Jump to content

II. МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС


Dela

Recommended Posts

II. МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

1. Ден- петък.

2. Планета - Венера.

3. Тон - „Сол".

4. Цвят- светлосин.

5. Светлосиният цвят облича от Словото следните принципи:

„А Истината подразбира движение в определени посоки - посоката, в която всичко във Вселената се движи от граничното към безграничното и безначалното."

„Духът на Истината е този, който осъществява това движение към онова, което е без начало и без край, като схващане на Бога, като безграничен и безначален,"

„Истината ще ви направи свободни."

6. Въздействие върху човека: Пробуждане на човешкия дух и придобиване на духовна сила за духовния живот и за високия идеал на човешката душа,

7. Светлосините лъчи от спектъра на Светлината носят от Отца на Светлините - Духът на Истината. Виж стр. 55 - 56 от „Завета на цветните лъчи на светлината".

8. Духът на Истината работи със светлосините лъчи. Виж стр. 30 - 32 от „Завета на цветните лъчи на светлината".

9. От Словото Господне - виж стр. 30 - „Глава на твоето Слово е Истината", псалом 119, ст. 160. Виж стр. 55 - „А кога дойде онзи, Духът на Истината, ще ви настави на всяка Истина". (Ев. Йоана, гл. 16, ст. 13).

10. Определя се за корицата на Младежкия окултен клас - светлосиня корица с изписани бели букви, защото Духът на Истината ще ви направи свободни и ще влезете в света на свободата. На земята символ на свободата е Слънчевата светлина, която е бяла светлина, затова се изписват с бели букви заглавията на корицата със светлосин цвят.

11. И като погледнеш светлосиния цвят на корицата, трябва да се свържеш със светлосините лъчи на спектъра на светлината, които се носят от Духът на Истината.

12. Когато започнеш да четеш от Младежкия окултен клас Словото на Учителя, трябва Духът на Истината да те води през него. Учителят често завършва Словото Си, изречено в петък пред Младежкия окултен клас, така: „Само Светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът."

13. Накрая трябва да завършиш със светлосиния цвят от рамото на цветната Пентограма, която е Истината, който е представител на един от 5-те Добродетели в цветната Пентограма и е един от 7-те Добродетели за седмицата. В петък е Любовта, управляван от Духа на Истината, който се носи на крилата на светлосините лъчи от спектъра на Светлината. А защо Любовта? Любовта всякога има стремеж към Истината. Истината е обект на Любовта. Без Истината Любовта не може да се определи. Ето защо в петък като един от добродетелите за седмицата е Любовта.

14. В петък се чете псалом 44.

15. В петък се пее песента на Учителя „фир-фюр-фен, тао би аумен".

16. В петък се чете молитвата на Учителя „Триединият Бог", виж „Изгревът" том XI, стр. 637.

Ето защо аз определих цвят на корицата на Младежкия окултен клас да бъде светлосиня с изписани букви в бял цвят. Като видиш светлосиния цвят, ще се свържеш със светлосиния цвят на спектъра на слънчевите лъчи и оттам - с Духът на Истината, които се носят от тези лъчи, а чрез него ще се свържеш с Отца на Светлините, стр. 55 от „Завета на цветните лъчи на светлината". И оттам, чрез Отца на Светлините, ще се свържеш с Духа на Словото на Учителя, на Всемировият Учител на Вселената - Беинса Дуно. И тогава ще разберете какво означава: „Истината ще ви направи свободни." Ще получите свобода за човешката си душа и за човешкия си дух, като человек на земята, живеещ в плът и в Дух.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...