какво е казано от Учителя и е написано в самото начало, на първата страница на 6 ред на оригиналния му труд от 1058 страници. Ето това е пророчеството и това ще бъде съдбата на всички, които участвуваха в тази кражба и предателство към Програмата на „Изгревът". Направиха съдба с Небето и всички ще проверят какво нещо е съдба с Небето. Ще проверят!

„...Който уповава на светското, на материалното, той непременно в края на краищата ще се разочарова. И който уповава на духовното, но с користни цели, за да уреди своите лични работи, той също ще се разочарова. Само онзи, който уповава безкористно на духовното, не се разочарова. Това е Божественото. "

(Виж оригиналния текст в „Изгревът" том XII, стр. 898.)

5. Крадците, лъжците и мошениците откраднаха материала от 1058 страници от мен и го публикуваха. И аз трябваше да се защитя, защото те всички бяха закачени за веригана на Разрушението, а от другата страна бях само аз. Абсолютно сам и всички се учудваха защо пиша тези неща и кому е нужно. И после казваха: ама това не е негов материал, а на Боян Боев, той няма право да се разпорежда с него. Това чух. И запитвах: ама защо вие не го публикувахте, преди да извърши Димитър Зарков кражбата, лъжата и предателството? Защо тогава не го публикувахте, защото нямаше нищо у вас, а всичко аз съхранявах. Отговаряха ми „Не го публикувахме, защото не му бе дошло времето". Да, така беше. Беше дошло тяхното време - на лъжата и на крадците, и на мошениците. И сега е тяхното време. И утре ще е тяхното време. А моето време е в поредицата „Изгревът". И в издаденото оригинално Слово на Учителя Петър Дънов.

6. Ето защо аз описах и публикувах в „Изгревът" том XII, стр. 882 - 887 цялата тази кражба и измама и публикувах доментация, като заснех и представих документация на стр. 884 и 885, 886, 887 за да се види кой им е Господарят и как работят слугите му.

7. И понеже никой, ама никой от това поколение не знаеше какво представлява архивът на Боян Боев и той самият, то аз го описах в „Изгревът" том XII, стр. 890 - 902.

8. А точно как бе извършена кражбата и как се осъществи прадателството виж „Изгревът" том XII стр. 897 в точките 5, 6, 7, 8, както и на стр. 899, точките 9, 10, както и на стр. 900, точка 11.

9. А как ще се развият събитията след тази кражба и предателство, виж в „Изгревът" том XII на стр. 902. Аз ще докачакам да видя това. Вече от две години го виждам. Железните врати се затвориха за това поколение, за да спре извращението и опорочението на учението на Учителя Дънов.

10. Бялото Братство има един изпитан метод и средство, изпитано от векове, за да се справи с опорочението. Как става ли? Много е просто като изпълнение, като обяснение и е достъпно до всички за проверка. А то е: Бялото Братство изтегля Духа си от онова Слово, което е писано чрез него и чрез неговите служители на Духа. Изтегля го. Онова, което остава напечатано, то вече не е Слово, а обикновени думи без Дух и без Сила. Като ги четеш и препрочиташ, виждаш, че в тях няма Дух и Сила. Като четеш, усещаш и виждаш, че не можеш да влезеш в този напечатан материал, че той е затворен за теб и твоето съзнание не може да прочете и да възприеме нещо. Този материал е заключен. Заключва се с 9 катинара. А дали е вярно? Вярно е. Доказателства! Ето ги. Вземете тези книги, отпечатани с лъжи, кражба и предателство под наименованието „Акордиране на човешката душа" и се опитайте да прочетете нещо и да разберете нещо, и да проумеете нещо.' Нищо няма да схванете. Защото Духът се е оттеглил и материалът е заключен с 9 катинара. Духът пребъдва само в Чистота: Чистота в мисли, Чистота в чувства. Чистота в действие. Това е методът на Бялото Братство. Чистота и Истина. „Глава на Твоето Слово е Истината."

11. А как действува Черното Братство? С лъжа, кражба и предателство. Искате доказателство. Ще го имате. Ето, представяме ви на скенер, че на 31.08.1998 г. Димитър Зарков е получил от мен Вергилий Кръстев оригинала на разговорите на Боян Боев с Учителя от 1058 страници. Ето, вижте го. И се определете кому да служите. Кому? Чрез „Изгревът" ще се определите. Само чрез него. По друг начин няма. Или сте с Духа на Истината, който е в „Изгревът", или сте с Духът на Заблуждението, който също е в „Изгревът". По средата не можете да застанете и да стоите разкрачени, защото ще бъдете разкъсани.

Избирайте! Ако сте с Духът на Истината, то Небето ще отвори медните врати за вас и ще ви даде вътрешни и външни условия да работите в тази епоха.

Ако сте с Духът на Заблуждението ще станете слуги на Разрушението и накрая ще направите съдба с Небето. Има едно изказване на Учителя, а то е:

Съдбата на света започва от Домът Господен.

А Дом Господен бе Изгревът по времето на Учителя.

А Дом Господен е „Изгревът" и поредицата на „Изгревът"от том I до края на света. Амин.

12. Тук поместваме на скенер протокола за получаването на разговорите с Учителя от Боян Боев от стр. 1 до 1058 от Димитър Зарков на 31.08.1998 год. (Виж по-долу на тази страница.) Представяме и друг протокол, за получаване на оригиналното Слово за печат. (Виж стр. 884.)

13. Публикувахме писмата на Жана Иванова до Димитър Зарков и Иван Мавров, както и моето до Иван Мавров в „Изгревът" том XI, стр. 809 - 813, за да се знае Истината.

14. Но предателството бе осъществено. Имената на предателите се знаят. Те направиха съдба с Небето и предателство пред Програмата за издаване на „Изгревът" и на оригиналното Слово на Учителя.

Има Един Бог, Един Учител - Беинса Дуно и Едно Слово.

Има Един Изгрев на Духът Божий, който е свещен.

Има „Изгревът", който е свещен, неприкосновен и се охранява с Мечът на Духа от архангелите Божии, които със мечовете си раздават Божията правда". Амин.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...